Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza raportów do podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji Przed podjęciem decyzji należy uważnie przeanalizować otrzymane raporty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza raportów do podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji Przed podjęciem decyzji należy uważnie przeanalizować otrzymane raporty."— Zapis prezentacji:

1 Analiza raportów do podejmowania decyzji

2 Podejmowanie decyzji Przed podjęciem decyzji należy uważnie przeanalizować otrzymane raporty.

3 Raporty finansowe Otrzymane raporty są podstawą do przeprowadzenia analizy sytuacji na rynku i podjęcia decyzji.

4 Raport finansowy banku Analizując ten raport możemy odpowiedzieć na pytania: Jaka jest wartość udzielonych kredytów krótkoterminowych? 500 000 $ Jaka jest wartość otrzymanych odsetek od kredytów krótkoterminowych? 13 750 $

5 Raport finansowy banku Jakie było oprocentowanie kredytów krótkoterminowych ? 50 0000 : 13 750 = 2,75 % (kwartalnie) 2,75 % x 4 kwartały = 11% (rocznie)

6 Ile wynosi przychód banku z udzielonych kredytów? 25 002 $ Jakie koszty poniósł bank z tytułu odsetek od złożonych lokat? 15 002 $ Raport finansowy banku

7 Ile wynosi przychód z działalności banku? 10 000 $ Raport finansowy banku

8 Analizując ten raport możemy odpowiedzieć na pytania: Jakie inne koszty ponosi bank i jaka jest ich wysokość? Koszty operacyjne 2 500 $ Marketing 2 500 $ Badania i rozwój 2 500 $ Podatek 625 $ Raport finansowy banku

9 Ile wynosi zysk banku? 1 875 $ Raport finansowy banku

10 Raport sektora bankowego Analizując ten raport możemy odpowiedzieć na pytania: Jaka jest łączna wartość udzielonych kredytów? 4 000 000 $

11 Jaka była wartość kredytów w rachunkach bieżących? 2 000 000 $ Jaka była łączna wartość udzielonych kredytów terminowych? 2 000 000 $ Raport sektora bankowego

12 Jaka była wartość wszystkich złożonych depozytów ? 4 000 000 $ Raport sektora bankowego

13 Jaka była łączna wartość rachunków oszczędnościowych? 2 000 000 $ Jaka była łączna wartość depozytów terminowych? 2 000 000 $ Raport sektora bankowego

14 Jaka była łączna wartość rezerwy kapitału? 407 500 $ Jaka była wartość środków zdeponowanych w banku centralnym? 400 000 $ Raport sektora bankowego

15 Jakie są zdolności kredytowe wszystkich banków? 4 075 000 $ Raport sektora bankowego

16 Jakie jest oprocentowanie lokaty w banku centralnym? 3 % Jakie jest oprocentowanie kredytu refinansowego w banku centralnym? 13 % Raport sektora bankowego

17 Porównaj oprocentowanie kredytów krótkoterminowych w funkcjonujących bankach. Raport sektora bankowego

18 Porównaj oprocentowanie kredytów długoterminowych w funkcjonujących bankach. Raport sektora bankowego

19 Porównaj jaki zysk netto osiągnęły poszczególne banki. Raport sektora bankowego

20 Porównaj jakim zyskiem skumulowanym zakończyły etap poszczególne banki. Raport sektora bankowego

21 Porównaj jaki był zwrot na aktywach w każdym banku. Raport sektora bankowego

22 Porównaj jaki był zwrot na kapitale w każdym banku. Raport sektora bankowego

23 Jaka jest pozycja banków na rynku? Informuje o niej wskaźnik BPI Raport sektora bankowego


Pobierz ppt "Analiza raportów do podejmowania decyzji. Podejmowanie decyzji Przed podjęciem decyzji należy uważnie przeanalizować otrzymane raporty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google