Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w OCENIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w OCENIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB"— Zapis prezentacji:

1 w OCENIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB
POLITYKA REGULACYJNA w OCENIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB

2 ILOŚĆ PROCEDUR ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Do 2008 i nadal Od 2008 Zarządzanie ryzykiem kredytowym Strategia zarządzania ryzykiem Zarządzanie ryzykiem koncentracji Strategia zarządzania funduszami Zarządzanie ryzykiem rezydualnym Zarządzanie ryzykiem braku zgodności Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej Wyznaczanie wymogu kapitałowego na poszczególne rodzaje ryzyka - Filar 1 Zarządzanie ryzykiem płynności Wyznaczanie wewnętrznego wymogu kapitałowego – Filar 2 Zarządzanie ryzykiem operacyjnym Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału – Filar 3 Zarządzanie ryzykiem walutowym Plan utrzymania ciągłości działania

3 ZASADA PROPORCJONALNOŚCI
Małe i mniej zaawansowane instytucje finansowe oferujące proste produkty wdrażają procedury zarządzania ryzykiem o zakresie i częstotliwości uzależnionym od skali działalności Podstawę zabezpieczenia kapitałowego stanowi Filar 1, w praktyce wymóg kapitału wewnętrznego w Filarze 2 występuje w sytuacjach wyjątkowych

4 ZASADA PROPORCJONALNOŚCI
Zasada proporcjonalności a proces badania i oceny nadzorczej (BION): obowiązek dokonania szczegółowego przeglądu regulacji – przeniesienie części pracy nadzoru na banki, BION dla banków komercyjnych – 256 pytań, BION dla banków spółdzielczych – 236 pytań. 4

5 NOWE WYMAGANIA NADZORCZE
Wzrost wymagań nadzorczych wobec pogorszonej sytuacji rynkowej: Obserwowane zaostrzenie kryteriów oceny w stosunku do oficjalnej metodologii, Zapowiedź zmiany wymaganej wysokości współczynnika wypłacalności, Zmiana formuły procesu kontrolnego – BION.

6 PODEJŚCIE AUDYTORÓW Nadal ukierunkowanie na audyt zgodności – porównanie do przyjętych wzorców Oczekiwany audyt ryzyka – badanie istotności narażenia na ryzyko przez badanie realizowanych procesów

7 OCZEKIWANE ZMIANY Ujednolicenie podejścia różnych jednostek organizacyjnych nadzoru i audytorów Umożliwienie efektywnych konsultacji pomiędzy nadzorem a bankiem zrzeszającym Udostępnienie metodologii oceny poziomu ryzyka stosowanej przez nadzór Wyłączenie lub złagodzenie niektórych wymogów nadzorczych wobec sektora bankowości spółdzielczej

8 KOORDYNACJA DZIAŁAŃ INSTUTUCJI SPRAWUJĄCYCH KONTROLĘ I NADZÓR W BS
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Banki Zrzeszające Bankowy Fundusz Gwarancyjny Związki Rewizyjne Inne instytucje 8

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Telefon: 061 85 62 429 Fax: 061 85 22 730


Pobierz ppt "w OCENIE BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH SGB"

Podobne prezentacje


Reklamy Google