Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ankietyzacja identyfikująca

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ankietyzacja identyfikująca"— Zapis prezentacji:

1 „Umiejętność konsultacji społecznych ‘na styku inwestycje – środowisko’ drogą do ekorozwoju”

2 Ankietyzacja identyfikująca
Umiejętność konsultacji społecznych ‘”styku inwestycje – środowisko’” drogą do ekorozwoju Ankietyzacja identyfikująca ważne dla mieszkańców kwestie przyrodniczo – środowiskowe listopad luty 2010 Borowina, Długie, Dzikowice, Kartowice, Siecieborzyce, Witków

3 Kartowice….

4 Borowina

5 Siecieborzyce

6 Dzikowice

7 Długie

8 Witków

9 1. Jak Pana/Pani zdaniem zmieniły się w ostatnich kilku latach ogólne warunki życia i mieszkania w Pana/Pani okolicy?

10 2. Proszę ocenić obecną jakość poszczególnych warunków życia i mieszkania:

11 2. Proszę ocenić obecną jakość poszczególnych warunków życia i mieszkania:

12 2. Proszę ocenić obecną jakość poszczególnych warunków życia i mieszkania:

13 2. Proszę ocenić obecną jakość poszczególnych warunków życia i mieszkania:

14 2. Proszę ocenić obecną jakość poszczególnych warunków życia i mieszkania:

15 2. Proszę ocenić obecną jakość poszczególnych warunków życia i mieszkania:

16 2. Proszę ocenić obecną jakość poszczególnych warunków życia i mieszkania:

17 2. Proszę ocenić obecną jakość poszczególnych warunków życia i mieszkania:

18 3. Co Pana/Pani zdaniem stanowi największą wadę miejsca, w którym Pan/Pani mieszka?
Borowina Brak świetlicy i miejsc kulturalno-oświatowych, brak gazociągu, kanalizacji, oczyszczalni, miejsc sportu i rekreacji, brak chodników, brak zatrudnienia, inwestycji Dzikowice Brak szybkiego Internetu, zły stan dróg, brzydki zapach Kartowice Bezrobocie i brak perspektyw, trudny dostęp do miasta, wycinanie lasów, tutaj się urodziłem, Długie Zła komunikacja, zwłaszcza w wolne dni, brak miejsc rekreacyjnych, obiektów sportowych, zły stan dróg, brak chodników, basenu, kina, gimnazjum, restauracji, daleko od miasta, brak ścieżki zdrowia, Witków Brak oświetlenia, brak boiska, placu zabaw, fatalna komunikacja, brak miejsc rekreacji, biblioteki, kawiarni, brak kanalizacji, zły stan dróg, Siecieborzyce Brak komunikacji, oczyszczalni ścieków, brak ośrodka kultury- miejsca spotkań młodzieży, brak pracy, brak miejsc rekreacji, ośrodka zdrowia, poczty, kawiarni, brak kanalizacji, miasto zawsze na pierwszym miejscu, zbyt szybka jazda samochodów

19 4. Co Pana/Pani zdaniem stanowi największą zaletę miejsca, w którym Pan/Pani mieszka?
Borowina Cisza, spokój, pałac, park, mały ruch samochodowy, daleko od zgiełku miasta, swoboda przemieszczania się, bliskość kościoła sklepu, Dzikowice Spokój, cisza, spokojna okolica, zabytkowy kościół, Kartowice Spokój, czyste powietrze, przyroda, tutaj się urodziłem, wszędzie blisko, odległość od miasta, Długie Czyste powietrze, cisza, dobre położenie, dużo zieleni bogate w grzyby i jagody lasy, zgodność mieszkańców, trudno powiedzieć, Witków Spokój, cisza, dużo miejsca na hobby, lokalizacja, tereny rekreacyjne, możliwość wypoczynku, Siecieborzyce Czyste powietrze, cisza, spokój, dużo zieleni, dobre stosunki międzyludzkie, ludzie dbają o wygląd otoczenia

20 5. Jak Pana/Pani zdaniem zmienił się stan środowiska naturalnego w okolicy, w której Pan/Pani mieszka?

21 6. Proszę ocenić obecną jakość poszczególnych parametrów środowiska

22 6. Proszę ocenić obecną jakość poszczególnych parametrów środowiska

23 6. Proszę ocenić obecną jakość poszczególnych parametrów środowiska

24 6. Proszę ocenić obecną jakość poszczególnych parametrów środowiska

25 6. Proszę ocenić obecną jakość poszczególnych parametrów środowiska

26 7. Co Pan /Pani uważa za największe bogactwo przyrodnicze gminy?
Borowina Lasy, rzeki, roślinność, dąb Chrobrego, Bóbr, buczynę szprotawską, park szprotawski, Dzikowice brak odpowiedzi Kartowice Lasy, Bóbr, młyn w Szprotawie, Długie Lasy, buki, parki, Park Słowiański, dąb Chrobrego, rzekę, brak zanieczyszczeń przemysłowych, brak bogactw, Witków Lasy, parki, drzewa, dużo zieleni, ogrody, ostoja przyrody w Wiechlinach, bukowina, dużo dębów, Siecieborzyce Lasy, dąb Chrobrego, wzgórza Dalkowskie, dużo zieleni, nic nie przyciąga uwagi, zadrzewienia śródpolne, grunty uprawne

27 8. W jakim stanie się ono znajduje?

28 9. Jak ocenia Pan/Pani warunki funkcjonowania i rozwoju gospodarstw rolnych?

29 10. Czy na terenie Państwa gminy istnieją warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego?

30 10. Czy na terenie Państwa gminy istnieją warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego?

31 10. Czy na terenie Państwa gminy istnieją warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego?

32 10. Czy na terenie Państwa gminy istnieją warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego?

33 10. Czy na terenie Państwa gminy istnieją warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego?

34 11. W jaki sposób środowisko, w jakim Pan/Pani żyje, wpływa na zdrowie?

35 12. Co przede wszystkim można by zrobić dla podniesienia walorów zdrowotnych środowiska, w jakim Pan/Pani żyje? Borowina Kanalizacja, oczyszczalnia, usuwanie śmieci, edukacja ekologiczna, życie bezpieczne i bezstresowe, sadzenie zieleni, rekreacja i sport, zadbać o to, co jest Dzikowice Budowa oczyszczalni, nie zaśmiecać środowiska, ograniczenie spalania opon, sadzić więcej zieleni, dbać o porządek, nic Kartowice Gazyfikacja, kanalizacja, zwiększenie dofinansowania, więcej szkoleń dla rolników, więcej lamp we wsi, zmiana przyzwyczajeń ludzi, Długie Nie spalać odpadów domowych w piecach, nie wiem, kanalizacja, oczyszczalnia, podnieść świadomość ekologiczną, dostęp do lekkarza, ośrodek zdrowia, boisko, wymieniać mieszkańców co 5 lat, Witków Kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zlikwidować wysypisko w Szprotawie, filtry kominowe, zamontować oświetlenie, Siecieborzyce Kanalizacja, oczyszczalnia, zorganizować miejsca spędzania czasu wolnego, likwidacja dzikich wysypisk, melioracja, zagospodarowanie odpadów, mniej zadymień z kotłowni,

36 13. Jak ocenia Pan/Pani zagospodarowanie przestrzeni (urbanizacja, osadnictwo, lokalizacja inwestycji, drogi, itp.) ze względu na wykorzystanie specyfiki naturalnego środowiska (zachowanie ładu krajobrazu, ochrona zasobów przyrodniczych)?

37 14. Czy w Pan/Pani okolicy prowadzone są jakieś inwestycje lub działania uciążliwe dla mieszkańców?

38 15. Co stanowi największy problem w zakresie ochrony środowiska w Pana/Pani gminie?
Borowina Brak oczyszczalni, kanalizacji, brak funduszy, świadomości ekologicznej, poprawa czystości powietrza, ludzie i ich odpady Dzikowice Nielegalne wycinanie lasów, drzew, brak środków na ochronę środowiska, brak wysypisk, Kartowice Brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków, palenie w piecach oponami i ciuchami, dzikie wysypiska, wysypisko, ścieki odprowadzane do wód gruntowych, Długie Brak kanalizacji, śmietniska, środków finansowych, dzikie wysypiska, palenie odpadami, torby foliowe na zakupy, nie wiem, Witków Brak oczyszczalni i kanalizacji, brak działań w tym zakresie, składowanie odpadów chemicznych, złe odprowadzanie ścieków, Siecieborzyce Brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków, brak segregacji odpadów, zadymione powietrze przez kotłownie

39 16. Co powinno zostać jak najszybciej zrobione w zakresie ochrony środowiska w Pana/Pani gminie?
Borowina Oczyszczalnie, kanalizacja, konsultacje społeczne, wieksze śmietnisko, sadzenie zieleni, akcja informacyjna, Dzikowice Rozbudowa dróg, oczyszczalnia, wysiew i kontrola lasów, zmniejszenie wycinki, nie wiem, nauka ekologicznego myślenia Kartowice Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków, gazyfikacja, likwidacja wysypiska, polepszyć warunki rekreacji, oświetlenie dróg we wsi, Długie Kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, filtry na kominach, gazociąg, więcej koszy na śmieci, nie wiem, Witków Budowa oczyszczalni i kanalizacji, wysypisko śmieci, ulepszenie instalacji, Siecieborzyce Oczyszczalnia ścieków, kanalizacja, ścieżki rekreacyjne, sortowanie odpadów, chodniki, kafejka internetowa, place zabaw dla dzieci, kosze na śmieci, osoby sprzątające wieś

40

41

42

43 …i zapraszam do dyskusji.
Dziękuję za uwagę… …i zapraszam do dyskusji.


Pobierz ppt "Ankietyzacja identyfikująca"

Podobne prezentacje


Reklamy Google