Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki ankiety „Wpływ budowy oraz rozruchu Cementowni Ożarów na życie i środowisko naturalne w gminie Ożarów w oczach dziadków uczniów gimnazjum.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki ankiety „Wpływ budowy oraz rozruchu Cementowni Ożarów na życie i środowisko naturalne w gminie Ożarów w oczach dziadków uczniów gimnazjum.”"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki ankiety „Wpływ budowy oraz rozruchu Cementowni Ożarów na życie i środowisko naturalne w gminie Ożarów w oczach dziadków uczniów gimnazjum.” ankietowanych: 130 osób

2 CZĘŚĆ I ŻYCIE I PRACA

3 Gdzie mieszkał (-a) Pan (-i) przed rozpoczęciem budowy Cementowni?
Ankietowani wymienili 49 miejscowości, najczęstsze odpowiedzi to:

4 2. Czy zmienił (-a) Pan (-i) miejsce zamieszkania w związku z budową lub rozruchem Cementowni?

5 3. Nazwa nowego miejsca zamieszkania:
Przyczyna zmiany miejsca zamieszkania: przymusowe wysiedlenie w związku z budową Cementowni - 9,38% uzyskanie pracy na budowie lub w Cementowni - 59,38% uzyskanie mieszkania w bloku w Ożarowie - 78,13%

6 4. Czy w związku z budową i rozruchem Cementowni zmienił (-a) Pan (-i) miejsce pracy?

7 Ankietowani, którzy wybrali w zad
Ankietowani, którzy wybrali w zad. 4 odpowiedź TAK, podali następujące zakłady pracy: Nazwa dotychczasowego zakładu pracy:

8 Nazwa nowego zakładu pracy:

9 6. Czy w związku z budową oraz rozruchem Cementowni poprawiła się sytuacja materialna Pańskiej rodziny?

10 7. Czy w związku z budową oraz rozruchem Cementowni poprawiły się warunki lokalowe Pańskiej rodziny?

11 8. Czy w związku z budową oraz rozruchem Cementowni poszerzył (-a) Pan (-i) swoje kwalifikacje zawodowe?

12 CZĘŚĆ II ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

13 1. Czy budowa i rozruch Cementowni wpłynęły na poziom wód podziemnych w najbliższej jej okolicy?
Ankietowani stwierdzili, że: obniżył się poziom wód gruntowych – 16 osób, wyschły studnie kopale i głębinowe – 12 osób.

14 2. Czy budowa i rozruch Cementowni wpłynęły na jakość powietrza w najbliższej jej okolicy?
Ankietowani stwierdzili, że : nastąpiło zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami – 46 osób.

15 3. Czy budowa i rozruch Cementowni wpłynęły na jakość drzewostanu najbliższej jej okolicy?
Ankietowani stwierdzili, że : -osiada pył na drzewach – 32 osoby, -drzewa wysychają i obumierają – 21 osób, -drzewa zostały wykarczowane – 12 osób, -drzewa wolniej rosną – 6 osób.

16 4. Czy budowa i rozruch Cementowni wpłynęły na runo leśne w najbliższej jej okolicy?
Ankietowani stwierdzili, że : -runo ubożeje, gdyż niektóre gatunki roślin i krzewów obumierają – 11 osób, -osadza się pył na runie – 10 osób, -zmniejszyły się plony owoców leśnych – 3 osoby

17 5. Czy budowa i rozruch Cementowni wpłynęły na jakość dróg w najbliższej jej okolicy?
Ankietowani stwierdzili, że : -stan dróg pogorszył się, są koleiny po ciężkich samochodach transportujących cement – 43 osoby, -stan nawierzchni poprawił się i wybudowano nowe drogi – 43 osoby.

18 6. Czy budowa i rozruch Cementowni wpłynęły na krajobraz w najbliższej jej okolicy?
Ankietowani stwierdzili, że : -nastąpiła rozbudowa miasta (powstały: osiedla, domy, instytucje, stadion) – 24 osób, -zmniejszyła się ilość gruntów leśnych i ornych – 20 osób,

19 7. Czy budowa i rozruch Cementowni wpłynęły na ilość śmieci w najbliższej jej okolicy?
Ankietowani stwierdzili, że : -nastąpił wzrost odpadów komunalnych wraz ze wzrostem liczby mieszkańców – 17 osób, -w pobliżu Cementowni kierowcy wyrzucają śmieci -5 osób.

20 8. Prosimy o podzielenie się z nami wspomnieniami z okresu budowy i rozruchu Cementowni.
Kilka wypowiedzi ankietowanych: Podczas budowy Cementowni do naszej okolicy zjeżdżali się fachowcy z całej Polski oraz z zagranicy. W wyniku migracji ludzi do pracy w Cementowni powstało osiedle. Ogromny szum w Ożarowie i okolicy. Osiedlenie się w pobliżu Cementowni nowych ludzi. Ożarów uzyskał prawa miejskie oraz duża ilość rodzin i pojedynczych osób znalazła pracę, miejsce zamieszkania i nauki Na początku powstania Cementowni, powietrze było bardzo zanieczyszczone, co negatywnie wpłynęło na stan pól uprawnych i drzewa. Z czasem zanieczyszczenia zmniejszyły się ponieważ zastosowano filtry. W okresie budowy Cementowni ogromna liczba ludzi przeniosła się do Ożarowa lub okolic aby znaleźć pracę w tym zakładzie

21 Budowa i rozmach Cementowni dawał nadzieję ludziom na lepsze życie, ludzie byli zadowoleni że, mogą otrzymać nowe mieszkania. Przy rozruchu Cementowni miałem możliwość wyjazdu na eksport do pracy do innego państwa, gdzie mogłem zapewnić jeszcze lepszy byt swojej rodzinie. W tym okresie było duże zapotrzebowanie na siłę roboczą, co stwarzało polepszenie warunków socjalnych i ekonomicznych pracującej ludności. Wysiedlona ludność nabywała mieszkania w blokach osiedlowych. Powstająca Cementownia przyciągnęła dużo młodych ludzi, gdzie znaleźli zatrudnienie oraz dostali mieszkanie, a także dobre zarobki, co spowodowało nagły rozwój Ożarowa i jego strefy usług, powstały również nowe szkoły i inne instytucje. Dzięki Cementowni dużo ludzi otrzymało pracę. Do Ożarowa podciągnięto gaz ziemny, zbudowano osiedle mieszkaniowe. Jako korzystne na skutek budowy cementowni należy uznać: budowę osiedla mieszkaniowego, szkoły stopnia podstawowego i średniego, budowę kolektora sanitarnego burzowego, sieci gazowej, domu kultury. W związku z rozbudową Ożarowa odzyskano prawa miejskie.


Pobierz ppt "Wyniki ankiety „Wpływ budowy oraz rozruchu Cementowni Ożarów na życie i środowisko naturalne w gminie Ożarów w oczach dziadków uczniów gimnazjum.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google