Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 I spotkanie Lokalnego Forum Planowania Strategicznego 6 listopada 2007 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 I spotkanie Lokalnego Forum Planowania Strategicznego 6 listopada 2007 rok."— Zapis prezentacji:

1 1 I spotkanie Lokalnego Forum Planowania Strategicznego 6 listopada 2007 rok

2 Gmina, w której chce się żyć www.niedrzwicaduza.pl 2 Plan spotkania Wystąpienie Zdzisława Antonia - Wójta Gminy. Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych ze Strategią. Przedstawienie harmonogramu prac. Metodologia prac nad Strategią. Przedstawienie propozycji celów strategicznych. Dyskusja i wolne wnioski.

3 Gmina, w której chce się żyć www.niedrzwicaduza.pl 3 Wystąpienie Wójt Gminy

4 Gmina, w której chce się żyć www.niedrzwicaduza.pl 4 Wyjaśnienie podstawowych pojęć

5 Gmina, w której chce się żyć www.niedrzwicaduza.pl 5 Podstawowe pojęcia Strategia Rozwoju Gminy wizja/misja Gminy cele strategiczne cele operacyjne zadania grupy robocze

6 Gmina, w której chce się żyć www.niedrzwicaduza.pl 6

7 Gmina, w której chce się żyć www.niedrzwicaduza.pl 7

8 Gmina, w której chce się żyć www.niedrzwicaduza.pl 8

9 Gmina, w której chce się żyć www.niedrzwicaduza.pl 9 Przedstawienie harmonogramu prac

10 Gmina, w której chce się żyć www.niedrzwicaduza.pl 10 Harmonogram prac 6 listopad – I spotkanie LFPS 8 listopad – II spotkanie LFPS (burza mózgów) 13 listopad – III spotkanie LFPS (wyłonienie celów strategicznych i operacyjnych oraz podział na grupy robocze 14 listopad – 5 grudzień praca w grupach roboczych i przygotowanie fiszek projektowych 7 grudzień – IV spotkanie LFPS (zatwierdzenie projektów do realizacji) 11 grudzień – Upublicznienie na stronie internetowej wstępnej wersji Strategii Rozwoju Gminy i podanie jej do konsultacji społecznej 20 grudzień – V spotkanie LFPS i zatwierdzenie ostatecznej wersji Strategii Rozwoju Gminy po rozważeniu uwag przesłanych przez mieszkańców styczeń 2008 – przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy uchwałą Rady Gminy

11 Gmina, w której chce się żyć www.niedrzwicaduza.pl 11 Metodologia prac nad Strategią

12 Gmina, w której chce się żyć www.niedrzwicaduza.pl 12 Praca będzie odbywała się w grupach roboczych. Podstawą będą: Fiszki projektowe Metoda kartek Ad. 1 – fiszki projektowe to jednolity dla wszystkich grup szablon przypisany dla zadania Ad. 2 – metoda kartek – polega na zapisywania przez członków grupy roboczej pomysłów na kartkach, a następnie dyskusja nad mającymi największe poparcie Metodologia prac

13 Gmina, w której chce się żyć www.niedrzwicaduza.pl 13 Przedstawienie propozycji celów strategicznych

14 Gmina, w której chce się żyć www.niedrzwicaduza.pl 14 1.Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju gminy jako atrakcyjnego miejsca dla prowadzenie działalności gospodarczej oraz rozwoju szkolnictwa, kultury i nauki. 2.Zagospodarowanie terenu gminy w racjonalny sposób pod względem przestrzennym i architektonicznym. 3.Poprawa i tworzenie bazy sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej. 4.Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju gminy jako atrakcyjnego miejsca dla osiedlania się i zamieszkania. 5.Wprowadzenie gminnego systemu bezpieczeństwa. 6.Dążenie do poprawy życia mieszkańców poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, ściągnięcie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości. 7.Promocja gminy i tworzenie dogodnych warunków dla inwestorów. 8.Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców. 9.Poprawa warunków życia mieszkańców i bezpieczeństwa publicznego. 10.Ochrona i zagospodarowanie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego i kulturalnego. Cele strategiczne (przykłady):

15 Gmina, w której chce się żyć www.niedrzwicaduza.pl 15 11.Rozwój i poprawa funkcjonowania systemu komunikacji i infrastruktury technicznej. 12.Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy. 13.Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, służącej przyciąganiu nowych mieszkańców. 14.Rozwój przedsiębiorczości poprzez poprawę ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz stymulację powstawania i rozwoju przedsiębiorstw. 15.Rozwój komunikacji i nowoczesnych form przekazywania informacji. 16.Profesjonalizacja świadczenia usług dla mieszkańców przez Urząd Gminy. 17.Stworzenie przyjaznych warunków do życia oraz wzrostu zasobności gminy i jej mieszkańców 18.Wypracowanie pozytywnego wizerunku gminy jako gminy nowoczesnej, sprawnie zarządzanej, bezpiecznej i przyjaznej. 19.Rozwój przedsiębiorczości oraz nowoczesnej i zdywersyfikowanej gospodarki. 20.Wzrost rangi i atrakcyjności gminy jako centrum o znaczeniu ponadlokalnym. Cele strategiczne (przykłady):

16 Gmina, w której chce się żyć www.niedrzwicaduza.pl 16 21.Usprawnienie zarządzania gminą. 22.Rozwój oświaty, kultury oraz sportu i turystyki. 23.Nowoczesne rolnictwo oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. 24.Aktywna ochrona środowiska wraz z doskonaleniem infrastruktury technicznej, transportowej i informatycznej. 25.Stworzenie ładu przestrzennego oraz systemów nowoczesnej infrastruktury technicznej na obszarze gminy. Cele strategiczne (przykłady):

17 Gmina, w której chce się żyć www.niedrzwicaduza.pl 17 Dyskusja i wolne wnioski

18 Gmina, w której chce się żyć www.niedrzwicaduza.pl 18 Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy na II spotkanie LFPS


Pobierz ppt "1 I spotkanie Lokalnego Forum Planowania Strategicznego 6 listopada 2007 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google