Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ"— Zapis prezentacji:

1 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ  OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI „Las i woda zdrowia doda” projekt edukacyjny dla uczniów szkól podstawowych gminy Kowiesy realizowany w szkole podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kowiesach

2 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ  OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI Projekt realizowany był we współpracy z: Dyrekcją Bolimowskiego Parku Krajobrazowego Lasami Państwowymi -Nadleśnictwem Chojnata reprezentowanym przez Pana Miłosza Powązkę Realizacja projektu możliwa była dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w Łodzi, jak również dzięki środkom własnym zagwarantowanym przez organ prowadzący- Gmina Kowiesy. Projektem objęci byli uczniowie szkół podstawowych naszej gminy.

3 OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
Tegoroczny projekt był kontynuacją całego cyklu działań podejmowanych w celu rozwijania świadomości ekologicznej- wiedzy, poglądów, wyobrażeń o środowisku i jego zagrożeniach, wśród uczniów i mieszkańców gminy. Projekty realizowane w latach poprzednich: „Zielono nam i radośnie”-2008 r. „Czysty świat-zdrowy świat” r. „Czysta woda-zdrowia doda”-2010 r. „Lasy-zielone płuca naszej okolicy”-2011 . WOJEWÓDZKI FUNDUSZ  OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

4 OCHRONY ŚRODOWISKAI GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
W ramach projektu prowadzone były następujące działania: Prowadzono lekcje o tematyce związanej z lasem i wodą, (godziny do dyspozycji wychowawcy, przyroda, j. polski, edukacja wczesnoszkolna) WOJEWÓDZKI FUNDUSZ  OCHRONY ŚRODOWISKAI GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

5 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
Wycieczka uczniów klasy II do lasu, która miała na celu dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, poznawanie warstw lasu i charakterystycznej roślinności, cech drzew i krzewów, ich rozpoznawanie na podstawie kształtów liści. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY  ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

6 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
Leśny patrol- wycieczka uczniów kl. IV do lasu, która miała na celu zbadanie warunków życia w lesie, obserwację organizmów, lokalizację wysypisk śmieci. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY  ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

7 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
Spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Grójec panem Miłoszem Powązką- prelekcja na temat lasów naszej gminy wzbudziła duże zainteresowanie, padło wiele pytań i ciekawych odpowiedzi. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY  ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

8 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
Konkurs plastyczny „Lasy i wody w mojej okolicy” dla klas 0-I. Wyłonione zostaną: 3 pierwsze miejsca 7 wyróżnień Pozostali uczestnicy dostaną nagrody za udział w konkursie.

9 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
Konkurs wiedzy „Co wiemy o lesie i wodzie?” przeznaczony był dla klas III- IV Konkurs wiedzy „Co wiemy o Polskich Parkach Narodowych” dla klas V-VI WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY  ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

10 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
Dla zwycięzców konkursów jako nagrodę główną zorganizowano dwudniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. Uczniowie zwiedzili Muzeum Przyrodnicze na Świętym Krzyżu, obejrzeli gołoborza, torfowiska, źródła strumienia, poznali urokliwe zakątki kompleksu leśnego. Spacerowali ścieżkami Kieleckiego Parku, podziwiali pomnik przyrody-Dąb Bartek. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY  ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

11 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

12 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

13 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
Sadzenie krzewów ozdobnych zakupionych w ramach projektu. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY  ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

14 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
W ramach projektu zakupiono: tablicę interaktywną, projektor, pomoce naukowe do nauki przyrody, książki i filmy o tematyce przyrodniczej,

15 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI
Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli starań, aby projekt mógł być zrealizowany. Wierzymy, że podjęte działania wpłyną na wzrost świadomości ekologicznej a pomoce, które wzbogaciły bazę dydaktyczną szkoły wpłyną na uatrakcyjnienie zajęć i rozwijanie zainteresowań uczniów.


Pobierz ppt "OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google