Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UMIEJĘTNOŚĆ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH > DROGĄ DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UMIEJĘTNOŚĆ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH > DROGĄ DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU."— Zapis prezentacji:

1 UMIEJĘTNOŚĆ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH > DROGĄ DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

2 Pytanie nr 1. Jak Pana/Pani zdaniem zmieniły się w ostatnich latach ogólne warunki życia i mieszkania w Pana/ Pani okolicy?

3

4 Pytanie nr 2. Proszę ocenić obecną jakość poszczególnych warunków życia i mieszkania

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Pytanie nr 3. Co Pana/Pani zdaniem stanowi największą zaletę miejsca, w którym Pan/Pani mieszka? brak odpowiedzi – 30 % dobra lokalizacja – 35 % blisko do Nowej Soli i Zielonej Góry – 14% cisza, spokój – 11% lasy – 5% dużo terenów zielonych - mała gęstość zaludnienia - brak dużych osiedli - wszędzie blisko - brak uciążliwych fabryk - świeże powietrze - obwodnica - nie wiem

15 Pytanie nr 4. Co Pana/Pani zdaniem stanowi największą wadę miejsca, w którym Pan/Pani mieszka? brak odpowiedzi – 16% zły stan dróg – 41% smród z fermy kur i świń – 30% hałas komunikacyjny – 24% dzikie wysypiska – 8% zanieczyszczenie powietrza – 8% brak oświetlenia dróg problem z wodą latem lokalizacja brak rozrywki nie wiem ( mieszkam od niedawna)

16 Pytanie nr 5. Jak Pana/Pani zdaniem zmienił się stan środowiska naturalnego w okolicy, w której Pan/Pani mieszka?

17

18

19 Pytanie nr 6. Proszę ocenić obecną jakość poszczególnych parametrów środowiska

20

21

22

23

24

25 Pytanie nr 7. Co Pan/Pani uważa za największe bogactwo przyrodnicze gminy? brak odpowiedzi – 51% duża ilość lasów – 24% nie wiem – 8% rezerwat przyrody Bukowa Góra – 5 % tereny zielone – 5% grzyby, jagody – 5% pobliskie tereny za miejscowością – 5%

26 Pytanie nr 8. W jakim stanie znajduje się bogactwo przyrodnicze gminy?

27

28

29 Pytanie nr 9. Jak ocenia Pan/Pani warunki funkcjonowania i rozwoju gospodarstw rolnych?

30

31 Pytanie nr 10. Czy na terenie Państwa gminy istnieją warunki rozwoju rolnictwa ekologicznego?

32

33

34

35

36

37 Pytanie nr 11. W jaki sposób środowisko, w jakim Pan/Pani żyje, wpływa na zdrowie?

38

39 Pytanie nr 12 Co przede wszystkim można by zrobić dla podniesienia walorów zdrowotnych środowiska w jakim Pan/Pani żyje? brak odpowiedzi – 35% nie wiem – 8% oczyścić powietrze – 8% kapitalny remont dróg – 8% kanalizacja – 5% zlikwidować fermy – 5% zadbać o dobrą jakość powietrza – 5%

40 zbudować osłony na drogę S3 nie wywozić śmieci do lasu zlikwidować dzikie wysypiska założyć odgrzewanie centralne ( żeby kominy nie dymiły) zmniejszyć hałas przy głównej drodze zagospodarować zieleń w okolicy wsi oczyścić lasy zadbać o walory okolicy wybudować nowe oczyszczalnie ścieków nie palić plastików nie wywozić gnojowicy na pola nie zaśmiecać lasów i przydrożnych rowów zająć się rolnictwem ekologicznym jak na razie jest dobrze

41 Pytanie nr 13. Jak ocenia Pan/Pani zagospodarowanie przestrzeni (urbanizacja, osadnictwo, lokalizacja inwestycji, drogi, itp.) ze względu na wykorzystanie specyfiki naturalnego środowiska (zachowanie ładu krajobrazu, ochrona zasobów przyrodniczych)?

42

43 Pytanie nr 14. Czy w Pan/Pani okolicy prowadzone są jakieś inwestycje lub działania uciążliwe dla mieszkańców?

44

45 Pytanie nr 15. Jeśli tak, proszę podać jakie i na czym polega ich uciążliwość? brak odpowiedzi – 68% odór z ferm – 27% uczęszczana droga przez sam środek miejscowości – 5%

46 Pytanie nr 16. Co stanowi największy problem w zakresie ochrony środowiska w Pana/Pani gminie? brak odpowiedzi – 51% nie wiem – 5% problem dzikich wysypisk – 5% brak działań w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego – 5% stare nawyki rolników w zakresie stosowania metod uprawy roślin i hodowli zwierząt gospodarczych nieumiejętne zagospodarowanie przestrzenne krajobrazu nieprzyjemne zapachy zanieczyszczenie środowiska odpadami z gospodarstw rolnych brak oświetlenia dróg smród fermy nie ma filtrów na kominach ferm zanieczyszczenie lasów zanieczyszczenie powietrza i brak działań poprawiających jego stan nie ma ludzi od ochrony środowiska brak zainteresowania władz lokalnymi problemami

47 Pytanie nr 17. Co powinno zostać jak najszybciej zrobione w zakresie ochrony środowiska w Pana/Pani gminie? brak odpowiedzi – 57% nałożyć kary dla ludzi wywożących śmieci do lasu – 8% oczyszczenie lasów – 5% poprawa stanu dróg – 5% zlikwidować fermy – 5% wprowadzić zakaz wywozu gnojowicy z ferm latem i odchodów z kurnika zwiększyć kontrolę lasów budowa kanalizacji budowa oczyszczalni zmniejszenie hałasu eliminacja samochodów ciężarowych, które powodują wibracje budynków należy oświetlić drogi co zwiększy bezpieczeństwo unowocześnić metody prowadzenia gospodarstw rolnych zadbać o krajobraz zróżnicować gatunki roślin na zalesianych terenach nie wiem

48 WIEK do 25 lat – 22% 26 – 50 lat – 38% powyżej 50 lat - 40 % PŁEĆ mężczyzna – 54% kobieta – 46% WYKSZTAŁCENIE podstawowe – 16% zawodowe – 35% średnie – 43% wyższe – 6% CZY POSIADA PAN/PANI GOSPODARSTWO ROLNE? tak – 6% nie – 94%

49 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "UMIEJĘTNOŚĆ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH > DROGĄ DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google