Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZADANIA OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY LUDNOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZADANIA OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY LUDNOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 ZADANIA OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY LUDNOŚCI

2 CELE OBRONY CYWILNEJ Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

3 ZADANIA OBRONY CYWILNEJ
planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności, przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia, gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności, wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń, systematyczne szkolenie w zakresie OC: współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków

4 organizowanie pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych, udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym, organizowanie pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności, zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej, prowadzenie likwidacji skażeń, pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami, pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej, udzielanie doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

5 ZAGROŻENIA OSOBISTE Kradzież Pobicie Gwałt Szantaż Wymuszenie Groźby

6 ZAGROŻENIA ZBIOROWOŚCI
Ataki terrorystyczne Zamieszki uliczne Huragany Pożary Tsunami Powodzie

7 NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIE- KONFLIKT ZBROJNY
Skutki: Ofiary wśród żołnierzy Zniszczenia terenów, zabudowań Śmierć wielu niewinnych ludzi

8 PODMIOTY ODPOWIADAJĄCE ZA OCHRONĘ PAŃSTWA I OBYWATELI
INSTYTUCJE Sejm Prezydent

9 Premier Urząd Wojewódzki

10 SŁUŻBY Straż miejska Służba zdrowia Policja

11 Straż pożarna Służby ratownicze w akcji

12 URATOWANI DZIĘKI OBRONIE CYWILNEJ
W czasie II wojny światowej obrona cywilna istniała niemal we wszystkich krajach objętych działaniami zbrojnymi. Naloty niemieckie na Warszawę we wrześniu 1939r., bombardowania Londynu, zrzucenie przez Stany Zjednoczone bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki w 1945r.dobitnie wykazały, ze zorganizowana, powszechna samoobrona ludności cywilnej jest najskuteczniejszym sposobem ochrony i minimalizowania strat.

13 Rejony objęte zorganizowaną ochroną poniosły nawet pięciokrotnie mniejsze straty niż obszary nieprzygotowane.

14 Międzynarodowy znak OC
Międzynarodowym znakiem graficznym obrony cywilnej jest niebieski trójkąt na pomarańczowym tle, nie dotykający wierzchołkami skraju tła. W Polsce nie stosuje się obramówki. Mienie oznaczone tym znakiem (w Polsce np. pojazdy Państwowej Straży Pożarnej) nie podlega konfiskacie przez obce wojska w czasie wojny na mocy norm prawa międzynarodowego.

15 WYKONAŁA Aneta Umińska


Pobierz ppt "ZADANIA OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY LUDNOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google