Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ratownictwo chemiczne i ekologiczne w aglomeracji poznańskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ratownictwo chemiczne i ekologiczne w aglomeracji poznańskiej"— Zapis prezentacji:

1 Ratownictwo chemiczne i ekologiczne w aglomeracji poznańskiej
Ratownictwo chemiczne i ekologiczne w aglomeracji poznańskiej. Doświadczenia i wnioski Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. dr inż. Jerzy Ranecki

2 /wnioski i przemyślenia/
Cel wystąpienia 15 lat doświadczeń poznańskiej straży pożarnej w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego /wnioski i przemyślenia/

3 Podstawowa definicja Poważna awaria – rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

4 Podstawowa definicja Poważna awaria może mieć charakter incydentu, wypadku, katastrofy lub klęski żywiołowej. Szczególne zagrożenia stanowią ataki terrorystyczne z użyciem niebezpiecznych substancji chemicznych.

5 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Zadania KSRG: - walka z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, - ratownictwo techniczne, - ratownictwo chemiczne, - ratownictwo ekologiczne, - ratownictwo medyczne.

6 Mapa zagrożeń Mapa Poznania i powiatu poznańskiego zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii

7 Statystyka zdarzeń Ekologiczne Chemiczne

8 Katastrofa ekologiczna
Swarzędz 2007

9 Miejscowe zagrożenia chemiczne
Lokalizacja zdarzeń Miejscowe zagrożenia chemiczne

10 Miejscowe zagrożenia ekologiczne
Lokalizacja zdarzeń Miejscowe zagrożenia ekologiczne

11 Symulacje zagrożeń Prognozowane zasięgi stref zagrożeń podczas emisji 5 ton amoniaku w warunkach konwekcji przy prędkości wiatru 5 m/s

12 Symulacje zagrożeń Prognozowane zasięgi stref zagrożeń podczas emisji 5 ton amoniaku w warunkach konwekcji przy prędkości wiatru 5 m/s

13 Symulacje zagrożeń Prognozowane zasięgi stref zagrożeń podczas emisji 5 ton amoniaku w warunkach inwersji przy prędkości wiatru 5 m/s

14 Symulacje zagrożeń Prognozowane zasięgi stref zagrożeń podczas emisji 5 ton amoniaku w warunkach inwersji przy prędkości wiatru 5 m/s

15 Podmioty Podmioty wchodzące w skład systemu ratownictwa chemicznego i ekologicznego aglomeracji poznańskiej: KM PSP Poznań (organizator systemu), Ochotnicze straże pożarne miasta Poznania i powiatu poznańskiego, Szkoła Aspirantów państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, Komenda Miejska Policji w Poznaniu, Straż Miejska Urzędu Miasta Poznania, Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej Szpitala im. F. Raszei, 4 oddziały ratunkowe szpitali, Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, Kolejowe ratownictwo techniczne, Inne służby i instytucje według kompetencji.

16 Organizacja systemu Zawarte porozumienia pomiędzy:
Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP, Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu oraz Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA, Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP, Komendantem Miejskim PSP w Poznaniu oraz Oddziałem Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej Szpitala im. F. Raszei, Prezydentem Miasta Poznania, a Telewizją Polską S.A w Warszawie, Oddział w Poznaniu. W ramach współpracy, działania są prowadzone również wraz z Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

17 Wyposażenie Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego KM PSP w Poznaniu, dysponuje następującym wyposażeniem: samochodem ratownictwa chemiczno-ekologicznego, samochód ratownictwa technicznego, samochód ratowniczo-gaśniczy, samochód rozpoznawczo-ratowniczy, kontener dekontaminacyjny, przenośną zaporę przeciwolejową, statek wodny (łódź), separator olejowy, zbiornik kontenerowy (do zbierania substancji niebezpiecznych)

18 Wyposażenie

19 Ćwiczenia doskonalące

20 Postępowanie Legenda: W- miejsce wypadku (ognisko skażenia)
S - strefa zagrożenia(skażona) udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ewakuacja pierwotna poszkodowanych przez strażaków ze strefy zagrożonej (strażacy pracują w chemoodpornych ubraniach gazoszczelnych) 1- obszar wstępnej segregacji i dekontaminacji E - ewakuacja (przemieszczanie na mocy decyzji strażaka) lub transport ( przemieszczanie na mocy decyzji kierownika zespołu ratownictwa medycznego lub KMDR) 2- obszar przygotowania poszkodowanych do transportu medycznego i segregacji wtórnej SOR –szpitalny oddział ratunkowy NSz- najbliższy szpital OT – oddział toksykologii KDR – kierujący działaniem ratowniczym K- koordynator medycznych działań ratowniczych S- strażacy- ratownicy M- ratownicy Państwowego Ratownictwa Medycznego ( lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni) P- policjanci PPP- punkt pomocy psychologicznej Strefa czarna – punkt składowania zwłok Strefa czerwona – ranni wymagający natychmiastowej pomocy medycznej i transportu w pierwszej kolejności Strefa żółta – ranni wymagający pomocy medycznej i transportu w drugiej kolejności Strefa zielona-ranni wymagający pomocy w późniejszym czasie Uwaga: Ratownicy PRM pracujący w obszarze dekontaminacji powinni być odpowiednio zabezpieczeni przed skażeniem , stopień ochrony określa KDR w uzgodnieniu z koordynatorem medycznych działań ratowniczych.

21 Organizacja ratownictwa

22 Wnioski Doskonalić i rozwijać procedury postępowania podczas dekontaminacji masowej, Podejmować działania logistyczne i organizacyjne mające na celu przygotowanie się na wypadek katastrof chemicznych i ekologicznych, W planach działań ratowniczych uwzględniać Wojska Obrony Przeciwchemicznej Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w Przypadku wystąpienia katastrof chemicznych i ekologicznych oraz klęsk żywiołowych, Podejmować działania mające na celu wykorzystanie technik cyfrowych (oprogramowanie, mapy cyfrowe) umożliwiających modelowanie zagrożeń poważnymi awariami, Rozwijać współpracę z instytucjami naukowo-badawczymi, szkołami pożarniczymi i ośrodkami naukowymi (uniwersytety, akademie, politechniki, i inne).

23 Dziękuje za uwagę Opracowanie:
bryg. dr inż. Jeży Ranecki – KM PSP Poznań kpt. mgr inż. Sławomir Brandt – KW PSP Poznań


Pobierz ppt "Ratownictwo chemiczne i ekologiczne w aglomeracji poznańskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google