Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FIRMA ROKU PROJEKT REGULAMINU KONKURSU Urz ą d Miejski w Czechowicach-DziedzicachWydzia ł Strategii i Rozwoju Miasta Czechowice-Dziedzice, 9 marca 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FIRMA ROKU PROJEKT REGULAMINU KONKURSU Urz ą d Miejski w Czechowicach-DziedzicachWydzia ł Strategii i Rozwoju Miasta Czechowice-Dziedzice, 9 marca 2009."— Zapis prezentacji:

1 FIRMA ROKU PROJEKT REGULAMINU KONKURSU Urz ą d Miejski w Czechowicach-DziedzicachWydzia ł Strategii i Rozwoju Miasta Czechowice-Dziedzice, 9 marca 2009 r.

2 Projekt regulaminu konkursu Firma Roku Rozdział I Postanowienia Ogólne §1 Organizatorem konkursu jest Burmistrz Czechowic-Dziedzic. §2 Celem konkursu jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych firm w Gminie Czechowice-Dziedzice oraz promocja dobrych praktyk i etycznych postaw w biznesie. Urz ą d Miejski w Czechowicach-DziedzicachWydzia ł Strategii i Rozwoju Miasta

3 Projekt regulaminu konkursu Firma Roku §3 Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 1. Produkcja i budownictwo 2. Handel i usługi §4 Tytuł Firmy Roku przyznaje Kapituła Konkursu. Urz ą d Miejski w Czechowicach-DziedzicachWydzia ł Strategii i Rozwoju Miasta

4 Projekt regulaminu konkursu Firma Roku Rozdział II Kapituła Konkursu §5 1. Kapitułę Konkursu powołuje Burmistrz Czechowic-Dziedzic spośród reprezentantów środowiska gospodarczego, władz samorządowych, pozarządowych organizacji społecznych oraz instytucji otoczenia biznesu, działających na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. W skład Kapituły wchodzi nie mniej niż pięciu członków. Urz ą d Miejski w Czechowicach-DziedzicachWydzia ł Strategii i Rozwoju Miasta

5 Projekt regulaminu konkursu Firma Roku 2. Posiedzenia Kapituły zwołuje i prowadzi Burmistrz Czechowic-Dziedzic. Obrady Kapituły są protokołowane. Decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów osób uczestniczących w posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów, decydującym jest głos Burmistrza Czechowic-Dziedzic. Urz ą d Miejski w Czechowicach-DziedzicachWydzia ł Strategii i Rozwoju Miasta

6 Projekt regulaminu konkursu Firma Roku §6 Biuro i sekretariat konkursu: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Plac Jana Pawła II 1 43-502 Czechowice-Dziedzice tel.: 0-32/214 71 68 e-mail: sr@um.czechowice-dziedzice.pl Urz ą d Miejski w Czechowicach-DziedzicachWydzia ł Strategii i Rozwoju Miasta

7 Projekt regulaminu konkursu Firma Roku Rozdział III Warunki udziału w konkursie §7 W konkursie mogą brać udział firmy działające na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice. Urz ą d Miejski w Czechowicach-DziedzicachWydzia ł Strategii i Rozwoju Miasta

8 Projekt regulaminu konkursu Firma Roku Rozdział IV Przebieg Konkursu §8 Konkurs,,Firma Roku przebiega następująco: 1. Burmistrz ogłasza Konkurs na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach (www.czechowice-dziedzice.pl). W ogłoszeniu zawarte są szczegółowe informacje dotyczące danej edycji konkursu. Urz ą d Miejski w Czechowicach-DziedzicachWydzia ł Strategii i Rozwoju Miasta

9 Projekt regulaminu konkursu Firma Roku 2. Po upływie wskazanego w ogłoszeniu terminu zgłaszania kandydatów Kapituła Konkursu dokonuje oceny firm na podstawie dostarczonych materiałów oraz posiadanej wiedzy. Ocena odbywa się w oparciu o następujące kryteria: znaczenie i pozycja konkurencyjna na rynku atrakcyjność oferty rynkowej etyka prowadzenia działalności gospodarczej udział firmy w życiu społecznym Gminy Czechowice-Dziedzice wpływ firmy na budowę pozytywnego wizerunku Gminy Czechowice-Dziedzice Urz ą d Miejski w Czechowicach-DziedzicachWydzia ł Strategii i Rozwoju Miasta

10 Projekt regulaminu konkursu Firma Roku 3. Dla zweryfikowania oceny kandydata członkowie Kapituły Konkursu mogą złożyć wizytę w siedzibie firmy. 4. Na podstawie przeprowadzonej oceny zgłoszonych firm Kapituła Konkursu - drogą głosowania - wyłania spośród najwyżej ocenionych firm po jednym zwycięzcy konkursu w każdej z dwóch kategorii konkursowych. Kapituła Konkursu formułuje pisemne uzasadnienie przyznania tytułu Firmy Roku. Informacja o wyborze zwycięzców pozostaje poufna do czasu jej ogłoszenia podczas wręczenia nagród laureatom konkursu. 5. Wręczenie nagrody zwycięzcom ma charakter uroczysty. Urz ą d Miejski w Czechowicach-DziedzicachWydzia ł Strategii i Rozwoju Miasta

11 Projekt regulaminu konkursu Firma Roku Rozdział V Nagrody §9 1. Nagrody w Konkursie otrzymują zwycięzcy w obydwu kategoriach. Nagrodą dla każdego zwycięzcy jest okolicznościowa statuetka................................. oraz dyplom potwierdzający otrzymanie tytułu Firma Roku. Urz ą d Miejski w Czechowicach-DziedzicachWydzia ł Strategii i Rozwoju Miasta

12 Projekt regulaminu konkursu Firma Roku 2. Kapituła Konkursu,,Firma Roku zastrzega sobie prawo odebrania przyznanego tytułu w przypadku powzięcia udokumentowanej informacji o podejmowaniu przez nagrodzone firmy działań niezgodnych z zasadami etyki i uczciwości w biznesie lub o świadomym podaniu przez podmiot informacji nieprawdziwych w postępowaniu konkursowym. Informacja o odebraniu przyznanego tytułu podawana jest do wiadomości publicznej. Urz ą d Miejski w Czechowicach-DziedzicachWydzia ł Strategii i Rozwoju Miasta

13 Projekt regulaminu konkursu Firma Roku Dziękuję za uwagę Grzegorz Wąsik naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach Plac Jana Pawła II 1 tel.: 032 214 71 68 e-mail: sr@um.czechowice-dziedzice.pl Urz ą d Miejski w Czechowicach-DziedzicachWydzia ł Strategii i Rozwoju Miasta


Pobierz ppt "FIRMA ROKU PROJEKT REGULAMINU KONKURSU Urz ą d Miejski w Czechowicach-DziedzicachWydzia ł Strategii i Rozwoju Miasta Czechowice-Dziedzice, 9 marca 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google