Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami INWESTYCJE REALIZOWANE I PRZYGOTOWYWANE DO REALIZACJI GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE - PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami INWESTYCJE REALIZOWANE I PRZYGOTOWYWANE DO REALIZACJI GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE - PRZEDSIĘWZIĘCIA."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami INWESTYCJE REALIZOWANE I PRZYGOTOWYWANE DO REALIZACJI GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE - PRZEDSIĘWZIĘCIA WYBRANE - Czechowice-Dziedzice, 22 lutego 2010 r. DWOREK STARA CYNKOWNIA

2 CELE OPERACYJNE STRATEGII ROZWOJU GMINY CZECHOWICE DZIEDZICE SFERA SPOŁECZNA SFERA GOSPODARCZA SFERA ŚRODOWISKOWA SFERA KOMUNIKACYJNA Rozwój budownictwa mieszkaniowego Rozwój infrastruktury publicznej Zwiększanie atrakcyjności miejsca zamieszkania Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Aktywizacja społeczeństwa Aktywizacja gospodarcza gminy Informatyzacja gminy Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Uporządkowanie gospodarki odpadami Poprawa efektywności energetycznej i jakości powietrza Propagowanie postaw i zachowań proekologicznych Wzrost dostępności komunikacyjnej Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Optymalizacja lokalnego transportu Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami

3 Budowa domu spokojnej starości Złota Jesień Wartość zadania: 6.278.440 zł Okres realizacji: 2008 – 2010 r. CEL OPERACYJNY: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ

4 Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami Budowa sali gimnastycznej w SP Nr 3 w Ligocie CEL OPERACYJNY: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ Wartość zadania: 2.456.200 zł Okres realizacji: 2009 – 2010 r.

5 Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach CEL OPERACYJNY: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ Budowa sali gimnastycznej Wartość zadania: 3.970.000 zł Okres realizacji: 2010 – 2012 r. Zmiana sposobu użytkowania poddasza wraz z wykonaniem termomodernizacji budynku szkoły Wartość zadania: 2.261.000 zł Okres realizacji: 2010 – 2011 r.

6 Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami Budowa kompleksu sportowego przy SP Nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach – ORLIK 2012 Wartość zadania: 1.200.000 zł Dofinansowanie z programu Moje Boisko – Orlik 2012 w wysokości: 666.000 zł Termin realizacji: 2010 r. CEL OPERACYJNY: ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ

7 Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami Kolej na przedsiębiorczość – przebudowa dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach Wartość zadania: 4.946.988,98 Planowany okres realizacji: 2009 – 2011 r. CEL OPERACYJNY: ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSCA ZAMIESZKANIA Wnioskowane finansowanie UE: 3.899.904,71 zł

8 Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach Wartość zadania: 2.550.494 zł Okres realizacji: 2008 – 2010 r. CEL OPERACYJNY: ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSCA ZAMIESZKANIA Dofinansowanie UE: 2.141.119 zł

9 Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami Kompleks rekreacyjno-sportowy w Bronowie Etap I: część rekreacyjna Wartość zadania: 501.542 zł Przygotowywany wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w wysokości: 310.000 zł Okres realizacji: 2009 – 2010 r. CEL OPERACYJNY: ZWIĘKSZANIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSCA ZAMIESZKANIA

10 Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami ADAM – Aplikacje dla administracji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach – Usprawnienie obsługi interesanta Wartość zadania: 952.067 zł Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w wysokości: 788.776,20 zł w trakcie oceny Okres realizacji: 2010 – 2011 CEL OPERACYJNY: INFORMATYZACJA GMINY

11 Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej w Gminie Czechowice-Dziedzice Wartość zadania: 8.948.912 zł Przygotowywany wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w wysokości: 7.564.075 zł Okres realizacji: 2009 – 2012 CEL OPERACYJNY: INFORMATYZACJA GMINY

12 Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice Wartość zadania: 318.465.639 zł Wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w wysokości: 168.108.035 w trakcie oceny Okres realizacji: 2008 - 2013 CEL OPERACYJNY: REGULACJA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE

13 Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami Rekultywacja składowiska odpadów w Czechowicach-Dziedzicach Wartość zadania: 2.986.193 zł Dofinansowanie UE: 2.538.263,12 zł Okres realizacji: 2008 – 2011 CEL OPERACYJNY: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI

14 Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy skrzyżowania DK-1 z ulicami Lipowską i Świerkowicką Wartość zadania: 75.000 zł Termin realizacji: 2010 r. CEL OPERACYJNY: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA KOMUNIKACYJNEGO

15 Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach – zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarządzania flotą Wartość zadania: 6.821.291 zł Dofinansowanie UE: 4.658.357 zł Okres realizacji: 2009 – 2011 CEL OPERACYJNY: OPTYMALIZACJA LOKALNEGO TRANSPORTU

16 Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami KONKURS FIRMA ROKU

17 Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami Kategorie: Produkcja i budownictwo Handel i usługi Harmonogram: do 10 marca – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do nagrody II połowa marca – obrady Kapituły konkursu 9 kwietnia – ogłoszenie laureatów i wręczenie statuetek

18 Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami

19 Informacje nt. konkursu: www.czechowice-dziedzice.pl Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Pl. Jana Pawła II 3/3 tel. 32 214 71 68 e-mail: sr@czechowice-dziedzice.pl


Pobierz ppt "Spotkanie Burmistrza Czechowic-Dziedzic z Przedsiębiorcami INWESTYCJE REALIZOWANE I PRZYGOTOWYWANE DO REALIZACJI GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE - PRZEDSIĘWZIĘCIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google