Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO
KRAKÓW 2012 OPRACOWAŁY : AGATA KUC – FREMEL , JOLANTA NYCZ

2 ETAP PISEMNY - WYMAGANIA
Umiejętności ucznia sprawdzane w etapie pisemnym obejmowały następujące obszary wymagań: W części I trzy obszary wymagań: Czytanie ze zrozumieniem instrukcji w formie opisów, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych Przetwarzanie danych liczbowych Bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej W części II dwa obszary wymagań: Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów W etapie pisemnym zdający mógł otrzymać za każde prawidłowo rozwiązane zadanie 1 punkt. Etap pisemny egzaminu uznaje się za zdany, jeżeli zdający uzyskał: z części I co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania ( 25 punktów) z części II co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania (6 punktów). Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa w naszej szkole 150 minut.

3 WYNIK EGZAMINU ZAWODOWEGO PRÓBNEGO CZĘŚĆ TEORETYCZNA MARZEC 2012
ZESTAWIENIE WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU PISEMNEGO NAZWA ZAWODU ILOŚĆ ZDAJĄCYCH ILOŚĆ OSÓB , KTÓRE ZDAŁY KALETNIK 4 1 MALARZ - TAPECIARZ 3 2 KUCHARZ MAŁEJ GATRONOMII 26 18 PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ 12 9 CUKIERNIK RAZEM 48 32

4 PROCENTOWE ZESTAWIENIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO – część teoretyczna

5 ETAP PRAKTYCZNY -WYMAGANIA
Etap praktyczny składa się z IV obszarów W obszarze I planowaniu uczniowie muszą napisać plan działania który obejmuje: czynności związane z przygotowaniem stanowiska pracy oraz wykonaniem zadania : prawidłową kolejność czynności niezbędnych do wykonania zadania, umieć odczytać rysunki napisać jakie narzędzia, dodatki, maszyny, urządzenia są niezbędne do poszczególnych czynności. W obszarze II organizowaniu uczniowie muszą prawidłowo przygotować stanowisko pracy, pobrać z magazynu oraz zgromadzić odpowiednie narzędzia i materiały oraz dodatki, które będą potrzebne do wykonania zadania. W obszarze III wykonanie uczeń musi wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. Uczeń wykonuje zadanie w kolejności zgodnej z instrukcją wykonania zadania oraz planu działania, który wcześniej napisał. W obszarze IV prezentowaniu uczeń musi przedstawić egzaminatorom kolejność wykonywanych czynności, uzasadnić dobór narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonania zadania a także dokonać oceny jakości wykonanej przez siebie pracy. Należy przypomnieć że za każdą czynność z poszczególnego obszaru uczeń otrzymuje 1 punkt lub 0 od każdego egzaminatora następnie punkty są zliczane i otrzymywany jest wynik końcowy. Egzamin trwa 270minut.

6 ZESTAWIENIE WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU PISEMNEGO
Wyniki badań z przeprowadzonego próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny ZESTAWIENIE WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU PISEMNEGO NAZWA ZAWODU ILOŚĆ ZDAJĄCYCH ILOŚĆ OSÓB , KTÓRE ZDAŁY KALETNIK 6 4 MALARZ - TAPECIARZ 3 2 KUCHARZ MAŁEJ GATRONOMII 21 11 PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ 9 8 CUKIERNIK 1 RAZEM 40 26

7 Zestawienie liczbowe próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na klasy i zawody

8 PROCENTOWE ZESTAWIENIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO – część praktyczna

9 CUKIERNICTWO Ilość zdających część pisemną
Ilość zdających część praktyczną Ilość zdających dwa etapy egzaminu Część I Część II CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % Ilość, która zdała 3 1 2 67% 100%

10 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III B - CUKIERNIK

11 KALETNICTWO Ilość zdających część pisemną
Ilość zdających część praktyczną Ilość zdających dwa etapy egzaminu Część I Część II CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % Ilość, która zdała 4 6 1 25% 100% 67%

12 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III E - KALETNIK

13 KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII
Ilość zdających część pisemną Ilość zdających część praktyczną Ilość zdających dwa etapy egzaminu Część I Część II CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % Ilość, która zdała 26 21 20 18 69% 24 92% 28 11 52% 8 40%

14 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. II Ez– KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

15 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III B – KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

16 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III C– KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

17 POMOCNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ
Ilość zdających część pisemną Ilość zdających część praktyczną Ilość zdających dwa etapy egzaminu Część I Część II CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % Ilość, która zdała 12 9 8 75% 89% 6

18 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III A– POMOCNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ

19 MALARZ - TAPECIARZ Ilość zdających część pisemną
Ilość zdających część praktyczna Ilość zdających dwa etapy egzaminu Część I Część II CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % 3 100% 2 67%

20 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III B– MALARZ - TAPECIARZ

21 WYNIKI KOŃCOWE EGZAMINU
PRÓBNEGO 2012

22 Zestawienie liczbowe uczniów, którzy zdali próbny egzamin zawodowy
ZAWÓD ILOŚĆ OSÓB , KTÓRA PRZYSTĄPIŁA DO PRÓBNEGO EGZAMINU ILOŚĆ OSÓB , KTÓRA ZDAŁA PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ 8 6 CUKIERNIK 1 MALARZ – TAPECIARZ 3 2 KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII 20 KALETNIK 4 RAZEM 36 18

23 18 32 26 EGZAMIN PRÓBNY Etap pisemny Etap praktyczny
Liczba uczniów, którzy zdali 32 26 18

24 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary 2011 rok 2012 rok

25 Porównanie próbnego egzaminu zawodowego z lat 2010,2011,2012

26


Pobierz ppt "WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google