Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO
KRAKÓW 2011 OPRACOWAŁY : AGATA KUC – FREMEL , JOLANTA NYCZ

2 ETAP PISEMNY - WYMAGANIA
Umiejętności ucznia sprawdzane w etapie pisemnym obejmowały następujące obszary wymagań: W części I trzy obszary wymagań: Czytanie ze zrozumieniem instrukcji w formie opisów, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych Przetwarzanie danych liczbowych Bezpieczne wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej W części II dwa obszary wymagań: Czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów W etapie pisemnym zdający mógł otrzymać za każde prawidłowo rozwiązane zadanie 1 punkt. Etap pisemny egzaminu uznaje się za zdany, jeżeli zdający uzyskał: z części I co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania ( 25 punktów) z części II co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania (6 punktów). Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa w naszej szkole 150 minut.

3 WYNIK EGZAMINU ZAWODOWEGO PRÓBNEGO CZĘŚĆ TEORETYCZNA MARZEC 2011
ZESTAWIENIE WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU PISEMNEGO NAZWA ZAWODU ILOŚĆ ZDAJĄCYCH ILOŚĆ OSÓB , KTÓRE ZDAŁY KALETNIK 3 2 STOLARZ 5 ŚLUSARZ 9 4 KUCHARZ MAŁEJ GATRONOMII 24 17 PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ KRAWIEC 13 CUKIERNIK RAZEM 65 45

4 PROCENTOWE ZESTAWIENIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO – część teoretyczna

5 ETAP PRAKTYCZNY -WYMAGANIA
Etap praktyczny składa się z IV obszarów W obszarze I planowaniu uczniowie muszą napisać plan działania który obejmuje: czynności związane z przygotowaniem stanowiska pracy oraz wykonaniem zadania : prawidłową kolejność czynności niezbędnych do wykonania zadania, umieć odczytać rysunki napisać jakie narzędzia, dodatki, maszyny, urządzenia są niezbędne do poszczególnych czynności. W obszarze II organizowaniu uczniowie muszą prawidłowo przygotować stanowisko pracy, pobrać z magazynu oraz zgromadzić odpowiednie narzędzia i materiały oraz dodatki, które będą potrzebne do wykonania zadania. W obszarze III wykonanie uczeń musi wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bhp i ppoż. Uczeń wykonuje zadanie w kolejności zgodnej z instrukcją wykonania zadania oraz planu działania, który wcześniej napisał. W obszarze IV prezentowaniu uczeń musi przedstawić egzaminatorom kolejność wykonywanych czynności, uzasadnić dobór narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonania zadania a także dokonać oceny jakości wykonanej przez siebie pracy. Należy przypomnieć że za każdą czynność z poszczególnego obszaru uczeń otrzymuje 1 punkt lub 0 od każdego egzaminatora następnie punkty są zliczane i otrzymywany jest wynik końcowy. Egzamin trwa 270minut.

6 WYNIK EGZAMINU ZAWODOWEGO PRÓBNEGO - CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

7 PROCENTOWE ZESTAWIENIE WYNIKÓW EGZAMINU ZAWODOWEGO – część praktyczna

8 CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA
KRAWIECTWO Ilość zdających Część pisemna Część I Część II CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość, która zdała % 17 13 76% 100% 9 60%

9 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III A - KRAWIECTWO

10 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III Fz - KRAWIECTWO

11 CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA
CUKIERNICTWO Ilość zdających Część pisemna Część I Część II CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość, która zdała % Ilość, która zdała 3 100% 1

12 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III D - CUKIERNIK

13 KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII
Ilość zdających Część pisemna Część I Część II CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość, która zdała % 24 17 71% 100% 16 70%

14 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. II Fz– KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

15 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III C– KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

16 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III D – KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

17 CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA
ŚLUSARSTWO Ilość zdających Część pisemna Część I Część II CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % Ilość, która zdała 9 5 56% 8 88% 4 44% 1 11%

18 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III B - ŚLUSARZ

19 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III Fz - ŚLUSARZ

20 CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA
STOLARSTWO Ilość zdających Część pisemna Część I Część II CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % 5 2 40% 100% 1 25%

21 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III B - STOLARZ

22 POMOCNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ
Ilość zdających Część I Część II SUMA Ilość, która zdała % 4 100%

23 CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA
KALETNIK Ilość zdających Część pisemna Część I Część II CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ PISEMNA I PRAKTYCZNA Ilość,która zdała % 3 2 67% 100% 0%

24 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary kl. III E - KALETNIK

25 WYNIKI KOŃCOWE EGZAMINU
PRÓBNEGO 2011

26 ZESTAWIENIE WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO
Zestawienie liczbowe uczniów, którzy zdali egzamin zawodowy z podziałem na klasy i zawody ZESTAWIENIE WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO NAZWA ZAWODU ILOŚĆ ZDAJĄCYCH CZĘŚĆ TEORETYCZNĄ I PRAKTYCZNĄ ILOŚĆ OSÓB , KTÓRE ZDAŁY KALETNIK III E 1 STOLARZ III B 4 ŚLUSARZ III B ŚLUSARZ III Fz 5 KUCHARZ MAŁEJ GATRONOMII III C 6 KUCHARZ MAŁEJ GATRONOMII III D KUCHARZ MAŁEJ GATRONOMII II Fz 12 10 KRAWIEC III A 7 KRAWIEC III Fz 3 2 CUKIERNIK III D RAZEM 53 28

27 Zestawienie liczbowe uczniów, którzy zdali egzamin zawodowy z podziałem na klasy i zawody

28 Zestawienie procentowe wyników próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe- etap praktyczny z podziałem na cztery obszary

29 28 45 36 EGZAMIN PRÓBNY Etap pisemny Etap praktyczny
Liczba uczniów, którzy zdali 45 36 28


Pobierz ppt "WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google