Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha."— Zapis prezentacji:

1

2 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha 1a Niewydolność nerek u chorych hospitalizowanych z przyczyn kardiologicznych Piotr Wieniawski Agata Piaszczyk Katarzyna Fronczewska Małgorzata Cackowska

3 Wstęp Zmniejszenie GFR < 60 ml/min/1,73m² wiąże się z:
„…Niewydolność nerek jest niezależnym i silnym czynnikiem predykcyjnym chorobowości i śmiertelności w chorobach układu krążenia…” Zmniejszenie GFR < 60 ml/min/1,73m² wiąże się z: występowaniem ostrych zespołów wieńcowych zastoinową niewydolnością krążenia przyśpieszoną progresją miażdżycy uszkodzeniem płytki miażdżycowej

4 Cel badania Ustalenie odsetka chorych hospitalizowanych z przyczyn kardiologicznych z GFR< 60 ml/min/1,73m² Ocena przydatności Cr do oceny wydolności nerek w badanej grupie Porównanie występowania czynników ryzyka/powikłań sercowo-naczyniowych w zależności od GFR

5 Materiał i metody 271 kolejnych chorych (1.09-31.12.2004)
wiek 64,5±14,6 lat M/K 113/158 Kryteria włączenia: hospitalizacja z przyczyn kardiologicznych Kryteria wyłączenia: Ostra niewydolność serca 1 miesiąc przed przyjęciem OZW z uniesieniem ST 2 tygodnie przed przyjęciem Chorzy z klinicznymi cechami przewodnienia (także przewlekła niewydolność serca) BMI <18 i >40 kg/m2

6 Materiał i metody Stężenie kreatyniny w surowicy (Cr) - metoda standardowa Kryterium niewydolności nerek: K Cr > 1,2 mg/dl M Cr > 1,3 mg/dl Filtrację kłębuszkową (GFR) oszacowano za pomocą wzorów empirycznych GFR <60 ml/min/1,73 m²

7 Materiał i metody Wzór Cockcrofta-Gaulta (CG)
(140 – wiek) x masa ciała (kg) ——————————————— x 0,85 K x Cr (mg/dl) Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) Równanie uproszczone -1, ,203 186 x [ Cr (mg/dl) ] x [ wiek (lata) ] x 0,742 K

8 Wyniki NN 15,1% wg Cr

9 Wyniki NN 38,4% wg CG

10 Wyniki NN 43,5% wg MDRD

11 Wyniki

12 Wyniki Oznaczenia kreatyniny w osoczu
Czułość % (wg CG-MDRD) Swoistość % (wg CG-MDRD) Wartość rokownicza wyniku dodatniego (PPV) 0,88 - 0,75 (wg CG-MDRD) Wartość rokownicza wyniku ujemnego (NPV) 0,70 - 0,76 (wg CG-MDRD)

13 Wyniki Czynnik ryzyka/powikłanie Wszyscy Chorzy n = 271 GFR>60 n = 166 GFR<60 n = 105 NT 82 % 81 % 88 % ns Dyslipidemia 70 % 68 % 67 % Nikotynizm 24 % 30 % 15 % Cukrzyca 16 % 19 % ChNS Udokumentowana 28 % 23 % 38 % P<0,01 .

14 Wnioski W grupie chorych hospitalizowanych z przyczyn kardiologicznych: Częstość występowania NN w badanej grupie jest bardzo wysoka ( 40% !) Ocena Cr w surowicy  nierozpoznawanie 1/3-2/3 przypadków NN

15 Wnioski W grupie chorych hospitalizowanych z przyczyn kardiologicznych: Czynniki ryzyka miażdżycy występują z podobną częstością zarówno u chorych z upośledzoną jak i prawidłową funkcją nerek u chorych z niewydolnością nerek częściej jednak stwierdzana jest ChNS

16


Pobierz ppt "Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha."

Podobne prezentacje


Reklamy Google