Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie Kliniczna charakterystyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie Kliniczna charakterystyka."— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie Kliniczna charakterystyka pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i z przerostem lewej komory serca w echokardiografii   Justyna Redzik, Anna Fedorczuk Opiekun pracy: dr n. med. Bartosz Symonides

2 Przerost lewej komory serca:
Wstęp Przerost lewej komory serca: powstaje w wyniku adaptacji układu krążenia do zwiększonego ciśnienia rozpoznaje się na podstawie zaleceń ESC z 2003 roku LVMI u mężczyzn >125 i u kobiet >110 (g/m2) i stanowi przyczynę do rozpoczęcia leczenia prawidłowe leczenie hipotensyjne powoduje regresje przerostu następstwem może być niewydolność rozkurczowa serca oraz choroba niedokrwienna serca

3 Cel Charakterystyka kliniczna chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz przerostem lewej komory serca i porównanie ich z grupą osób z nadciśnieniem, ale bez przerostu lewej komory serca.

4 Materiał Badanie retrospektywne Grupa badana: n=626 - 267 mężczyzn
Kolejni chorzy kliniki dziennej u których wykonano echo serca między 20.IX.2004 a 20.IV.2005 Grupa badana: n=626 - 267 mężczyzn - 359 kobiet - średni wiek 49,6 ± 16 lat.

5 Metody (1) Wywiad Badania laboratoryjne wiek płeć
czas trwania nadciśnienia choroby towarzyszące Badania laboratoryjne glukoza lipidogram kreatynina cystatyna C

6 Metody (2) ABPM (SpaceLab90207)
24 SBP 24 DBP Dipp % Echokardiografia (Hewlett-Packard ) LVMI obliczane według wzoru: LVMI = [0,80*(1,04*((IVST +LVID+PWT)3-(LVID)3))+0,6] / powierzchnia ciała gdzie: IVST - grubość przegrody międzykomorowej PWT - grubość tylnej ściany LVID - wewnętrzny wymiar lewej komory

7 Metody (3) 10-letnie ryzyko zgonu w CV według SCORE
Analiza statystyczna: - test t-Studenta test Chi2 - p<0,05

8 Wyniki (1) przerost lewej komory serca n= 291 (46,5%)
181 kobiet 110 mężczyzn bez przerostu lewej komory serca n=335 178 kobiet 157 mężczyzn

9 Wyniki (2) Wywiad Parametr LVH (-) n=335 LVH (+) n=291 p wiek (lata)
45,3 ± 16,2 54,6 ± 14.4 p<0,001 czas trwania (lata) 6,3 ± 7,9 9,5 ± 9,8 BMI (kg/m2) 27,5 ± 4,8 28,8 ± 5,9 Palenie papierosów (%) 27,2 26,1 n.s. CHNS (%) 9,3 22,0 CHF (%) 2,1 5,8 p<0,01

10 Wyniki (3) Badania laboratoryjne
parametr LVH (-) LVH (+) p glukoza (mg/dl) 97,9 ± 21,1 104,6 ± 22,4 p<0,001 cystatyna C (mg/dl) 0,7 ±0,2 0,8 ± 0,3 kreatynina (mg/dl) 0,9 ± 0,2 0,9 ± 0,3 n.s. cholesterol (mg/dl) 200,9 ± 40,2 200,9 ± 42,8

11 Wyniki (4) Całodobowy pomiar ciśnienia
Parametr LVH - LVH + p 24SBP (mmHg) 124,8 ± 11,3 131,0 ± 15,4 p<0,001 24DSP (mmHg) 75,8 ± 8,5 78,0 ± 10,2 Dipp% 14,4 ± 6,9 13,4 ± 6,8 n.s.

12 Wyniki (5) 10-letnie ryzyko zgonu z powodu choroby naczyń wieńcowych

13 Wyniki (6) 10-letnie ryzyko zgonu z powodu choroby innej niż naczyń wieńcowych

14 Wyniki (7) 10-letnie ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia

15 Podsumowanie Pacjenci z nadciśnieniem i przerostem lewej komory są starsi i mają gorzej leczone nadciśnienie maja cięższe nadciśnienie oraz wyższe ryzyko zgonu w CV według SCORE Najważniejszym i możliwym do modyfikacji czynnikiem ryzyka prowadzącym do LVH jest SBP

16 Wnioski: W przeciwieństwie do wcześniejszych badań Dipp nie jest związany z powstaniem LVH. Stężenie cystatyny C w osoczu może być lepszym markerem niż kreatynina do oceny uszkodzenia narządu.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie Kliniczna charakterystyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google