Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magdalena Pryć, Małgorzata Pieścik, Piotr Wieniawski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magdalena Pryć, Małgorzata Pieścik, Piotr Wieniawski"— Zapis prezentacji:

1 Magdalena Pryć, Małgorzata Pieścik, Piotr Wieniawski
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Banacha 1a Przydatność oznaczania cystatyny C w osoczu u pacjentów ambulatoryjnych z nadciśnieniem tętniczym bez niewydolności nerek. Magdalena Pryć, Małgorzata Pieścik, Piotr Wieniawski

2 METODY OCENY WYDOLNOŚCI NEREK
Stężenie kreatyniny w surowicy Oznaczanie filtracji kłębuszkowej- GFR metody klirensowe wzór Cockcrofta-Gaulta

3 CYSTATYNA C niskocząsteczkowe białko, 122 AA, 13 kDa
powstaje we wszystkich komórkach jądrzastych wielkość jej wytwarzania utrzymuje się na stałym poziomie  inhibitor proteaz cysteinowych

4 CYSTATYNA C Podlega swobodnej filtracji przez kłębuszki nerkowe
Degradacja w kanalikach nerkowych Nie podlega reabsorbcji do krwioobiegu Stężenie cystatyny C w moczu jest niskie W badaniach wykazano przydatność oznaczania w populacjach chorych z cukrzycą i niewydolnością nerek

5 CYSTATYNA C płeć dieta procesy zapalne choroby wątroby pora doby
glikokortykoidy nadczynność tarczycy nowotwory cyklosporyna niedoczynność tarczycy  

6 CEL PRACY Ocena przydatności oznaczania
cystatyny C w porównaniu ze stężeniem kreatyniny Określenie korelacji cystatyny C z innymi markerami powikłań narządowych

7 MATERIAŁ n=69 z NT pierwotnym wyłączono chorych z:
wiek 47,0 ± 16,2 lat M/K 35/34 chorzy z Kliniki Dziennej wyłączono chorych z: niewydolnością nerek kreatynina (M/K > 1,5/1,4 mg/dl) nadczynnością, niedoczynnością tarczycy przewlekle przyjmujących steroidy

8 METODY 1 Cystatyna C - immunonefelometria (Date Behring)
Kreatynina - standardowo UAE w pojedynczej próbce moczu - turbidymetria (ROCHE)

9 METODY 2 Całodobowy pomiar ciśnienia tętniczego (ABP) Echokardiografia
SpaceLabs 90207 24SBP/24DBP Nocny spadek ciśnienia (DIP%) Echokardiografia Hewlett-Packard wskaźnik masy lewej komory (LVMI)

10 WYNIKI Cys C (mg/ dL) 0,96 ±0,19 Cr (mg/dl) 0,93 ± 0,16
Czas trwania NT (lat) 7,3 ± 7,0 24SBP/24DBP (mmHg) 125/76 ± 13/9 DIP (%) 14,3 ± 5,4 UAE (mg/g) ,6 ± 214,3 LVMI (g/m2) 115,9 ± 22,4

11 KORELACJA CYS C Z WIEKIEM
p<0,0001

12 KORELACJA CYS C Z UAE r = 0,31 p < 0,05

13 KORELACJA CYS C Z DIP% r = - 0,26 p < 0,05

14 Nie stwierdzono korelacji między cystatyną C a kreatyniną,
ani pozostałymi parametrami

15 WNIOSKI Stężenie cystatyny C może być wskaźnikiem ryzyka u pacjentów z NT W odróżnieniu od innych doniesień , cystatyna C u leczonych pacjentów z NT zwiększa się z wiekiem


Pobierz ppt "Magdalena Pryć, Małgorzata Pieścik, Piotr Wieniawski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google