Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niewydolność wątroby Dr hab. med.Anna Piekarska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niewydolność wątroby Dr hab. med.Anna Piekarska"— Zapis prezentacji:

1 Niewydolność wątroby Dr hab. med.Anna Piekarska
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi

2 Zatrucie paracetamolem Wzw Zatrucie grzybami Choroba Wilsona AIH
Niewydolność Wątroby ostra przewlekła Zatrucie paracetamolem Wzw Zatrucie grzybami Choroba Wilsona AIH Marskość wątroby: Alkohol Zakażenia wirusowe Choroby cholestatyczne Ch. autoimmunologiczne Ch. wrodzone Nowotwory wątroby

3 Definicja ostra niewydolność wątroby to potencjalnie odwracalna, nagła, trwała i postępująca dysfunkcja wątroby (bez wcześniejszej choroby wątroby) charakteryzująca się wystąpieniem encefalopatii w ciągu < 4 tygodni (<26 tygodni) i osoczowych zaburzeń krzepnięcia.

4 Definicja przewlekła niewydolność wątroby to trwała i postępująca dysfunkcja wątroby (w wyniku choroby przewlekłej),charakteryzująca się wystąpieniem encefalopatii i osoczowych zaburzeń krzepnięcia.

5 Objawy kliniczne OSTRA NW Żółtaczka ↑ ↑ ↑ Wodobrzusze ↑
Encefalopatia ↑ ↑ ↑ PRZEWLEKŁA NW Żółtaczka ↑ ↑ Wodobrzusze ↑ ↑ ↑ Obrzęki ↑ ↑ ↑ Encefalopatia ↑ ↑ Nadciśnienie wrotne ↑ ↑ ↑

6

7

8

9

10

11 Patogeneza wodobrzusza
Nadciśnienie wrotne Patologiczny zwrotny wychwyt sodu Hypoalbuminemia

12 Klasyfikacja niewydolności wątroby wg Child-Pugh
cecha 1pkt 2pkt 3pkt ENCEFALOPATIA brak 1-2 st. 3-4 st. WODOBRZUSZE małe duże ALBUMINY >3,5g/dl 2,9-3,5 >3,5 BILIRUBINA <2mg% 2-3 >3 WSK. PT >80% 50-80 <50 A= 5-6pkt B=7-9 pkt C=10-15 pkt

13 Ryzyko zgonu w ciągu 3 miesięcy
Klasyfikacja niewydolności wątroby MELD (ryzyko zgonu w ciągu 3 miesięcy) MELD =(0,957xlog[kreatynina mg%] + + 0,378x log[bilirubina mg%] + 1,12x log [INR]+ + 0,643)x10 MELD Ryzyko zgonu w ciągu 3 miesięcy <9 >40 1,9% 71,3%

14 Badania dodatkowe Zaburzenia krzepnięcia Bilirubina Alat, AspAT
Amoniak ↑, Mocznik ↓

15 Zaburzenia krzepnięcia
OSTRA NW PT APTT FIBRYNOGEN D-DIMERY płytki PRZEWLEKŁA NW PT APTT FIBRYNOGEN D-DIMERY PŁYTKI

16 Różnicowanie OSTRA PRZEWLEKŁA ZAPALENIE MÓZGU POSOCZNICA
OSTRE CHOROBY J. BRZUSZNEJ CHOROBA NOWOTWOROWA PRZEWLEKŁA

17

18 Postępowanie zachowawcze
Hypo-amoniakalne P. obrzękowe P. infekcyjne P. krwotoczne Metaboliczne Przyczynowe Oddech kontrolowany L. nerkozastępcze MARS (Molecular Adsorbent Recirculating System)

19 Przeszczepienie wątroby
Ostra NW Przewlekła NW Kwalifikacja wg kryterów King’s College Hospital Wyniki: 1 rok > 65% Marskość wątroby w okresie niewydolności wątroby B lub C wg Child’a MELD > 10 Wyniki : 1miesiąc – do 90% 1 rok- 88% 5 lat- 69%

20 Kwalifikacja do przeszczepu wątroby w ostrej niewydolności kryteria King’s-College dla zatrucia paracetamolem Kryteria główne Warunki kryteriów I pH krwi tętniczej < 7,3 II Jednocześnie: PT>100s III/IV stopień encefalopatii Kreatynina >3,4mg%

21 Stopniowanie encefalopatii wątrobowej wg Conna
Stopień encefalopatii Charakterystyczne cechy kliniczne I Spowolnienie, okresowo pobudzenie II Splątanie nieadekwatne zachowanie, dezorientacja III Senność otępienie, reakcja tylko na proste polecenia IV Śpiaczka, reakcja tylko na ból lub brak reakcji

22 Kwalifikacja do przeszczepu wątroby w ostrej niewydolności -kryteria King’s-College inne niż zatrucia paracetamolem Kryteria główne Warunki kryteriów I Wiek <10 lub >40 lat II Niekorzystna etiologia (nie-A, nie-B, zatrucie halotanem) III Bilirubina >17,6 mg% IV Czas od wystąpienia żółtaczki do encefalopatii >7 dni V PT> 50 s VI PT> 100s 3 z I-V lub tylko VI

23 Przeszczepienie wątroby- problemy
Powikłania przeszczepu i immunosupresji Nawrót zakażenia wirusowego Brak dawców Nowe wskazania do przeszczepu Nowotwory AIDS


Pobierz ppt "Niewydolność wątroby Dr hab. med.Anna Piekarska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google