Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Compliance Management i Business Ethics

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Compliance Management i Business Ethics"— Zapis prezentacji:

1 Compliance Management i Business Ethics
Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 11 stycznia 2007

2 Rosnąca globalizacja prowadzi do zmiany wartości
Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu Czynnik Skutki pozytywne Skutki negatywne Skutki moralne Kompleksowość (+) Wykorzystanie łańcucha kreacji wartości Kontrola Integracja Tożsamość Współpraca Culture Fit Oszustwo Korupcja Transparentność Subiektywność (+) Economics of Behavior Management of Diversity Akwizycja Planowanie kariery Motywacja Jakość Zespoły wielokulturowe Zależność zawodowa Społeczeństwo (+) Wykorzystanie zasobów Legitymizacja Zatrudnienie Bezpieczeństwo socjalne Środowisko Umowa społeczna

3 Business Ethics – wiodący temat
Integrity Management - Zapobieganie działaniom przestępczym Globalna kreacja wartości - Diversity, reputacja, brand, zarządzanie dostawcami Trwałość - Dow Jones Sustainability Index, zarządzanie ryzykiem Rynki Rynki kapitałowe, rynki konsumenckie, rynki nabywcze Organizacja - Globalizacja, decentralizacja Prawo Sentencing Guidelines, SOX, kk (StGB), kw (OWiG) Polityka - Global Compact, CSR Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

4 Korupcja – prewencja i sankcjonowanie
Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu Korupcja stan faktyczny proces wykrywanie prewencja określone reguły + monitoring zarządzanie wartościami EthikAudit sankcja

5 Integrity management – wybrane międzynarodowe normy prawne
Corporate Governance / Compliance Ustawa o kontroli i transparentności w przedsiębiorstwie (KonTraG) (Ustawa o spółce akcyjnej /AktG/ § 76; § 91,2; § 93,2); kodeks handlowy /HGB/ § 289,1 Ustawa o praniu brudnych pieniędzy, Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, czwarta ustawa o wspieraniu rynków finansowych Ustawa o transparentności i obowiązku publikacji (TransPuG) (obowiązuje od 08/2002) Sarbanes-Oxley Act (2002) Obowiązek nadzoru Kodeks wykroczeń (OWiG) § 30, § 130 (grzywna do 1 mln Euro) Odpowiedzialność władz spółki US Sentencing Guidelines Akt Rady Wspólnoty Europejskiej z 19 czerwca 1997 o odpowiedzialności osób prawnych w przypadku oszustwa, korupcji i prania brudnych pieniędzy Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

6 Kara grzywny dla przedsiębiorstwa § 30 Kodeksu Wykroczeń (OWiG)
Grzywna wobec przedsiębiorstw, jeżeli organy lub pracownicy szczebla kierowniczego popełniają przestępstwa lub wykroczenia, w wyniku których albo naruszone zostają obowiązki zakładowe albo wzbogaca się lub ma wzbogacić się przedsiębiorstwo. Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

7 Obowiązek sprawowania nadzoru wg Kodeksu Wykroczeń (OWiG)
Kto? właściciel, zarząd, kierownik zakładu, osoby specjalnie powołane do sprawowania nadzoru Po co? przestrzeganie obowiązków zakładowych Jak? - komunikacja - szkolenie - nadzór i kontrola (wybór i nadzór osób pełniących kontrolę) - poważne konsekwencje (sankcje) Cel: zapobieganie a co najmniej istotne utrudnianie naruszania prawa Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

8 Sentencing Guidelines
Mechanizm Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu Ciężar czynu X Stopień winy Kara podstawowa „Culpability-Score“ CS-punkty od stopnia winy Najwyższa kwota: 1. osiągniętego zysku finansowego 2. wyrządzona szkoda a. umyślnie b. celowo c. bezwzględnie 3. Tabela kar ( 33 stopnie określające ciężar czynu: 6 = 5.000,- $ 33 = ,- $) 1. wartość podstawowa = 5 + modyfikacja według a. stopnia zaangażowania b. wcześniejszych kar c. utrudniania działań organów ścigania d. Effective program to prevent & detect violations of law e. tego, czy samodzielnie wykryto sprawę 2. Przyporządkowanie mnożników do: CS Min Max. … … … kara podstawowa X

9 COSO Internal Control – Integrated Framework
Ogólna definicja pojęcia „Internal Control”: Internal control is broadly defined as a process, effected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: Effectiveness and efficiency of operations Reliability of financial reporting Compliance with applicable laws and regulations (Institute of Internal Auditors) Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

10 COSO Control Environment – przegląd
Znaczenie praworządności i wartości etycznych w przedsiębiorstwie Znaczenie kompetencji zawodowych w przedsiębiorstwie Działalność kontrolna Rady Nadzorczej i Komitety ds. Audytu Filozofia i styl pracy kadry zarządzającej Kształt struktury organizacyjnej Delegacja uprawnień i odpowiedzialności Zasady i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

11 Czworokąt wartości organizacji
Wartości - wydajność korzyść kompetencja gotowość do pracy elastyczność kreatywność orientacja na innowacje jakość Wartości - komunikacja poszanowanie przynależność otwartość transparentność porozumienie gotowość do podejmowania ryzyka Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu Wartości - współpraca lojalność umiejętność pracy w zespole umiejętność rozwiązywania konfliktów otwartość orientacja na komunikację Wartości - moralność praworządność działanie „fair play” uczciwość dotrzymywanie umów odpowiedzialność

12 Cztery poziomy systemu zarządzania wartościami
Organizacja / odpowiedzialność Etyka-/Compliance- Office Kompetencje szefa Integracja funkcjonalna (np. kontrola, QM) Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu 4 Organizowanie Systemy zarządcze Programy Compliance Zarządzanie wartościami System audytu etyki 3 Systematyzowanie Policies & Procedures Umowy o pracę, wytyczne dla pracowników, kontrola dostawców, programy Corporate Citizenship itd. 2 Implementowanie Wartości przedsiębiorstwa Wartości podstawowe, „Misja, Wizja, Wartości“, Code of Ethics 1 Kodyfikowanie

13 Komunikacja w organizacji
Zasady/ Wartości podstawowe Wydajność zysk, elastyczność, innowacja, kreaty- wność, jakość, motywacja, kompetencja Komunikacja respekt, otwartość, transparentność, przynależność;, komunikacja, gotowość do podejmowania ryzyka Współpraca lojalność, otwartość praca zespołowa, komunikacja, umiejętność rozwiązy- wania konfliktów Etyka fairness, prawo- rządność, uczciwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność społeczna Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu Poziom zarządzania Strategia Organizacja Policies & Procedures Komunikacja Kierowanie Instrumenty Stan- dard Corporate Governance Code Misja- Wizja- Wartości Code of Ethics Compliance Officer Komunikacja w przedsiębiorstwie Zarządzanie projektami Rada ds. ciągłości rozwoju Ethics Officer Adwokat zaufania Helpline Podręcznik QM Program rozwoju kontaktów z dostawcami Polityka zamówień Polityka kompensacyjna Polityka bonusów i zachęt Ustalanie celów Code of Conduct Postępowanie z prezentami Standardy socjalne Polityka ochrony środowiska Trening Internet/Intranet Triple Bottom Line Reporting Stakeholder dialog Ethics Quick- Check Sprawozdanie o ciągłości rozwoju Whistle- blowing Kontrola wewnętrzna Audyt wewnętrzny Dokumenta- cja Ethik audit Assurance program Zgodne z CSR

14 Case Study – Fraport (I)
Zarządzanie wartościami – definicja Zarządzanie wartościami to proces, który ma na celu trwałe zabezpieczenie sytuacji prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa Sterowanie zachowaniami poprzez pobudzenie uwagi i wrażliwości na wartości danej organizacji Sukces systemu zarządzania wartościami wymaga wdrożenia takich działań, które zapewnią, że wartości te będą naprawdę realizowane w życiu codziennym przedsiębiorstwa. Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

15 Case Study – Fraport (II)
Zarządzanie wartościami – cele Zapobieganie działaniom przestępczym (zmowy cenowe, oszustwa, korupcja etc.) Unikanie szkód ekonomicznych jako wkład w osiągnięcie bardziej konkurencyjnych kosztów Tworzenie międzynarodowej reputacji spółki Fraport AG jako spółki praworządnej we wszystkich obszarach działalności Ponoszenie odpowiedzialności społecznej poprzez prewencyjne zobowiązanie się do przestrzegania zasad praworządności w odpowiedzi na reakcję społeczną na działania niezgodne z prawem w trakcie realizacji dużych projektów budowlanych Rozbudowa jako przykład – doświadczenia powinny być wykorzystywane we wszystkich obszarach Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

16 Case Study – Fraport (III)
Przyporządkowanie strategiczne Zgodne ze strategiczną i operacyjną orientacją przedsiębiorstwa Obecnie istniejące warunki Reguły zachowań / Umowy o pracę Cele spółki Fraport AG (strategia & projekty) Przekaz zarządu dla kadry kierowniczej: Praworządność jako zasada przedsiębiorstwa Sformułowanie standardu zachowań w celu lepszej komunikacji wartości spółki Fraport AG Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

17 Case Study – Fraport (IV)
Działania Fraport Uwrażliwienie pracowników na temat praworządności przedsiębiorstwa ZEB, APF i IFM przeprowadzają analizę ryzyka, w celu zidentyfikowania szczególnie zagrożonych obszarów procesu udzielania zamówień i realizacji budowy Sprawdzenie, na ile „praworządność” może stanowić kryterium doboru dostawców Zintegrowanie z programem komórki kontaktowej przyjmującej informacje poufne Program praworządności powinien stanowić część składową celów uzgadnianych z kadrą kierowniczą (np. uwrażliwianie pracowników, wdrażanie wytycznych) Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

18 Case Study – Fraport (V)
Działania związane z dostawcami spółki Fraport Dodatkowe warunki umowne odnośnie działań budowlanych uzupełnione o deklarację praworządności Dostawca informowany jest o celach programu praworządności spółki Fraport (informowanie odpowiednich jednostek, przestrzeganie programu za pomocą właściwego zarządzania działaniami) Brak obowiązków działania i obowiązków kontrolnych; celem jest wysłanie silnego sygnału do dostawców odnośnie moralnych celów spółki Fraport w związku z programem rozbudowy. Nałożenie na dostawców obowiązku informowania w przypadku prowadzenia lub wszczęcia przez prokuraturę postępowania przeciwko pracownikom poszczególnych wydziałów Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

19 Case Study – Fraport (VI)
Działanie Public Relations / Komunikacja Warunkiem wiarygodności i efektywności programu jest zobowiązanie Zarządu do wdrożenia działań oraz dawanie przykładu w realizacji działań: Top Down Regularna sprawozdawczość w zarządzie i radzie nadzorczej Wewnętrzna i zewnętrzna komunikacja o programie praworządności (media, imprezy) Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu

20 Matryca zarządzania Corporate Governance
Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu Reguły formalne Reguły nieformalne Państwo Ustawa o kontroli i transparent- ności w przedsiębiorstwie (KonTraG) „Comply-or-Explain“ Kultura gospodarcza Tradycja, zwyczaje Prywatne Kodeks Corporate Governance System zarządzania wartościami Kultura przedsiębiorstwa Wartości przedsiębiorstwa

21 Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu
Zapewnienie egzystencji przedsiębiorstwa praworządność poprzez zarządzanie ryzykiem i odpowiedzialność władz przedsiębiorstwa bezpieczeństwo prawne przedsiębiorstwa / kadry zarządzającej zarządzanie kontaktami z dostawcami Zapewnienie sukcesu przedsiębiorstwa identyfikacja poprzez silną kulturę przedsiębiorstwa zyskowność poprzez uwrażliwienie na szanse rynkowe / ryzyka rynkowe szanse wejścia na rynek (udzielanie zamówień/klasyfikacja dostawców) zarządzanie reputacją – renoma u pracowników i klientów postrzeganie i komunikacja odpowiedzialności społecznej Globalizacja & zmiana wartości BE – wiodący temat Korupcja – prewencja i sankcjonowanie Compliance i bezpieczeństwo prawne Sentencing Guidelines COSO – Framework Czworokąt wartości Poziomy SZW Komunikacja w organizacji Case Study Matryca zarządzania CG Zarządzanie wartościami jako czynnik sukcesu


Pobierz ppt "Compliance Management i Business Ethics"

Podobne prezentacje


Reklamy Google