Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2.1. MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO CELE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2.1. MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO CELE"— Zapis prezentacji:

1 2.1. MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO CELE
CELE PREZENTACJI - przedstawienie ‘koncepcji’ misji przedsiębiorstwa; - omówienie różnicy pomiędzy celami a misja; oraz - wskazanie typowych błędów przy formułowaniu misji i określaniu celów przedsiębiorstwa. (c) W.Nasierowski, sws-wa-ZS'12-2cele

2 Misja jest warunkiem koniecznym. Pozwala na:
1. Osiągnięcie jednoznaczności dążeń i zadań. 2. Dostarczenie podstawy dla alokacji zasobów. 3. Stworzenie podstaw i zasad dla właściwego użytkowania zasobów. 4. Określenie zasad tworzenia klimatu wewnątrz organizacji. 5. Dostarczenie pracownikom sposobu artykulacji oczekiwań. 6. Ułatwienie tłumaczenia celów w operacyjną strukturę działania, która odzwierciedla priorytety. 7. Zasygnalizowanie odrębności. (c) W.Nasierowski, sws-wa-ZS'12-2cele

3 Intencje formulowania misji:
- kontakt z otoczeniem (tzw. ‘public relations purpose mission’); albo - wewnętrzne potrzeby przedsiębiorstwa i wykorzystywana jest przy formułowaniu planów strategicznych. (c) W.Nasierowski, sws-wa-ZS'12-2cele

4 Misja przedsiębiorstwa interpretowana jest jako:
- podstawowy sens jego istnienia, który odróżnia to przedsiębiorstwo od innych; - opis wizji tego, co zarząd przedsiębiorstwa chce osiągnąć w dłuższym okresie czasu (c) W.Nasierowski, sws-wa-ZS'12-2cele

5 Misja interpretowana jest poprzez :
produkty/usługi, klientów, którzy będą obsługiwani (których potrzeby będą zaspokajane); teren działalności (lokalny?, światowy?); grupy klientów, którzy będą obsługiwani; metody działania we wszelkich zakresach funkcjonalnych; czas, w którym te działania będą podejmowane; i, przyczyny, dla których są one podejmowane (np. zysk, wzrost, przetrwanie). (c) W.Nasierowski, sws-wa-ZS'12-2cele

6 Zalety dobrze sformułowanej misji
- samo-identyfikacja, która pozwala zarządowi i pracownikom mieć jasność co przedsiębiorstwo chce osiągnąć; - możliwość ukierunkowania działań przedsiębiorstwa tak by misja była spełniona; - usprawnienie komunikacji w przedsiębiorstwie i określenie jego tożsamości; - zunifikowanie działań w celu spełnienia misji (c) W.Nasierowski, sws-wa-ZS'12-2cele

7 CELE PRZEDSIĘBIORSTWA muszą:
dotyczyć rezultatu pojedynczej działalności, konkretnego tematu (być najszybciej rozwijającym się przedsiębiorstwem <> zwiększyć sprzedaż o 25% w 3 lata poprzez poprawe jakosci); dotyczyć rezultatów a nie działań (zwiększyć wydatki na marketing <> zwiększyć udział rynkowy o 3% dzięki zwiększeniu wydatków na marketing o 5%); mieć podany termin realizacji (w najbliższym czasie <> do końca 2016 roku); i muszą być być mierzalne (zmaksymalizować zyski <> podnieść zyski o $1mln); określać, kto jest odpowiedzialny za ich spełnienie. (c) W.Nasierowski, sws-wa-ZS'12-2cele

8 Dodatkowo, cele powinny być:
motywujące, atrakcyjne ale osiągalne; prawnie i moralnie akceptowalne; elastyczne (gdyż sytuacja się zmienia); zgodne z misją; zrozumiałe (c) W.Nasierowski, sws-wa-ZS'12-2cele

9 (c) W.Nasierowski, sws-wa-ZS'12-2cele
PRZYKłADY cele organizacyjne: wydajność, elastyczność, wzrost udziału rynkowego, jakość wyrobów, redukcja kosztów, zmniejszenie zapasów, niezależność od otoczenia; cele technologiczne: usprawnienie technologii produkowania, utrzymanie urządzeń produkcyjnych w dobrym stanie, wdrażanie nowoczesnych metod wytwarzania; cele ekonomiczne: zysk, wypłacalność, zdolność zaciągania kredytów, zyskowność; cele względem otoczenia: udział rynkowy, reputacja, jakość kontaktów z klientami i związkami zawodowymi; cele socio-emocjonalne: akceptacja przez innych pracowników, stabilność zatrudnienia. (c) W.Nasierowski, sws-wa-ZS'12-2cele


Pobierz ppt "2.1. MISJA PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO CELE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google