Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH"— Zapis prezentacji:

1 I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Fundusze Europejskie – efekty, możliwości i perspektywy Program Bloku Finansowego „PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ… Czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania Funduszy Europejskich” „Realizacja inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego z udziałem finansowania zewnętrznego” Temat: „Instrumenty wsparcia JST przez bank” Dariusz Kacprzyk Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego

2 I Forum Funduszy Europejskich
Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego I Forum Funduszy Europejskich Dariusz Kacprzyk Dyrektor Zarządzający, Departament Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego Warszawa, 7 maja 2008 r.

3 Dlaczego warto korzystać z finansowania zewnętrznego z banków?
możliwość realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności podniesienie poziomu infrastruktury (warunek rozwoju) źródło dodatkowych przychodów lub oszczędności umożliwienie dostępu do „środków pomocowych” poprzez zapewnienie udziału własnego stworzenie możliwości pokrycia wydatków celem ich późniejszego refinansowania np. z funduszy strukturalnych UE – kredyty pomostowe Dariusz Kacprzyk Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego

4 Źródła finansowania zewnętrznego dostępne dla jst
Kredyt bankowy krótko i długoterminowy, z okresem spłaty nawet do 25 lat Emisja obligacji zwykłych lub przychodowych, termin spłaty nawet do 30 lat Forfaiting Kredyty ze środków Międzynarodowych Instytucji Finansowych (EBI, EBOR) – do 20 lat Gwarancje bankowe jako zabezpieczenie kredytów z EBI czy EBOR Dariusz Kacprzyk Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego

5 Szukamy kreatywnych rozwiązań…
Przykłady praktycznych i skutecznych zastosowań Dariusz Kacprzyk Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego

6 Emisja obligacji przychodowych – finansowanie wkładu własnego
Projekt „Łódzki Tramwaj Regionalny, Zgierz – Łódź – Pabianice” Zakres projektu obejmował m.in: Modernizację 16 km sieci trakcyjnej Modernizację torowiska i platform przystankowych Przebudowę infrastruktury drogowej Zainstalowanie na  przystankach systemu informacji pasażerskiej Zakup nowego taboru Dariusz Kacprzyk Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego

7 Emisja obligacji przychodowych
Szczegóły emisji Całkowity koszt projektu: 265 mln PLN Współfinansowanie z UE: 108 mln PLN , jeden z większych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program emisji obligacji przychodowych, kwota: 166 mln PLN Obligacje przychodowe spłacane są z przychodów, jakie osiągnie w przyszłości dana inwestycja, lub z innych źródeł określonych przez emitenta Zapadalność – 2030, kupon płatny: rocznie Dariusz Kacprzyk Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego

8 Emisja obligacji przychodowych cd.
Międzynarodowy Rating dla emisji BBB- (Fitch Ratings) Silne wsparcie finansowe ze strony Miasta dla Łódzkiego Tramwaju Regionalnego (ŁTR) oraz dla programu obligacji przychodowych w postaci dopłat do kapitału Spółki oraz wieloletniego kontraktu na usługi transportowe. Wysoka płynność projektu Market placement Pierwsza emisji obligacji przychodowych w sektorze komunikacji lokalnej, druga po emisji obligacji przychodowych w 2005 dla MWiK w Bydgoszczy. Pierwsza w Polsce emisja z wyseparowanym strumieniem przychodów z danego przedsięwzięcia. Bank pełni funkcję Organizatora, Agenta ds. Płatności, Dealera i Depozytariusza, ale przede wszystkim jest pomysłodawcą koncepcji i autorem struktury transakcji. Dariusz Kacprzyk Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego

9 Obligacje jako źródło finansowania pomostowego
Projekt „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku” Zakład Utylizacyjny sp. zo.o. Cel Projektu – stworzenie spójnego, efektywnego i wygodnego systemu segregacji i zbiórki odpadów. Projekt zapewnia pełną realizację obowiązującej w UE strategii gospodarki odpadami (zapobieganie, odzyskiwanie, unieszkodliwianie, ograniczanie składowania) Główne elementy projektu: nowoczesny i bezpieczny dla środowiska zakład unieszkodliwiania odpadów nowoczesna, największa w Polsce sortownia odpadów o przepustowości 200 tys. T rocznie kompostownia o przepustowości 60 tys. T rocznie Dariusz Kacprzyk Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego

10 Obligacje jako źródło finansowania pomostowego cd.
Całkowita wartość Projektu ponad PLN Okres realizacji Projektu: Źródła finansowania Projektu: dofinansowanie z Funduszu Spójności UE (70% kosztów) pożyczka NFOŚiGW, WFOŚiGW wkład własny Spółki Finansowanie pomostowe - Program Emisji Obligacji PLN Bank Pekao SA – Agent Emisji, Agent ds. Płatności, Gwarant, Depozytariusz oraz Dealer Dokumenty Informacyjne – Memorandum Informacyjne, Propozycja Nabycia Obligacji, Warunki Emisji – sporządza i aktualizuje Agent Emisji, czyli Bank Atrakcyjny koszt finansowania w oparciu o ryzyko właściciela Spółki. „Otwartość” i elastyczność Programu, opcja finansowania z EIB Zróżnicowane warunki cenowe oraz terminowe Programu zapewniają pełną realizację potrzeb finansowych Spółki Dariusz Kacprzyk Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego

11 Kredyty z EIB – uzupełnienie wkładu własnego
Finansowanie dwóch projektów inwestycyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. we Wrocławiu Projekty inwestycyjne: Zakup tramwajów trójczłonowych na kwotę PLN Modernizacja tramwajów w latach 2006 - 2007 na kwotę PLN Finansowaniu ze źródeł Europejskiego Banku Inwestycyjnego podlega 50% wartości projektu MPK Sp. z o.o. otrzyma grant w wys. do 1 mln PLN w formie umorzenia kapitału Grantu udziela Komisja Europejska w ramach Samorządowego Programu Infrastrukturalnego Efektywny koszt finansowania po uwzględnieniu otrzymania grantu z Komisji Europejskiej: ponad 1 % poniżej 1M WIBOR p.a Dariusz Kacprzyk Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego

12 Wykorzystanie gwarancji bankowej
Projekt "Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta Poznania" Całkowita wartość Projektu: EURO , Źródła finansowania Projektu: dofinansowanie z FunduszuSpójności: 57%, środki własne AQUANET S.A.: 43% Opracowana przez Bank struktura finansowania udostępnia następujące instrumenty finansowe: 500 MPLN 5-letnia gwarancja EBI; 120 MPLN Kredyt Konsolidacyjny; 50 MPLN Kredyt Odnawialny Pozyskanie finansowania w łącznej wysokości PLN 670,000,000, z czego PLN 500,000,000 jest udostępniane przez EBI na podstawie kontraktu finansowego, a pozostałe PLN 170,000,000 przez banki komercyjne. Środki z EBI służą na finansowanie oraz refinansowanie nakładów inwestycyjnych w latach Nowatorskie rozwiązanie refinansowania inwestycji środkami z EBI, wydłużenie amortyzacji Dariusz Kacprzyk Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego

13 Dyrektor Zarządzający
Dziękuję za uwagę Dariusz Kacprzyk Dyrektor Zarządzający Departament Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego ul. Towarowa 25a, Warszawa Małgorzata Opalińska Asystentka Tel Fax Dariusz Kacprzyk Finansowanie zewnętrzne inwestycji unijnych jednostek samorządu terytorialnego


Pobierz ppt "I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google