Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA NARZĘDZIEM WSPOMAGAJĄCYM PROCES DYDAKTYCZNY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PREZENTACJA MULTIMEDIALNA NARZĘDZIEM WSPOMAGAJĄCYM PROCES DYDAKTYCZNY"— Zapis prezentacji:

1 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA NARZĘDZIEM WSPOMAGAJĄCYM PROCES DYDAKTYCZNY

2 Prezentacja łac. praesentare ‘okazać’ przedstawienie kogoś, zapoznanie kogoś z inną osobą; także przedstawienie czegoś, zapoznanie kogoś z właściwościami jakiejś rzeczy. Prezentacja - dokument przedstawiający dany temat. Występuje w postaci elektronicznej, najczęściej z rozszerzeniem .ppt. Najbardziej znanym programem do tworzenia prezentacji jest Microsoft PowerPoint lub OpenOffice.org Impress. Prezentacja jest zwykle animowana, zaopatrzona w tekst, grafikę, filmy, dźwięki. Często istnieje możliwość wyświetlenia prezentacji na projektorze. Prezentacja jest bardzo pomocna dla nauczycieli, wykładowców i organizatorów spotkań informacyjnych.

3 Prezentacja multimedialna
jest to pokaz lub wykład, którego treść jest ilustrowana opracowanymi komputerowo elementami multimedialnymi, takimi jak: rysunki, zdjęcia, a także dźwięki i obrazy (animacje, filmy). Najbardziej znane programy do tworzenia prezentacji to wchodzący w skład pakietu Microsoft Office PowerPoint oraz wchodzący w skład bezpłatnego pakietu OpenOffice.org Impress. Źródło: Wikipedia

4 Microsoft PowerPoint jest popularnym programem do tworzenia prezentacji multimedialnych wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office. Jest on dostępny pod systemy Microsoft Windows i Mac OS. Jest szeroko wykorzystywany przez biznesmenów, trenerów, nauczycieli, około 30 milionów prezentacji jest tworzonych przy pomocy tego oprogramowania każdego dnia. W programie PowerPoint, jak w większości oprogramowania do tworzenia prezentacji, tekst, grafiki, filmy i inne obiekty są przez użytkownika łączone w slajdy. Slajdy mogą być wydrukowane lub (częściej) wyświetlane za pomocą monitora lub rzutnika i zmieniane na sygnał lub w zadanych odstępach czasu. Przejścia pomiędzy slajdami mogą być animowane na wiele sposobów, podobnie jak pojawianie się obiektów na slajdzie. Prezentacje mogą być zapisane w różnych formatach plików: domyślnie .ppt (z możliwością edycji), .pot (szablon) lub .pps (pokaz). PowerPoint, jak większość tego rodzaju programów, daje możliwość wyboru szablonu slajdu (np. slajd tytułowy, slajd typu tabela, slajd tekst i wykres etc.) jak również możliwość tworzenia własnych. Możliwy jest także wybór wzorca slajdów lub samodzielne utworzenie go, co pozwala na jednolity wygląd wszystkich slajdów. Slajdy mogą być także całkowicie odmienne i nie wiązać się ze sobą wyglądem, jednak taka forma jest rzadko spotykana. PowerPoint pozwala na korzystanie z obiektów z całego pakietu Microsoft Office, makr i skryptów pisanych w języku Visual Basic. Program ma jednak spore problemy z obsługą animacji wektorowych i niektórych formatów graficznych, takich jak animowane GIF-y i PNG z przezroczystością. Zdarza się też, że często błędnie interpretuje poprawnie skonstruowane pliki Windows Metafile, nie pochodzące z programów pakietu Microsoft Office

5 Programy do tworzenia prezentacji
Stworzone do tej pory programy, w których można robić prezentacje to: Harvard Presentation Graphics, PowerPoint, Freelance Graphics, Corel Presentations, StarOffice Impress, KPresenter, OpenOffice.org Impress, NeoOffice Impress.

6 Harvard Presentation Graphics
To pionierski program do prezentacji, jego pierwsza wersja składała się z 6 dyskietek 5.25 ". Był to pierwszy program łączący tekst, grafikę i diagramy. Powstał on jeszcze przed PowerPoint-em Microsoftu i do końca lat 80-tych był głównym programem do tworzenia slajdów. Jednak już w roku 1990 po wyjściu pakietu Office na Mac OS stracił on udział w rynku i obecnie wykupiony przez Serif Incorporated jest prawie nieznany.

7 Power Point Obecnie najpopularniejszy program tego typu, dostępny w pakiecie MS Office. Powstało jego kilka wersji różniących się głównie ilością dodatków w postaci szablonów oraz efektów animacyjnych. Dzięki integracji ze środowiskiem MS Office pozwala on na szybką konwersję tabel, wykresów oraz tekstów z pozostałych narzędzi pakietu. Używany przez miliony ludzi do pokazów biznesowych oraz w rodzinnym gronie.

8 Freelance Graphics Program ten należy do pakietu SmartSuite firmy Lotus, a obecnie IBM Lotus. Poza podstawowymi opcjami ma jedną wartą uwagi. Pozwala na szybką wymianę komentarzy, uwag użytkowników sieci, a także uruchamianie prezentacji bezpośrednio na komputerze innego użytkownika sieci.

9 Corel Presentations Jego początkowa wersja nazywała się Presentations i należała do pakietu WordPerfect firmy WordPerfect Corporation, sprzedanej w 1994 firmie Novell, a w 1996 Corel Corporation. Jak przystało na producenta oprogramowania graficznego Corel dorzucił tu kilka ciekawych opcji takich jak: edytor bitmap (który oferuje m.in. wypełnienia i efekty specjalne), narzędzia do grafiki wektorowej, a w szczególności krzywe Beziera, łuki, edycja węzłów. Zupełnym ewenementem są takie funkcje, jak symulacja efektów trójwymiarowych lub trasowanie bitmap, spotykane zazwyczaj w specjalizowanych programach graficznych, a także nadawanie dowolnego konturu i wypełnienia literom tekstu.

10 StarOffice Impress Impress z pakietu StarOffice nie różni się wiele od wchodzącego w skład OpenOffice.org, a to dlatego, że właścicielem obu jest Sun Microsystem, który w roku 2000 uczynił StarOffice płatnym tworząc również darmowy OpenOffice. Elementem różniącym ten program od pozostałych jest posiadanie własnego środowiska pracy wspólnego dla całego pakietu. Nie jest on uruchamiany oddzielnie i nie stanowi oddzielnego programu, a jedynie jest elementem całego pakietu.

11 Kpresenter Działa pod systemami Linux oraz UNIX, pozwala jednak zaimportować prezentacje z programu PowerPoint. Funkcjonalnością odpowiada pozostałym programom i raczej nie wyróżnia się niczym szczególnym.

12 OpenOffice.org Impress
Jest obecnie największym konkurentem PowerPointa, głównie dlatego, że jest całkowicie bezpłatny, a jego funkcje nie różnią sie wiele od programu Microsoftu. Pozwala także otwierać oraz edytować jego pliki, choć czasem występują pewne rozbieżności. Wyróżnia się możliwością eksportowania bezpośrednio do formatu PDF oraz Flash. Słabą jego stroną jest obsługa dźwięków oraz plików video.

13 NeoOffice Impress Wykorzystuje środowisko Java przez co nie jest podatny na błędy systemu i nie jest zależy w dużym stopniu od pozostałych komponentów komputera jak w przypoadku innych programów korzystających z już istniejących rozwiązań systemu operacyjnego. Jest bezpłatny i wciąż rozwijany przez twórców. Niestety działa tylko pod Mac OS.

14 Keynote Keynote podobnie jak poprzednie służy do tworzenia prezentacji multimedialnych i wchodzi w skład pakietu iWork firmy Apple. Oczywiście jest w pełni funkcjonalny, można w nim wykorzystywać zdjęcia, dźwięki oraz pliki wideo. Używa formatu ".key" ale możemy także zapisać pliki w formacie PowerPointa .ppc. Pozwala także na eksportowanie do formatów: html, Flash, PDF oraz Apple QuickTime.

15 Przygotowywanie prezentacji
Zaletą współczesnych programów do tworzenia grafiki prezentacyjnej jest łatwość tworzenia i modyfikowania poszczególnych slajdów i całych pokazów, a także możność wykorzystania szerokiego spektrum elementów multimedialnych. Większość zawiera także specjalne kreatory do automatycznego utworzenia pewnych typowych prezentacji, które można potem zmodyfikować stosownie do indywidualnych potrzeb autora.

16 Wygłaszanie prezentacji
Po zbudowaniu pokazu, w czasie wykładu narrator zazwyczaj zmienia ręcznie slajdy na ekranie, chyba że zaprojektował ich automatyczne wyświetlanie w zadanych odstępach czasu - możliwe jest wyświetlanie slajdów w dowolnej kolejności, za pomocą menu wyświetlanego na ekranie, klawiatury komputera lub specjalnego ręcznego urządzenia do sterowania pokazem. Prelegent może też używać tzw. mazaka, zakreślając na ekranie wybrane elementy w celu ich uwypuklenia. Slajdy są podstawą do poszerzonego komentarza słownego, wygłaszanego na bieżąco przez wykładowcę do zgromadzonej publiczności. Równie często prezentacje są tworzone i rozsyłane przez Internet do zainteresowanych osób, które same obsługują ich wyświetlanie.

17 Etapy grafiki prezentacyjnej
Zaprojektowanie prelekcji i utworzenie odpowiedniej liczby slajdów, zazwyczaj na podstawie gotowych szablonów wbudowanych w program grafiki prezentacyjnej. Wypełnienie slajdów elementami tekstowymi i graficznymi, jak ramki z tekstem, listy zagadnień, rysunki i fotografie, wykresy i diagramy, niekiedy także dźwięk i wideo, m.in. narracja autora pokazu. Zdefiniowanie rozmaitych parametrów wyświetlania prezentacji, jak harmonogram wyświetlania slajdów (lub ich ręczne przewijanie), sposoby przechodzenia jednego slajdu w drugi (tzw. efekty przejścia) Powiązanie slajdów ze sobą wzajemnie i z otoczeniem, np. z dokumentami w Internecie. Utworzenie dodatkowych notatek komentujących slajdy (tzw. notatki prelegenta). Eksport gotowej prezentacji do jednej z kilku możliwych postaci - plik wykonywalny poza macierzystym programem, zestaw dokumentów hipertekstowych, plik w formacie Flash lub PDF. Wydrukowanie slajdów na papierze, rozdawanych potem publiczności w trakcie prezentacji.

18 ZALETY PREZENTACJI Komputer jest wspaniałym narzędziem wspomagającym proces uczenia się. Atrakcyjność komputera wywołuje pozytywną motywację do uczenia się, sprzyja zainteresowaniu się nauką, pobudza aktywność własną ucznia. W każdym z typów lekcji prezentacja może być przydatna do przekazania nowych treści, syntezy materiału, ćwiczeń utrwalających wiedzę lub sprawności manualnej. Prezentacja jest w stanie ułatwić spostrzeganie, rozumienie i zapamiętywanie nowych treści. Nauczanie przy użyciu prezentacji multimedialnej pozwala oddziaływać na ucznia całym spektrum bodźców. Zastosowanie prezentacji umożliwia indywidualizację treści kształcenia. Możliwość pracy interaktywnej z prezentacją sprawia, iż może być ona wykorzystywana także do samokształcenia

19 Przykłady sytuacji praktycznych z zastosowaniem prezentacji multimedialnej
Przedstawienie czasów minionych Ukazywanie wiadomości odległych w przestrzeni Pokazywanie zjawisk, procesów przyrodniczych i przedmiotów trudnych lub niemożliwych do zaobserwowania Ukazywanie przedmiotów lub zjawisk, których uczący nie są w stanie poznać ze względu na szkodliwość dla zdrowia i życia.

20 WADY Komputer nie zastąpi człowieka w pracy pedagogicznej ani terapeutycznej. Nie może stworzyć atmosfery ciepła i serdeczności Nie może dostosować się do aktualnych potrzeb dziecka

21 WNIOSEK Nauczyciele będąc często animatorami w nowoczesnym procesie nauczania i uczenia się powinni uatrakcyjniać lekcje korzystając z gotowych prezentacji multimedialnych lub sami powinni je tworzyć.

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ OPRACOWAŁ MIROSŁAW ZDRĘKA


Pobierz ppt "PREZENTACJA MULTIMEDIALNA NARZĘDZIEM WSPOMAGAJĄCYM PROCES DYDAKTYCZNY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google