Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE"— Zapis prezentacji:

1 TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE
WYKŁAD 7 dr Marek Siłuszyk

2 Plan prezentacji: Co to jest Prezentacja? Przykładowe prezentacje 
Acrobat Reader PowerPoint Tworzenie prezentacji Slajdy, Ustawienia, ...

3 Prezentacja (p. łc. praesentatio od łc
Prezentacja (p.łc. praesentatio od łc. praesentare ‘okazać’) przedstawienie kogoś, zapoznanie kogoś z inną osobą; także przedstawienie czegoś, zapoznanie kogoś z właściwościami jakiejś rzeczy.[Słownik Wyrazów Obcych] Prezentacja rz. ż IIa 1. ‘przedstawianie jednej osoby drugiej, polegające zwykle na wymienieniu jej nazwiska’ 2. ‘przedstawianie, pokazywanie czegoś lub kogoś publicznie; pokaz’ [Popularny Słownik Języka Polskiego] Prezentacja – (Informatyka) dokument przedstawiający dany temat. Występuje w postaci elektronicznej, najczęściej z rozszerzeniem .ppt. Najbardziej znanym programem do tworzenia prezentacji jest Microsoft PowerPoint lub OpenOffice.org Impress. Prezentacja jest zwykle animowana, zaopatrzona w tekst, grafikę, filmy, dźwięki. Często istnieje możliwość wyświetlenie prezentacji na projektorze. Prezentacja jest bardzo pomocna dla nauczycieli, wykładowców i organizatorów spotkań informacyjnych.

4

5

6 Microsoft PowerPoint jest popularnym programem do tworzenia prezentacji multimedialnych wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office. Jest on dostępny pod systemy Microsoft Windows i Mac OS. Jest szeroko wykorzystywany przez biznessmenów, trenerów, nauczycieli, około 30 milionów prezentacji jest tworzonych przy pomocy tego oprogramowania każdego dnia. W programie PowerPoint, jak w większości oprogramowania do tworzenia prezentacji, tekst, grafiki, filmy i inne obiekty są rozstawione na pojedynczej kartce lub "slajdzie". Slajdy mogą być wydrukowane lub (częściej) wyświetlane za pomocą monitora lub rzutnika i zmieniane na bieżąco lub w zadanych odstępach czasu. Przejścia pomiędzy slajdami mogą być animowane na wiele sposobów, podobnie jak pojawianie się obiektów na slajdzie. Prezentacje mogą być zapisane w różnych formatach plików: domyślnie .ppt (prezentacja), .pot (szablon) lub .pps (PowerPoint Show).

7 Grafika prezentacyjna - rodzaj grafiki komputerowej, polegający na tworzeniu zestawów kolejno wyświetlanych slajdów, ilustrujących w systematyczny sposób jakieś zagadnienie. Grafika prezentacyjna jest zazwyczaj używana w trakcie prelekcji, jako osnowa wykładu - jej bezpośrednim antenatem były slajdy przygotowane ręcznie na papierze lub folii i wyświetlane za pomocą rzutnika. Pierwsze programy do grafiki prezentacyjnej powstały już w latach 80. Najbardziej znane programy w środowisku MS Windows to Microsoft PowerPoint, Corel Presentations, Freelance Graphics (Lotus), Harvard Graphics, Impress (lub Prezentacja, w wersji polskiej). W Linuksie najważniejszym programem jest Impress, wchodzący w skład pakietu biurowego OpenOffice.org.

8 Etapy grafiki prezentacyjnej
Zaprojektowanie prelekcji i utworzenie odpowiedniej liczby slajdów, zazwyczaj na podstawie gotowych szablonów wbudowanych w program grafiki prezentacyjnej. Wypełnienie slajdów elementami tekstowymi i graficznymi, jak ramki z tekstem, listy zagadnień, rysunki i fotografie, wykresy i diagramy, niekiedy także dźwięk i wideo, m.in. narracja autora pokazu. Zdefiniowanie rozmaitych parametrów wyświetlania prezentacji, jak harmonogram wyświetlania slajdów (lub ich ręczne przewijanie), sposoby przechodzenia jednego slajdu w drugi (tzw. efekty przejścia) Powiązanie slajdów ze sobą wzajemnie i z otoczeniem, np. z dokumentami w Internecie. Utworzenie dodatkowych notatek komentujących slajdy (tzw. notatki prelegenta). Eksport gotowej prezentacji do jednej z kilku możliwych postaci - plik wykonywalny poza macierzystym programem, zestaw dokumentów hipertekstowych. Wydrukowanie slajdów na papierze, rozdawanych potem publiczności w trakcie prezentacji.

9 Przygotowywanie prezentacji
Zaletą współczesnych programów do tworzenia grafiki prezentacyjnej jest łatwość tworzenia i modyfikowania poszczególnych slajdów i całych pokazów, a także możność wykorzystania szerokiego spektrum elementów multimedialnych. Większość zawiera także specjalne kreatory do automatycznego utworzenia pewnych typowych prezentacji, które można potem zmodyfikować stosownie do indywidualnych potrzeb autora. Wygłaszanie prezentacji Po zbudowaniu pokazu, w czasie wykładu narrator zazwyczaj zmienia ręcznie slajdy na ekranie, chyba że zaprojektował ich automatyczne wyświetlanie w zadanych odstępach czasu - możliwe jest wyświetlanie slajdów w dowolnej kolejności, za pomocą menu wyświetlanego na ekranie, klawiatury komputera lub specjalnego ręcznego urządzenia do sterowania pokazem. Prelegent też używać tzw. mazaka, zakreślając na ekranie wybrane elementy w celu ich uwypuklenia. Slajdy są podstawą do poszerzonego komentarza słownego, wygłaszanego na bieżąco przez wykładowcę do zgromadzonej publiczności. Równie często prezentacje są tworzone i rozsyłane przez Internet do zainteresowanych osób, które same obsługują ich wyświetlanie.

10 Linki do Prezentacji:

11 PDF (Portable Document Format) - jest formatem plików służącym do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzonym i promowanym przez firmę Adobe Systems. Dostępna jest bezpłatnie pełna specyfikacja formatu PDF. Językiem opisu pliku PDF jest okrojona wersja języka programowania PS PostScript wzbogacona o elementy hipertextowe. Czytniki tego formatu (program Acrobat Reader) są udostępniane za darmo przez firmę Adobe na wiele platform sprzętowo-programowych, natomiast oprogramowanie służące do modyfikowania tych plików jest rozpowszechniane płatnie. Istnieje jednak szereg aplikacji płatnych i darmowych, w różnym stopniu (i z różnym skutkiem) mogących wyświetlać, tworzyć i modyfikować pliki w tym formacie - najbardziej znanym pakietem jest Ghostscript, na którym opierają się niektóre sterowniki do tworzenia PDF (programy działające jak wirtualna drukarka). Wiele programów o innym przeznaczeniu dysponuje funkcją eksportu swoich dokumentów do formatu PDF - w tym większość pakietów biurowych oraz praktycznie wszystkie współczesne programy DTP, ponadto oprogramowanie DTP ma obecnie jako standard również import tych dokumentów, a niektóre z tych programów wykorzystują PDF jako swój podstawowy format. Dla polskiego użytkownika istotna jest możliwość poprawnego generowania polskich liter w dokumencie PDF.

12

13

14 Kilka kroków w PowerPoincie
Program PowerPoint jest najprostszym w obsłudze programem z rodziny Office. Służy do tworzenia prezentacji. Wobec w miarę powszechnego dostępu do projektorów multimedialnych warto zapoznać się chociaż w stopniu podstawowym z programem, aby wykonać ciekawe materiały. Po uruchomieniu zgłasza się ekranem: Kilka kroków w PowerPoincie

15 Prezentację można utworzyć jedną z metod:
tworząc całą samodzielnie - należy wybrać Pustą prezentację wykorzystując szablon prezentacji - należy wybrać Z szablonu projektu wykorzystując kreator prezentacji - należy wybrać Z kreatura zawartości Stosunkowo najszybciej można utworzyć ładne prezentacje korzystając z szablonu projektu. Po wybraniu opcji Z szablonu projektu pojawia się szereg dostępnych szablonów - należy wybrać jeden z dostępnych klikając na nim (np.. Krawat ojca).

16 Następnie pojawia się ekran, ze wskazaniem, gdzie dodać tytuł
Następnie pojawia się ekran, ze wskazaniem, gdzie dodać tytuł. Wpisz tytuł np. Siedlce

17 Aby dodać nowy slajd należy kliknąć na Typowe zadania i wybrać opcję Nowy slajd ...
Aby zmienić układ należy kliknąć na Typowe zadania i Układ slajdu

18 Normalny – tryb pracy, tworzenie prezentacji
Widok slajdów: Normalny – tryb pracy, tworzenie prezentacji Pokaz slajdów – wyświetla całą „gotową” prezentację {F5} Sortowanie slajdów –możliwość przestawiania i kopiowania, usuwania slajdów Usuwanie slajdów - należy kliknąć na miniaturce slajdu prawym klawiszem myszy i wybrać Wytnij W przypadku slajdów należy zwrócić uwagę, aby napisy nie były zbyt małe - będą nieczytelne.

19 Przejście slajdów Poleceniem Pokaz /Przejście slajdów można dodawać różne efektowne przejścia slajdów. Należy jednakże stosować je rozważnie, zbyt duża ich ilość rozprasza odbiorcę. W celu dodania schematu przejścia zaznacz slajd a następnie schemat przejścia. Aby zlikwidować efekt - zaznacz slajd i na liście efektów wybierz [Bez efektów]. Można wybrać także schemat i zastosować do wszystkich slajdów, naciskając przycisk [Zastosuj do wszystkich slajdów] Efekty wejścia tekstu i innych obiektów na slajdzie Poleceniem Pokaz /Animacja niestandardowa... można spowodować, iż teksty na slajdach będą się pojawiały w efektowny sposób. Dotyczy to wszystkich obiektów tekstowych. Można spowodować, iż będzie taki efekt pojawiał się na wszystkich slajdach. W tym celu należy nacisnąć przycisk [Zastosuj do wszystkich slajdów].

20 Pokaz /Animacja niestandardowa...

21

22 Co jeszcze w PowerPoincie ?
Schematy organizacyjne Wykorzystanie Office Art. Wstawianie obiektów utworzonych w innych programach Wstawianie wykresów Excela Wstawianie tabel Worda i Excela Wstawianie klipów multimedialnych Dodawanie dźwięków Wstawianie rysunków bitmapowych i wektorowych Zarządzanie slajdami za pomocą odpowiednich widoków Niestandardowe przejścia między slajdami Ustawianie tempa przechodzenia między slajdami i ewentualna pętla Tworzenie i modyfikowanie wzorców slajdu Zasady tworzenia hiperłączy do stron, lub serwisów WWW, serwisów dokumentów pakietu Office Osadzanie obiektów z innych programów z wykorzystaniem techniki OLE Wstawianie obiektów Corel Draw, Paint, lub pakietu Office Wykorzystanie elementów znalezionych w zasobach WWW Niestandardowe metody tworzenia prezentacji Tworzenie prezentacji w formacie HTML Tworzenie prezentacji , które mogą być oglądane przez osoby, które nie posiadają Ms POWERPOINT Tworzenie prezentacji przenośnych Aktualizowanie programu przez centralę PowerPoint . . .

23 Zapraszam na następny Wykład
Dziękuję za Uwagę Zapraszam na następny Wykład


Pobierz ppt "TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google