Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym"— Zapis prezentacji:

1 Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym
Regulamin i forma zaliczenia przedmiotu

2 Zakład Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa
Prowadzący przedmiot Dr inż. Agnieszka Strzelczak Zakład Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa Tel: Pokój: 308 B, Pawła VI 3 Konsultacje: czwartek – 13.30 www:

3 Forma dydaktyczna: Laboratoria: 15 h (zaliczenie)

4 1. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa!
Nieobecności należy usprawiedliwiać (przedstawić zwolnienie lekarskie wystawione przez lekarza posiadającego kontakt z NFZ - najpóźniej na kolejnych zajęciach wynikających z harmonogramu).

5 2. Nieusprawiedliwione nieobecności!
Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach skutkuje wysłaniem pisma do Dziekana (konsekwencja – skreślenie z listy studentów – Regulamin studiów) Nieobecność, nawet usprawiedliwiona, przekraczająca 20% wymiaru zajęć dydaktycznych jest podstawą do niezaliczenia

6 Terminy: Poniedziałek 1500-1630, ul. Pawła VI 3, sala 309 07.10 14.10
21.10 28.11 04.11 18.12 25.12 02.12

7 Tematyka ćwiczeń T-L-1 Obliczanie wskaźników zdolności procesu opartych o rozkład normalny T-L-2 Obliczanie wskaźników zdolności procesu opartych o rozkłady inne niż normalny T-L-3 Przeprowadzanie analizy zdolności procesu T-L-4 Przeprowadzanie analizy odtwarzalności i powtarzalności pomiarów T-L-5 Przeprowadzanie analizy niezawodności Weibulla T-L-6 Wykonanie diagramu przyczynowo-skutkowego Ishikawy T-L-7 Wykonanie planu badań odbiorczych T-L-8 Opracowanie kart kontrolnych dla monitorowania zmiennych przy ocenie liczbowej T-L-9 Opracowanie kart kontrolnych dla monitorowania zmiennych przy ocenie alternatywnej

8 Zaliczenie Kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach
1. zaliczenie poprawkowe na koniec semestru 2. zaliczenie poprawkowe w sesji egzaminacyjnej

9 Literatura podstawowa
Sałaciński T., SPC – statystyczne sterowanie procesami produkcji, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2009 Szkoda J., Sterowanie jakością procesów produkcyjnych. Teoria i praktyka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn, 2004

10 Literatura uzupełniająca
Global Food Managment, e- Newsletter GFM, Warszawa, 2011,

11 BHP Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad BHP.
W trakcie ćwiczeń obowiązuje zakaz: jedzenia używania telefonów komórkowych, nagrywania zajęć na nośniki informacji (umieszczania materiałów w sieci).


Pobierz ppt "Statystyczne sterowanie procesem produkcyjnym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google