Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGION 2 GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGION 2 GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM"— Zapis prezentacji:

1 REGION 2 GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
Kielce, r.

2 Regiony gospodarki odpadami komunalnymi- obowiązek ustawowy art
Regiony gospodarki odpadami komunalnymi- obowiązek ustawowy art. 3 ust 3 pkt 15b) ustawy o odpadach Region gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie się przez to określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej 150 000 mieszkańców, regionem gospodarki odpadami może być gmina licząca powyżej 500 000 mieszkańców.

3 Uchwała w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”- nowość !!!
Regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniające wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

4 Regiony gospodarki odpadami komunalnymi – zaproponowana modyfikacja regionów

5 Gminy należące do regionu 2 – wg zaproponowanej modyfikacji regionów
Lp. Gmina Liczba mieszkańców wg stanu na 2010 r. 1. Łagów 7 102 2. Ostrowiec Świętokrzyski 73 369 3. Kunów 10 152 4. Bałtów 3 961 5. Bodzechów 13 810 6. Waśniów 7 171 7. Starachowice 53 640 8. Wąchock 7 120 9. Brody 11 078 10. Mirzec 8 540 11. Pawłów 15 447 Razem

6 Gminy należące do regionu 2 – wg zaproponowanej modyfikacji regionów
Lp. Gmina Liczba mieszkańców wg deklaracji do regionu 2 Zadeklarowany region 2 (TAK/NIE) 1. Łagów 7 102 TAK 2. Ostrowiec Świętokrzyski 73 369 3. Kunów 10 152 4. Bałtów 3 961 5. Bodzechów 13 810 6. Waśniów 7 171 7. Starachowice 53 640 8. Wąchock 7 120 9. Brody 11 078 10. Mirzec 8 540 Brak deklaracji 11. Pawłów 15 447 Razem liczba mieszkańców regionu 2 wg deklaracji 10 Gmin zadeklarowało region 2

7 Złożone deklaracje „gmin” – wybór regionu

8 Masa wytworzonych oraz odebranych odpadów komunalnych w regionie 2 w 2010 r.
Lp. Gmina Masa wytworzonych odpadów komunalnych ogółem w 2010 r. [Mg] Masa odebranych odpadów komunalnych w 2010 r. [Mg] Udział masy odebranych odpadów do wytworzonych w 2010 r. [%] 1. Łagów 1 704 482 28 2. Ostrowiec Świętokrzyski 26 002 17 497 67 3. Kunów 3 598 733 20 4. Bałtów 950 474 50 5. Bodzechów 3 313 715 22 6. Waśniów 1 720 444 26 7. Starachowice 19 010 16 631 87 8. Wąchock 2 523 860 34 9. Brody 2 658 958 36 10. Mirzec 2 049 163 8 11. Pawłów 3 706 713 19 Razem 67 232 39 671 59

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Wioletta Czarnecka
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska


Pobierz ppt "REGION 2 GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google