Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2012 Organ prowadzący – Gmina Miasta Tarnowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2012 Organ prowadzący – Gmina Miasta Tarnowa."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2012 Organ prowadzący – Gmina Miasta Tarnowa

2 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zasadniczych szkołach zawodowych - 2012 L.p.SzkołaZawód Liczba absolwentów 2011/2012 Zdawało etap pisemny lub etap praktyczny Uzyskało dyplom średnia zdawalności w % 1. ZSZ 1 w ZSLiZ nr 1 monter izolacji budowlanych48474289 ślusarz1410990 mechanik pojazdów samochodowych1712758 2. ZSZ 2 w ZSLiZ nr 2 elektromechanik34271763 3. ZSZ 3 w ZSE-G kucharz małej gastronomii29282175 sprzedawca011982 cukiernik14 1393 4. ZSZ 4 w ZSTZ fryzjer32302893 mechanik pojazdów samochodowych29272696 5. ZSZ 5 w ZSB murarz47463167 monter instalacji i urządzeń sanitarnych1299100 technolog robót wykończeniowych w budownictwie 32332370 posadzkarz28261973 6. ZSZ w SOSW kucharz małej gastronomii63267 technolog robót wykończeniowych w budownictwie 34250 malarz tapeciarz25240 cukiernik755100

3 Charakterystyka zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zasadnicze szkoły zawodowe – 2012

4 Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów zasadniczych szkół zawodowych – 2012

5 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach - 2012 L.p.SzkołaZawód Liczba absolwentów 2011/2012 Zdawało etap pisemny lub etap praktyczny Uzyskało dyplom średnia zdawalności w % 1. T1 w ZST technik elektronik46452147 technik elektryk128562 technik mechanik15181267 technik informatyk64624369 2. T 2 w ZSLiZ 2 technik elektryk10700 technik mechanik4039513 3. T 3 w ZSEG technik żywienia i gospodarstwa domowego27282278 technik ekonomista30291965 technik handlowiec0100 technik hotelarstwa50603863 technik kelner24221359 technik kucharz26392564 4. T 4 w ZSM-E technik elektronik28261558 technik elektryk20221464 technik mechatronik2830723 technik informatyk59644062 5. T 5 w ZSOi T technik technologii drewna28292586 technik technologii odzieży31321237 fototechnik22211362 6. T 6 w ZST-Z technik mechanik09111 technik usług fryzjerskich79786583 technik pojazdów samochodowych52492857 7. T 7 w ZSB technik budownictwa62571526 technik geodeta26 1661 8. T 9 w ZSEO technik ogrodnik97686 technik architektury krajobrazu35322166 technik żywienia i gospodarstwa domowego21231983 technik ekonomista21181794 technik hotelarstwa45442045 9. T 11 w ZSLiZ 1 technik mechanikbrak300 technik pojazdów samochodowych19181055

6 Charakterystyka zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe technika - 2012

7 Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów techników - 2012

8 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w szkołach policealnych - 2012 L.p.SzkołaZawód Liczba absolwentów 2011/2012 Zdawało etap pisemny lub etap praktyczny Uzyskało dyplom średnia zdawalności w % 1. Szkoła Policealna Nr 1 w ZSMed. ratownik medyczny20281864 2.Szkoła Policealna Nr 2 w ZST technik farmaceutyczny27 1141 3. Szkoła Policealna Nr 3 dla Dor. w CKU technik informatyk1911873 technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1700 technik logistyk 300 technik administracji187457 opiekun w domu pomocy społecznej 0100 opiekun medyczny3218 100

9 Charakterystyka zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Szkoły policealne - 2012

10 Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów szkół policealnych - 2012

11 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach uzupełniających - 2012 L.p.SzkołaZawód Liczba absolwentów 2011/2012 Zdawało etap pisemny lub etap praktyczny Uzyskało dyplom średnia zdawalności w % 1. T Uzup. dla Dor. Nr 1 w ZSLiZ 2 technik mechanik111300 2. T Uzup. dla Dor. Nr 3 w CKU technik żywienia i gospodarstwa domowego 1711327

12 Charakterystyka zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Technika uzupełniające - 2012

13 Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwentów techników uzupełniających dla dorosłych - 2012

14 Oznaczenia skrótów: T - Technikum ZSZ - Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZSB – Zespół Szkół Budowlanych ZSE-G – Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych ZSE-O - Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych ZSLiZ nr 1 – Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 ZSLiZ nr 2 – Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 ZSME – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych ZSMed. - Zespół Szkół Medycznych ZSOiT - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych ZSTZ - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych ZST - Zespół Szkół Technicznych SOSW - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy CKU – Centrum Kształcenia Ustawicznego


Pobierz ppt "Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 2012 Organ prowadzący – Gmina Miasta Tarnowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google