Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO Opracowała : JOLANTA DOLNA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO Opracowała : JOLANTA DOLNA."— Zapis prezentacji:

1 ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO Opracowała : JOLANTA DOLNA

2 Ewangelia św. Mateusza zawiera zapis o przybyciu Mędrców do narodzonego Jezusa:

3 „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon»" (Mt 2, 1-2).

4 Ewangelista nie wymienia ani ich imion, ani nie określa, ilu ich było
Ewangelista nie wymienia ani ich imion, ani nie określa, ilu ich było. Wiadomo z Ewangelii, że przyprowadziła ich gwiazda, która wędrowała przed nimi, wskazując drogę: Ewangelista nie wymienia ani ich imion, a

5 „A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę" (Mt 2, 9-11).

6 Z opisu tego wynika, że mędrcy posiadali jakieś wiadomości o mającym się narodzić Zbawicielu. Być może znane im były zapowiedzi proroków. Musieli kierować się głęboką wiarą, skoro złożyli Dziecięciu pokłon i ofiarowali dary.

7 Tradycja utrwaliła ich imiona: Kacper, Melchior i Baltazar.
Nawet nazywa ich królami.

8 Uroczystość Trzech Króli albo Objawienia Pańskiego, czyli ukazania się Chrystusa narodom pogańskim, należy do najstarszych świąt w Kościele. Obchodzona była na Wschodzie od III, a na Zachodzie od IV wieku. Od XVIII wieku utrwalił się zwyczaj poświęcania tego dnia kredy (dawniej złota i kadzidła) i wypisywania na drzwiach domów pierwszych liter imion Trzech Króli oraz roku. Święto to obchodzimy 6 stycznia.

9 K + M + B+ 2006

10 Dawniej odczytywano ten skrót jako:
"Niech Chrystus błogosławi mieszkanie".

11 Do szopek ustawianych w okresie Bożego Narodzenia w kościołach dodawano w tym dniu figurki Królów.

12 Tradycja na podstawie trzech hojnych darów: złota, kadzidła i mirry określa ich liczbę, wiek, kolor skóry i symbolikę. W VI wieku dodano im tytuły królewskie i świtę, a w IX imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Z czasem kształtuje się wyobrażenie, że reprezentują trzy znane części świata: Europę, Azję i Afrykę.

13 Kim byli Trzej Królowie?

14 Prawdopodobnie byli oni przywódcami plemion, ludźmi mądrymi, astrologami. Tajemnicza jest również liczba Mędrców. W rzymskich katakumbach malowidła ukazują dwóch, czterech lub sześciu Królów. W tradycji Kościoła przyjęto liczbę trzy, ze względu na ilość darów złożonych Jezusowi: złoto, kadzidło i mirrę.

15 Złoto - to symbol władzy królewskiej, mędrcy uznali bowiem Jezusa za Króla.
Kadzidło - to najkosztowniejszy dar w tamtych czasach. Jest mieszaniną żywic wydzielających w czasie spalania silny zapach. Przez kadzidło Mędrcy uznali w Jezusie Boga. Mirra - wówczas jej wartość równa była wartości złota. Jest to zastygnięta żywica otrzymywana z różnych gatunków drzew balsamowych. Odznacza się aromatycznym zapachem i gorzkim smakiem. Stosowana była jako lek, a w starożytności do balsamowania ciał zmarłych. Składając ten dar, Mędrcy uznali w Jezusie człowieka i przewidzieli gorycz Jego cierpienia.

16 Trzej Królowie są patronami Kolonii, podróżujących i pielgrzymów, kuśnierzy i producentów kart do gry; bronią przed niepogodą, wzywani są podczas padaczki.

17 „W święto Trzech Króli każdy się pod kożuch tuli". ...
Z dniem Trzech Króli związane jest przysłowie: „W święto Trzech Króli każdy się pod kożuch tuli". ...

18


Pobierz ppt "ŚWIĘTO OBJAWIENIA PAŃSKIEGO Opracowała : JOLANTA DOLNA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google