Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W ZAŻYŁOŚCI Z TAJEMNICĄ...

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W ZAŻYŁOŚCI Z TAJEMNICĄ..."— Zapis prezentacji:

1 W ZAŻYŁOŚCI Z TAJEMNICĄ...

2 Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama
Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka... Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus...

3 «Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida »

4 Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł:
„Józefie, syna Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”.

5 Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie...

6 A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy „Bóg z nami”.

7 Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł:
”Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem...”

8 Józef wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda.

9 A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela…”

10 Józef wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela
Józef wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce swego ojca, Heroda, bał się tam iść.

11 otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei
... otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret, i tam osiadł.

12 Posłuszeństwo Józefa zaprowadziło Go do zażyłości z tajemnicą Jezusa...

13 Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem. .

14 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.

15 Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

16 Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

17 W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”.

18 Udali się z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie.

19 Pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

20 Maria, zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

21 Nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł

22 Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu.

23 A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
Symeon wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: „Teraz, o Władco... Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie... A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

24 wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret
...wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

25 Gdy miał lat dwanaście, udali się zwyczajem świątecznym na święto Paschy. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.

26 Dopiero po trzech dniach znaleźli Go w świątyni
Dopiero po trzech dniach znaleźli Go w świątyni... „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie."

27 Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział
Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany .

28 Posłuszeństwo Jezusa w nazaretańskim domu: «Syn cieśli», nauczył się tej pracy od «ojca»

29 Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

30 Milczenie Józefa... Jego «działanie» - obce milczeniu – dokonuje się w klimacie głębokiej kontemplacji. Milczenie, które w wyjątkowy sposób odkrywa jego wnętrze.

31 Józef przebywał na co dzień w bliskości tajemnicy «od wieków zakrytej», która «obrała sobie mieszkanie» pod dachem Jego domu.

32 Teresa od Jezusa, Ksiądz Bosko, Matka Mazzarello
Teresa od Jezusa, Ksiądz Bosko, Matka Mazzarello... kontemplowali Jezusa w objęciach Józefa

33 ... dla nas, droga jest wciąż otwarta: idźmy do Józefa!


Pobierz ppt "W ZAŻYŁOŚCI Z TAJEMNICĄ..."

Podobne prezentacje


Reklamy Google