Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z Jakiego Jezusa Chrystusa przedstawia ten obraz ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z Jakiego Jezusa Chrystusa przedstawia ten obraz ?"— Zapis prezentacji:

1 z Jakiego Jezusa Chrystusa przedstawia ten obraz ?

2 ,,Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11, 29-30).

3 Chrystus cichy i pokorny
Temat katechezy: Chrystus cichy i pokorny

4 Jakie momenty życia naszego Zbawiciela szczególnie pokazują Jego cichość i pokorę?

5 Narodziny Jezusa Chrystusa w stajni Betlejemskiej
,,Urodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w mieszkaniu” (Łk 2, 7).

6 Jezus na osiołku przychodzi do Jerozolimy
,,… Oto twój król przychodzi do ciebie, pokorny jedzie na ośle, na osiołku, który już nosi ciężary” (Mt 21, 5b).

7 ,,Męczono go, lecz znosił to pokornie i nie otworzył swoich ust…” (Iz 53, 7n).

8 ,, Nie będzie krzyczał ani podnosił głosu, i nikt go nie usłyszy na placach” (Iz 42, 2).

9 Podaj przykłady ludzi żyjących współcześnie, którzy odznaczali się szczególną cichością i pokorą na wzór Jezusa Chrystusa Uzasadnij swój wybór.

10 Jan Paweł II - kiedy z powodu choroby nie mógł przemówić do zgromadzonego ludu. Jego milczenie było bardzo wymowne. Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty - z heroiczną miłością, cichością i pokorą opiekowała się najbiedniejszymi.

11 Sługa Boży Jerzy Popiełuszko
Św. Faustyna Św. Ojciec Pio

12 1. Czego mamy uczyć się od Chrystusa i co osiągniemy naśladując Go?
Pytania do fragmentów Ewangelii: św. Mateusza – Mt 11, 28n, św. Jana – J18, 37 i Listu do Efezjan – Ef 4, 1-3. 1. Czego mamy uczyć się od Chrystusa i co osiągniemy naśladując Go? 2. Do czego nas nawołuje? 3. Co to znaczy dać świadectwo prawdzie i jakiej postawy wymaga to od człowieka? 4. Do czego wzywa chrześcijan św. Paweł w Liście do Efezjan?

13 Człowiek cichy i pokorny to:
Notatka: Człowiek cichy i pokorny to: - człowiek świadomy tego, kim jest przed Bogiem oraz jakie wymagania Bóg mu stawia, - ktoś kto naśladuje Jezusa, żyje w prawdzie i dąży do prawdy, - człowiek skłonny do milczenia, który rozwija w sobie życie wewnętrzne, - osoba, która rozwija umiejętność słuchania samego siebie, drugiego człowieka i Boga.

14 Napisz, kogo uważasz za człowieka pokornego
Praca domowa: (wybierz jedną z propozycji) Napisz, kogo uważasz za człowieka pokornego i cichego? Uzasadnij wybór. 2. Przeprowadź wywiad z osobą pracującą jako wolontariusz. 3. Napisz krótki list ( od 6 do 15 zdań ) do przyjaciela, w którym zachęcasz go do postawy cichości i pokory. 4. Na stronie znajdź tekst audiencji generalnej JPII z 29 kwietnia 1998r Napisz w 5 – 15 zdaniach: dlaczego Matka Boża była cicha i pokorna?

15 Prezentacja do wykorzystania w całości lub fragmentach na katechezie w II klasie gimnazjum.
Autor: Andrzej Aleksandrowski. Prezentacja powstała jako praca zaliczeniowa na zajęcia z katechetyki pod kierunkiem Ks. doktora Ryszarda Podpory. Lublin 2009.


Pobierz ppt "Z Jakiego Jezusa Chrystusa przedstawia ten obraz ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google