Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”
Zasadniczym celem projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce oraz opracowanie założeń do dokumentu „Narodowa Strategia Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata ”. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny

2 Instytucja realizująca: Instytucja realizująca:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny

3 „ Projekt 4 - Jakościowa ocena ryzyka zakażenia HCV w świetle stosowanych procedur medycznych w wybranych zakładach opieki zdrowotnej”

4 stacjonarna opieka zdrowotna
szpitale (wielospecjalistyczne, jednodniowe) inne obiekty stacjonarne (hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze) ambulatoryjna opieka zdrowotna przychodnie i ambulatoria (specjalistyczne: zabiegowe i konsultacyjne, podstawowa opieka zdrowotna z punktami szczepień ochronnych) stacje dializ (model otwarty) laboratoria pogotowia ratunkowe praktyki zawodowe lekarzy (większość stanowią gabinety stomatologiczne, ginekologiczno-położnicze oraz konsultacyjne niezabiegowe) praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych (opieka domowa, opieka środowiskowa) Grupy obiektów, w których wykonywana jest działalność lecznicza objęte nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej

5 ambulatoryjna opieka zdrowotna
Grupy obiektów, w których wykonywana jest działalność lecznicza objęte nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej ambulatoryjna opieka zdrowotna przychodnie i ambulatoria (specjalistyczne: zabiegowe i konsultacyjne, podstawowa opieka zdrowotna z punktami szczepień ochronnych) stacje dializ (model otwarty) laboratoria pogotowia ratunkowe praktyki zawodowe lekarzy (większość stanowią gabinety stomatologiczne, ginekologiczno-położnicze oraz konsultacyjne niezabiegowe) praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych (opieka domowa, opieka środowiskowa)

6 Dane do analizy możliwe do uzyskania z kontroli sanitarnych przeprowadzonych w placówkach ochrony zdrowia dane dotyczące opracowanych i wdrożonych procedur zapobiegania transmisji zakażeń krwiopochodnych w placówkach lub poszczególnych jednostkach organizacyjnych placówek medycznych (dezynfekcja i sterylizacja sprzętu medycznego wielokrotnego użytku, organizacja procesu sterylizacji, higiena rąk, dezynfekcja powierzchni i utrzymanie czystości pomieszczeń, postępowanie z odpadami medycznymi, prowadzenie kontroli wewnętrznej w powyższym zakresie)

7 Dane do analizy możliwe do uzyskania z kontroli sanitarnych przeprowadzonych w placówkach ochrony zdrowia w placówkach szpitalnych - dodatkowo współpraca z zespołem ds. kontroli zakażeń szpitalnych (analiza procedur, ocena nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi i alertpatogenami, zgłaszalność zakażeń szpitalnych i ognisk epidemicznych) uwagi służb sanitarnych do funkcjonowania placówek (w tym nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli)

8 Dokumentacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej będąca podstawą analizy retrospektywnej dla potrzeb programu aktualna dokumentacja kontrolna została wprowadzona zarządzeniem nr 62/12 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy wykonywaniu czynności kontrolnych w obszarze epidemiologii (poprzednie zarządzenie nr 68/10 z dnia r.)

9 Dokumentacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej będąca podstawą analizy retrospektywnej dla potrzeb programu dokumentację kontrolną stanowią: Procedura kontroli PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” z dnia r. wprowadzona zarządzeniem nr 36/08 Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie wprowadzenia procedury technicznej określającej sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń Instrukcja IR/EP/01 w obszarze epidemiologii dotycząca nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (wydanie 3 z dnia r.) Protokół z kontroli sanitarnej F1/PT/01 (wydanie 1 z dnia r.) Formularze z pytaniami stanowiące załączniki do protokołu z kontroli, służące do zbierania istotnych danych w trakcie kontroli (formularze opracowano dla poszczególnych grup placówek medycznych)

10 Ocena gabinetu służącego do wykonywania praktyki pielęgniarskiej
Formularze dla poszczególnych grup placówek medycznych służące do pozyskania danych na temat wdrożenia procedur zapobiegających transmisji zakażeń krwiopochodnych Ocena gabinetu służącego do wykonywania indywidualnej /specjalistycznej /grupowej praktyki lekarskiej Ocena gabinetu służącego do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Ocena stacji dializ Ocena bloku operacyjnego Ocena pomieszczeń pracowni endoskopowych Ocena przychodni, poradni, ośrodka zdrowia, lecznicy lub ambulatorium z izbą chorych Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji Ocena karetek pogotowia ratunkowego Ocena w zakresie szczepień ochronnych Ocena szpitala w zakresie systemu kontroli zakażeń szpitalnych Ocena pomieszczeń Ocena centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa

11 Dziękuję za uwagę

12 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24 Warszawa Tel.: Fax.: , www: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny


Pobierz ppt "Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google