Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIELĘGNIARKA Opiekuje się chorymi i niesie pomoc cierpiącym. Na zlecenie lekarza wykonuje różnorodne zabiegi, które pozwalają określić stan zdrowia pacjentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIELĘGNIARKA Opiekuje się chorymi i niesie pomoc cierpiącym. Na zlecenie lekarza wykonuje różnorodne zabiegi, które pozwalają określić stan zdrowia pacjentów."— Zapis prezentacji:

1 PIELĘGNIARKA Opiekuje się chorymi i niesie pomoc cierpiącym. Na zlecenie lekarza wykonuje różnorodne zabiegi, które pozwalają określić stan zdrowia pacjentów oraz mają działanie lecznicze.

2 Podstawowe czynności pielęgniarki:
Mierzenie temperatury ciała pacjentów oraz tętna i ciśnienia krwi, Podawanie leków i wykonywanie zastrzyków, Wykonywanie opatrunków, okładów i kompresów, Przygotowanie zestawu narzędzi chirurgicznych i podawanie ich lekarzowi w trakcie operacji, Wykonywanie szczepień ochronnych, Pomaganie w czynnościach mających na celu rehabilitacje chorych.

3 Zadania pielęgniarki:
Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy osobach ciężko chorych, Prowadzenie badań okresowych i profilaktycznych dzieci i młodzieży, Szerzenie oświaty zdrowotnej, Zapobieganie chorobom oraz promocja zdrowego stylu życia, Wykonywanie czynności zlecanych przez lekarza związanych z obsługą pacjentów, Doradzanie chorym w sprawach higieny, pielęgnacji i żywienia.

4 Środowisko pracy Pielęgniarka pracuje najczęściej w różnych miejscach związanych ze służbą zdrowia. Mogą to więc być szpitale, przychodnie zdrowia, ambulatoria, prywatne gabinety lekarskie. Praca ta wymaga również wizyt w domu pacjenta. Pielęgniarka pracuje 6 do 12 godzin na dobę. Praca ta wykonywana jest w niedzielę oraz dni wolne od pracy. Poza tym pielęgniarka powinna stale zachowywać higienę, być czysto i schludnie ubrana. Pielęgniarka swoje czynności wykonuje samodzielnie i indywidualnie, jednak jest ona ciągle nadzorowana. Osoba wykonująca ten zawód narażona jest na infekcję chorobą zakaźną.

5 Wymagania: Pielęgniarka powinna być osobą zrównoważoną, cierpliwą i taktowną. Musi ją cechować opiekuńczość i życzliwość wobec powierzonych jej opiece pacjentów. Potrzebna jest łatwość w nawiązywaniu kontaktów, porozumiewaniu się i współdziałaniu.

6 Predyspozycje psychiczne i fizyczne:
Ostrość wzroku i słuchu, Zmysł równowagi, Czucie dotykowe, Samodzielność, Obowiązkowość, Koordynacja wzrokowo-ruchowa, Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą, Dokładność, Zręczność rąk i palców, Szybki refleks, Niezależność, Odporność emocjonalna.

7 Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Skrzywienie kręgosłupa Płaskostopie Wady serca i przewlekłe choroby układu krążenia Wady wzroku i słuchu Wszelkie zaburzenia w układzie nerwowym Przewlekłe zmiany chorobowe skóry

8 Zdolności i umiejętności
Umiejętność pracy w szybkim tempie, Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji, Umiejętność współdziałania, Umiejętność podporządkowania się, Zdolność przekonywania, Zdolność koncentracji.

9 Informacje z rynku pracy
Pielęgniarka zatrudniona jest przede wszystkim w szpitalach i w przychodniach. Istnieje duże zapotrzebowanie na usługi, jakie świadczą pielęgniarki, a w przyszłości mówi się o wzroście miejsc pracy dla pielęgniarek. Zwłaszcza dotyczyć to będzie opieki nad osobami starszymi.

10 Możliwości zdobycia zawodu:
Policealne studia medyczne Wydział pielęgniarski akademii medycznych Licea medyczne

11 Możliwości zatrudnienia:
Pielęgniarka może znaleźć zatrudnienie we wszystkich placówkach służby zdrowia, (uspołecznionych i prywatnych) a więc w szpitalach, przychodniach, klinikach, sanatoriach itp.

12 Wykonała: Sylwia Ramotowska, kl. II C-uczestnik Szkolnego Ośrodka Kariery przy Gimnazjum w Radziłowie


Pobierz ppt "PIELĘGNIARKA Opiekuje się chorymi i niesie pomoc cierpiącym. Na zlecenie lekarza wykonuje różnorodne zabiegi, które pozwalają określić stan zdrowia pacjentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google