Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Do Regulaminu Organizacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Do Regulaminu Organizacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Do Regulaminu Organizacyjnego
Załącznik nr 1 Do Regulaminu Organizacyjnego Schemat Organizacyjny SZPZLO Warszawa Bemowo ul. Powstańców Śląskich 19 Dyrektor Rada Zespołu Kierownik przychodni Z-ca kierownika do spraw organizacyjnych i nadzoru nad personelem średnim Poradnia diabetologiczna Poradnia ginekologiczno położnicza Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Poradnia lekarza POZ Poradnia lekarza POZ dla dzieci (poradnia pediatryczna) Kierownik rehabilitacji Pracownia diagnostyki obrazowej USG Poradnia gruźlicy i chorób płuc Sekretariat przychodni Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Poradnia rehabilitacyjna Ośrodek rehabilitacji dziennej Kierownik Laboratorium analitycznego Rejestracja Pracownia fizjoterapii Laboratorium analityczne Pracownia kinezyterapii Punkt profilaktyczny Pracownia fizykoterapii Pracownia hydroterapii

2 Schemat Organizacyjny SZPZLO Warszawa Bemowo ul. Wrocławska 19
Dyrektor Rada Zespołu Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego Kierownik transportu sanitarnego Kierownik przychodni Z-ca kierownika do spraw organizacyjnych i nadzoru nad personelem średnim Zespół transportu sanitarnego Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci Poradnia zdrowia psychicznego Zespół leczenia środowiskowego -psychiatrycznego (domowego) Poradnia preluksacyjna dla dzieci Poradnia lekarza POZ dla dzieci (poradnia pediatryczna) Poradnia alergologiczna dla dzieci – pracownia inhalatornia Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Poradnia lekarza POZ Kierownik rehabilitacji Pracownia diagnostyki obrazowej USG Poradnia chirurgii ogólnej Sekretariat przychodni Rejestracja Poradnia rehabilitacyjna Ośrodek rehabilitacji dziennej Poradnia chirurgii onkologicznej Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Poradnia Ginekologiczno-położnicza Punkt profilaktyczny Poradnia urologiczna Pracownia kinezyterapii Poradnia endokrynologiczna Pracownia fizjoterapii Pracownia fizykoterapii Pracownia hydroterapii

3 Schemat Organizacyjny SZPZLO Warszawa Bemowo
ul. Czumy 1 Dyrektor Rada Zespołu Kierownik NPL (Ambulatorium ogólne) Kierownik przychodni Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego Z-ca kierownika do spraw organizacyjnych i nadzoru nad personelem średnim Sekretariat przychodni Poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu NPL (Ambulatorium ogólne) Poradnia osteoporozy Gabinet zabiegowy pielęgniarski Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Poradnia lekarza POZ Poradnia lekarza POZ dla dzieci (Poradnia pediatryczna) Kierownik poradni stomatologicznych Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci Poradnia ginekologiczno położnicza Rejestracja ogólna Rejestracja Specjalist. Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Poradnia stomatologiczna dla dzieci Kierownik pracowni diagnostyki obrazowej Poradnia kardiologiczna – pracownia EKG, pracownia Holtera Poradnia ortodontyczna Punkt profilaktyczny Poradnia stomatologiczna Poradnia laryngologiczna Poradnia neurologiczna – pracownia EEG Pracownia RTG ogólna Poradnia protetyki stomatologicznej (bez pracowni) Pracownia RTG zęba Poradnia okulistyczna Poradnia medycyny pracy Pracownia USG Poradnia ortopedyczna Pracownia mammografii Poradnia okulistyczna dla dzieci Poradnia wad postawy

4 Schemat Organizacyjny SZPZLO Warszawa Bemowo
Administracja Dyrektor Samodzielne stanowisko ds.. BHP Główny księgowy Samodzielne stanowisko ds. obronności Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Z-ca Dyrektora do spraw ekonomiczno-handlowych Pełnomocnik Dyrektora ds. zarządzania jakością oraz Koordynator do spraw średniego personelu Sekretariat Dyrektora Kierownik sekcji do spraw rozliczenia umów Sekcja do spraw rozliczeń umów Sekcja księgowości Sekcja zatrudnienia i płac Kierownik sekcji remontów i modernizacji Sekcja remontów i modernizacji Sekretariat z-cy Dyrektora Sekcja zamówień publicznych i zaopatrzenia Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej Kierownik sekcji informatyki Sekcja informatyki Sekcja marketingu i promocji zdrowia Sekcja transportu


Pobierz ppt "Do Regulaminu Organizacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google