Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komisja europejska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komisja europejska."— Zapis prezentacji:

1 Komisja europejska

2 Co to jest Komisja Europejska?
Jest to organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący pracę wszystkich jej agencji i zarządzający jej funduszami.

3 Główna siedziba komisji europejskiej to BRUKSELA

4 Funkcjonowanie Komisji
Komisja funkcjonuje na zasadzie rządu gabinetowego. Na każde państwo członkowskie Unii przypada jeden komisarz. Jeden z grona komisarzy jest wybierany przez Parlament Europejski na przewodniczącego Komisji.

5 Komisja Europejska spełnia cztery główne funkcje:
1. przedstawia Parlamentowi i Radzie projekty aktów prawnych 2. zarządza i realizuje politykę i budżet UE 3. egzekwuje prawo wspólnotowe (razem z Trybunałem Sprawiedliwości) 4. reprezentuje Unię Europejską na arenie międzynarodowej, na przykład podczas negocjowania umów między UE a innymi krajami

6 Komisja Europejska jako jedyny organ unijny ma prawo tzw
Komisja Europejska jako jedyny organ unijny ma prawo tzw. Bezpośredniej inicjatywy legislacyjnej. Może przyjmować europejskie akty prawne (dyrektywy, rozporządzenia itp.). Może również zmienić lub odrzucić treść europejskich aktów prawnych.

7 Tryb wyboru Komisji Zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony, Rada Europejska przedstawia kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej, który jest następnie zatwierdzany przez Parlament Europejski. W przypadku niewybrania kandydata, Rada Europejska ma miesiąc na przedstawienie nowego według tej samej procedury. Rada Europejska, w porozumieniu z przewodniczącym Komisji, ustala listę komisarzy. Następnie skład Komisji podlega kolegialnemu zatwierdzeniu przez Parlament Europejski W przypadku zatwierdzenia, Rada Europejska mianuje Komisję stanowiąc większością kwalifikowaną.

8 Obecnym przewodniczącym Komisji Europejskiej jest José Manuel Durão Barroso.

9 Komisja Europejska obecnie liczy 27 członków czyli tylu ile jest państw członkowskich Unii.

10 Członkowie Komisji nie mogą kierować się tylko dobrem własnego kraju
Członkowie Komisji nie mogą kierować się tylko dobrem własnego kraju. Najważniejsze powinno być dla niech dobro Unii Europejskiej. Zadaniem członków jest nadzór nad przydzielonymi im dyrekcjami generalnymi.

11 Przewodniczący Komisji Europejskiej Catherine Ashton Wielka Brytania
Nazwisko Narodowość Stanowisko José Manuel Barroso  Portugalia Przewodniczący Komisji Europejskiej Catherine Ashton  Wielka Brytania Pierwsza wiceprzewodnicząca. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Joaquín Almunia  Hiszpania Wiceprzewodniczący. Komisarz ds. konkurencji Siim Kallas  Estonia Wiceprzewodniczący. Komisarz ds. transportu Neelie Kroes  Holandia Wiceprzewodnicząca. Komisarz ds. agendy cyfrowej Viviane Reding  Luksemburg Wiceprzewodnicząca. Komisarz ds. sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości i obywatelstwa Maroš Šefčovič  Słowacja Wiceprzewodniczący. Komisarz ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji Antonio Tajani  Włochy Wiceprzewodniczący. Komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości László Andor  Węgry Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego Michel Barnier  Francja Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Dacian Cioloş  Rumunia Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich John Dalli  Malta Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej Maria Damanaki  Grecja Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Štefan Füle  Czechy Komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Máire Geoghegan-Quinn  Irlandia Komisarz ds. badań, innowacji i nauki Kristalina Georgieva  Bułgaria Komisarz ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego Karel De Gucht  Belgia Komisarz ds. handlu Connie Hedegaar  Dania Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Johannes Hahn  Austria Komisarz ds. polityki regionalnej Janusz Lewandowski  Polska Komisarz ds. budżetu i programowania finansowego Cecilia Malmström  Szwecja Komisarz do spraw wewnętrznych Günther Oettinger  Niemcy Komisarz ds. energii Andris Piebalgs  Łotwa Komisarz ds. rozwoju Janez Potočnik  Słowenia Komisarz ds. środowiska Olli Rehn Finlandia Komisarz do spraw gospodarczych i walutowych Algirdas Šemeta  Litwa Komisarz ds. podatków i unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych Androulla Vassiliou Cypr Komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży

12 Komisja Europejska tworzy:
Zielone księgi Białe księgi

13 Zielone księgi to komunikaty dotyczące pewnych dziedzin polityki, skierowane do uczestników konsultacji i debat na dany temat. Stanowią impuls do podjęcia działań legislacyjnych.

14 Białe księgi to dokumenty zawierające propozycje konkretnych działań Unii, opracowywane często po publikacji zielonej księgi.

15 Prace wykonały: Magdalena Lisik i Agnieszka Guzek
KONIEC Prace wykonały: Magdalena Lisik i Agnieszka Guzek


Pobierz ppt "Komisja europejska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google