Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport o rynku franczyzowym w Polsce Edycja 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport o rynku franczyzowym w Polsce Edycja 2009."— Zapis prezentacji:

1 Raport o rynku franczyzowym w Polsce Edycja 2009

2 Stan rynku 2009 W maju 2009 roku na rynku polskim funkcjonuje: 300 systemów franczyzowych 100 systemów agencyjnych Liczbę franczyzobiorców i agentów szacujemy na ok. 30 tys podmiotów. Stanowi to niecały 1% wszystkich zarejestrowanych w Polsce podmiotów gospodarczych.

3 Badanie rynku - metodologia prezentowane dane zostały zebrane za pomocą wywiadów telefonicznych i osobistych w badaniu wzięło udział łącznie 120 operatorów systemów sieciowych: franczyzowych, dystrybucyjnych i agencyjnych sieci podzielono pod względem etapu rozwoju, mierzonego ilością placówek, na: rozwijające się (1-10 placówek; w tej grupie wyróżniono także podgrupy: posiadające biorców, nie posiadające biorców, ale posiadające gotową ofertę franczyzową, w trakcie przygotowywania oferty franczyzowej), w etapie przejściowym (11- 40 placówek), dojrzałe (41 i więcej placówek)

4 Rozkład respondentów w podziale na etapy rozwoju sieci

5 Rozkład respondentów w sieciach rozwijających się

6 Po ilu latach firma zaczęła rozwijać się jako system sieciowy (franczyzowy, dystrybucyjny, agencyjny)? ŚREDNIA - po 5,4 roku DOMINANTA - od momentu powstania firmy Jakie jest średnie zatrudnienie w punkcie prowadzonym przez Partnera? ŚREDNIA - 6 osób

7

8

9

10

11

12

13

14 Średni całkowity koszt przystąpienia do sieci (wraz z opłatą franczyzową) wynosi 242 000 zł Składowe zmiennej koszt przystąpienia do sieci to zazwyczaj: adaptacja i wizualizacja lokalu zgodnie z wymaganiami operatora sieci, zatowarowanie lub inne dobra materialne (np. półprodukty w gastronomii) niezbędne do wygenerowania pierwszej sprzedaży.

15 W 48% ankietowanych systemów sieciowych, które posiadają opłatę bieżącą, stanowi ona % od obrotu.

16

17

18 Najskuteczniejsze metody pozyskiwania Partnerów systemów sieciowych zbadano 17 kanałów poszukiwania Partnerów systemy sieciowe poszukują swoich Partnerów kilkukanałowo (najczęściej 4-5 kanałów) sposoby poszukiwania Partnerów różnią się w zależności od pozycji rynkowej marki operatora sieci, od wielkości sieci i od branży, w której rozwija się sieć do najbardziej skutecznych kanałów zaliczono: –własną stronę internetową operatora sieci, –reklamę na specjalistycznych portalach franczyzowych –rekomendacje od działających Partnerów do najmniej skutecznych kanałów zaliczono targi franczyzowe

19

20

21

22 Podsumowanie bariery dla rozwoju systemów sieciowych: -kapitał – odmienne niż na dojrzałych rynkach franczyzowych stanowisko polskich banków – brak oferty kredytowej dla franczyzobiorców, agentów i partnerów systemów sieciowych; wysoki jak na realia finansowe społeczeństwa polskiego średni koszt przystąpienia do sieci: 242 000 zł -lokalizacje – skończona ilość atrakcyjnych lokalizacji, wysokie czynsze, niechęć centrów handlowych do rozmów z pojedynczymi partnerami systemów sieciowych

23 Podsumowanie młode systemy sieciowe (etap rozwijające się): pobierają wyższe opłaty licencyjne za przystąpienie do sieci i wyższe opłaty bieżące od swoich franczyzobiorców, agentów i dystrybutorów – co często przy znacznie mniejszej znajomości marki w społeczeństwie i znacznie mniejszym doświadczeniu operatorów systemów sieciowych we współpracy z niezależnymi partnerami (niż w przypadku dużych sieci od dawna działających na rynku) może stanowić dodatkową barierę dla rozwoju tych sieci – kandydat na partnera woli zainwestować mniej, w licencję lepiej znanej i sprawdzonej na rynku marki, która zagwarantuje mu więcej klientów

24 Podsumowanie problemy we współpracy z partnerami : -utrzymanie standardów sieci przy jednoczesnej dużej rotacji personelu pracującego w placówkach handlowo-usługowych jest poważną przeszkodą w zachowaniu jednolitego, zgodnego z wartościami marki, wizerunku w wielu sieciach; w rodzimych systemach sieciowych stosowana powszechnie na rozwiniętych rynkach franczyzowych forma kontroli w postaci badania Tajemniczego Klienta, jest wciąż rzadkością -brak osobistego zaangażowania partnerów w prowadzenie punktów sieciowych i traktowanie ich jako dodatkowego źródła utrzymania stanowi coraz bardziej poważną trudność we współpracy operatora sieci z partnerami

25 Podsumowanie pozyskiwanie partnerów systemów sieciowych : -podobnie jak na rozwiniętych rynkach franczyzowych internet jest w Polsce głównym, a zarazem skutecznym kanałem rekrutacyjnym dla przeważającej liczby operatorów systemów sieciowych -przeciwnie jest w przypadku targów franczyzowych – proporcja zgłoszeń w stosunku do kosztów wystawienniczych okazała się niekorzystna w przypadku połowy respondentów deklarujących udział w targach -zaskakująco mało sieci korzysta z prostej i atrakcyjnej kosztowo formy pozyskiwania partnerów, jaką stanowi reklama w punktach sieci


Pobierz ppt "Raport o rynku franczyzowym w Polsce Edycja 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google