Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest „STIM”? Członek Ogólnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP „STIM”. Projekt STIM jest współfinansowany z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest „STIM”? Członek Ogólnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP „STIM”. Projekt STIM jest współfinansowany z."— Zapis prezentacji:

1 Agnieszka Różycka Uniwersytet Warszawski Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

2 Co to jest „STIM”? Członek Ogólnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP „STIM”. Projekt STIM jest współfinansowany z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPO – WKP Priorytet I, Poddziałanie „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu”.

3 Jakie są cele sieci STIM?
Stworzenie i wprowadzenie jednolitych standardów świadczenia usług na rzecz MŚP; Świadczenie specjalistycznych usług doradczych oraz prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych, z zakresu innowacyjności i transferu technologii, na rzecz MŚP; Wprowadzenie centralnej ewidencji i bazy wiedzy dotyczących usług świadczonych w ramach nowopowstałej sieci; Projekt pilotażowy.

4 Jak duża jest sieć STIM? Warszawa Białystok Katowice Kraków Olsztyn Poznań Rzeszów Wrocław Sieć obejmuje swym zasięgiem całą Polskę działając poprzez ośrodki w miastach:

5 Co oferuje sieć STIM? Konferencje dla MŚP; Konsultacje technologiczne; Pomoc w znalezieniu partnera do współpracy technologicznej; Wstępny audyt technologiczny; Wydawanie opinii o technologii.

6 Konferencje dla MŚP Organizacja średnio jednej konferencji na pół roku, Tematyka zgodna z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez firmy,

7 Konsultacje technologiczne
Indywidualne; Wizyty w firmach; Uzgodnienia telefoniczne; Doradzanie: ustalenie zapotrzebowania lub oferty technologicznej firmy, w zakresie ochrony praw własności intelektualnej i licencjonowania, pozyskiwanie finansowania transakcji transferu technologii, wspieranie negocjacji transferu technologii, zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta.

8 Poszukiwanie partnera do współpracy technologicznej
Pomoc w znalezieniu partnera: dostawcy nowej technologii (know-how, licencja, urządzenia, itp.), nabywcy technologii. Usługa obejmująca doradztwo, działania informacyjne i wspierające na rzecz klienta z sektora MŚP.

9 Portal STIM Baza wiedzy z wyszukiwarką ofert i zapotrzebowań technologicznych Centrum informacyjne Baza kontaktów Publikacje System zarządzania zadaniami i kontaktami z klientem

10 Materiały fachowe Transfer technologii w MŚP Własność intelektualna Finansowanie innowacji w MŚP Opracowane przez fachowców z SOOIPP

11 Wstępny audyt technologiczny
Zaprojektowanie i przeprowadzenie wstępnego audytu mającego na celu: Ustalenie zapotrzebowania na technologię, Zbadanie oferty technologicznej, Zdiagnozowanie problemów związanych z technologią w danej firmie.

12 Opinie o technologii Obejmuje przygotowanie i wydanie dokumentów i opinii o innowacyjności technologii: stosowanej, zakupionej, wdrażanej przez klienta. Opinie takie były często wymagane przez instytucje finansujące inwestycje i zakup technologii, np. w ramach programu SPO-WKP dla MŚP.

13 Dlaczego warto skorzystać z usług sieci STIM?
BEZPŁATNE usługi dla przedsiębiorców; Pomoc przy wprowadzaniu innowacji w firmach; Baza wiedzy – pomoc przy poszukiwaniu partnera handlowego; Oszczędność czasu.

14 Jak można się zgłosić do współpracy z siecią STIM?
Wypełniając formularz zgłoszeniowy na konferencji lub na stronie: Telefonicznie: (22) Faksem: (22)

15 Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Agnieszka Różycka Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Żwirki i Wigury 93, Warszawa tel. (22)


Pobierz ppt "Co to jest „STIM”? Członek Ogólnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP „STIM”. Projekt STIM jest współfinansowany z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google