Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach
ID grupy: 96/7_P_G1 Opiekun: mgr Maciej Ciachorowski Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: „My i nasza przyszła praca” Semestr: V Rok szkolny: 2011/2012

3 Trochę o nas… Do naszej grupy należą: Błażyński Maciej
Brzozowska Paulina Garlewska Martyna Hus Karol Lewandowska Paulina Lizakowski Tomasz Maliszewska Marika Mrozowska Natalia Prabucka Janina Radzimska Martyna Słowy Dorota Stefańska Anna

4 Nasza Grupa W ostatnim semestrze trwania projektu pracowaliśmy nad tematem „My i nasza przyszła praca”. Wybraliśmy lidera grupy- Annę Stefańską i kronikarza- Marikę Maliszewską, które bardzo dobrze poradziły sobie z pełnionymi funkcjami.

5 Nasze Zajęcia Zajęcia odbywały się przede wszystkim w soboty, gdzie w miłej i przyjemnej atmosferze pracowaliśmy nad zadaniami projektowymi, wykazywaliśmy się zdobytą wiedzą podczas projektu, rozwiązywaliśmy materiały e-learningowe, ale również był czas na zabawę…

6 „My i nasza przyszła praca” - podsumowanie zdobytej przez nas wiedzy w semestrze v

7 Nasz Region - Łasin i okolice

8 Nasz region Gimnazjum nr 2 w Jankowicach mieści się w gminie Łasin, powiecie Grudziądzkim. Uczy się w nim młodzież z okolicznych wsi m.in. : Z Szonowa i okolic, Z Szynwałdu i Wydrzna, Z Zawdy i okolic.

9 Łasin Łasin- to gmina i miasto położone w północno-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w powiecie grudziądzkim. To niewielkie miasto liczy około 3305 mieszkańców, a cała gmina 8351.

10 Godło i flaga Łasina

11 Geneza nazwy miasta Łasin niegdyś zwany Lansin, Leszyn, Leschin, Lasin, Lessen swoją nazwę wziął od otaczającego go jeziora.

12 Historia Łasina Położona nad jeziorem osada Łasin istniała już za czasów Bolesława Chrobrego. Pierwsza historyczna informacja o istnieniu osady o nazwie „Łasin” pochodzi z 1014r.

13 Stare fotografie miasta

14 Zabytki Łasina i okolic -Dawniej i Dziś

15 kościół archiprezbiterialny pw. św
kościół archiprezbiterialny pw. św. Katarzyny, zbudowany w 1328 na miejscu dawnego drewnianego kościoła

16 wieża ciśnień (1893)

17 gmach magistratu miejskiego (1900)

18 pomnik ofiar II wojny światowej pochodzących z Łasina i okolic zamordowanych przez Selbstschutz. Tzw. pomnik na "Magdalence" stoi na miejscu dawnego kościoła pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, który został zniszczony podczas drugiej wojny szwedzkiej w 1670.

19 Szynwałd Jest to największa wieś w gminie.
Miejscowość była lokowana w r. na prawie chełmińskim pod nazwą Schonewald i należała do wójtostwa rogozińskiego. W czasie wojny z r. osada poniosła duże straty, a w okresie wojny trzynastoletniej została całkowicie zniszczona i znacznie wyludniona. Kościół parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (św. Wawrzyńca) z pierwszej połowy XIV w. w Szynwałdzie

20 Kościół pw. Św. Barbary w Świętem
Święte leży przy północno- wschodniej granicy województwa kujawsko- pomorskiego. U szczytu wsi stoi piękny, osiemnastowieczny kościół parafialny pod wezwaniem świętej Barbary. Zabytkowa świątynia jest największym drewnianym kościołem w okolicy, a jednym z największych w Polsce. Kościół pw. Św. Barbary w Świętem

21 Budynek w Starych Jankowicach.
Jankowice Obecnie wieś podzielona jest na dwie części-  Nowe Jankowice i Stare Jankowice. W Jankowicach znajduje się gimnazjum oraz jedyny zakład rolno-hodowlany Stadnina Koni w Nowych Jankowicach. Pałac w Jankowicach niegdyś posiadłość rodziny Koerbergów dzisiaj siedziba stadniny koni. Budynek w Starych Jankowicach.

22 Bezrobocie w Polsce - stopa bezrobocia

23 Definicja Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje faktycznego zatrudnienia z różnych powodów.

24 RODZAJE BEZROBOCIA bezrobocie technologiczne bezrobocie cykliczne
bezrobocie sezonowe bezrobocie klasyczne bezrobocie neoklasyczne bezrobocie frykcyjne bezrobocie z wyboru bezrobocie krótkookresowe bezrobocie średniookresowe bezrobocie długookresowe bezrobocie chroniczne bezrobocie jawne bezrobocie ukryte bezrobocie strukturalne

25 Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia jest to iloraz bezrobotnych przez aktywnych zawodowo w danej kategorii ludności. Aktywni zawodowo definiowani są przez GUS jako osoby pracujące plus osoby poszukujące pracy plus bezrobotni plus niepełnosprawni (z możliwością zatrudnienia w niektórych zawodach).

26 Stopa bezrobocia w Polsce w roku 2011

27 Fazy bezrobocia Faza 1 Obawa utraty pracy – pobudzenie, zmiany nastroju, labilność emocjonalna; Faza 2 Szok po utracie pracy – poczucie klęski, krzywdy, upokorzenie, lęk przed przyszłością, przygnębienie; Faza 3 Wchodzenie w sytuację bezrobocia i optymizm – efekt urlopu, traktowanie sytuacji jako przejściowej, aktywność, wiara w sukces; Faza 4 Pesymizm i rezygnacja – negatywne reakcje emocjonalne, problemy zdrowotne i finansowe; Faza 5 Fatalizm i apatia, dopasowanie do sytuacji – poczucie beznadziejności, dążenie do izolacji społecznej, redukcja oczekiwań życiowych i zainteresowań.

28 Brak doświadczenia zawodowego wśród absolwentów.
Przyczyny bezrobocia Brak doświadczenia zawodowego wśród absolwentów.

29 Skutki Bezrobocia Psychofizyczne- stres (mogący skutkować chorobą), niska samoocena, obniżenie aspiracji, odzwyczajenie się od pracy i systematyczności. Ekonomiczne- zubożenie części konsumentów, niewykorzystany potencjał części społeczeństwa, obciążenie pracujących kosztami utrzymania bezrobotnych, stopniowa utrata przez bezrobotnych ich kwalifikacji. Społeczne- zubożenie rodzin, gorsze szanse życiowe dzieci, groźba utraty mieszkania, obniżony autorytet bezrobotnego wśród najbliższych, konflikty i rozpad rodzin, warunki do rozwoju pasożytniczego trybu życia i przestępczości.

30 Ginące zawody

31 BEDNARSTWO dział rzemiosła zajmujący się wytwarzaniem naczyń drewnianych techniką klepkową: beczek, kadzi, balii, fas, maselnic, dzieży łopat do chleba.

32 KOWAL rzemieślnik zajmujący się kowalstwem.
Najczęściej spotykane wyroby kowala artystycznego to: ogrodzenia i płoty posesji balustrady balkonowe kraty okienne bramy i furtki wejściowe meble ogrodowe i inne ozdoby.

33 RYMARSTWO dział rzemiosła zajmujący się wytwarzaniem: uprzęży konnych,
siodeł, akcesoriów jeździeckich skórzanych pasów pędnych.

34 KOŁODZIEJ rzemieślnik zajmujący się wyrobem: drewnianych wozów,
sań i części do nich, głównie kół.

35 ZECER Zecer- człowiek, który ręcznie lub maszynowo składa tekst w drukarni; składacz.

36 FLISAK przedstawiciel grupy zawodowej zajmującej się w dawnej Polsce flisem, czyli rzecznym spławem (transportem) towarów.

37 KONWISARSTWO dział rzemiosła obejmujący wyrób (odlewanie lub wykuwanie) i obróbkę przedmiotów z cyny i spiżu.

38 ZDUŃSTWO dział rzemiosła zajmujący się budową i naprawą pieców (pokojowych, kuchennych, chlebowych, pieco-kominków).

39 ZEGARMISTRZ rzemieślnik zajmujący się głównie naprawą zegarów i zegarków.

40 Zawody z przyszłością

41 Zawody z przyszłością Postęp technologiczny i postępująca globalizacja gospodarki, powodują duże zmiany na rynku pracy. Przyszłość należy więc do czynności wymagających wyższych kwalifikacji. Młodzi ludzie będą musieli posiadać co najmniej dwukierunkowe wykształcenie.

42 Architekt krajobrazu zawód interdyscyplinarny (łączący wiele dziedzin nauk przyrodniczych, artystycznych, inżynierskich, socjologicznych ), polegający na realizacji, na zlecenie zamawiającego, obiektów architektury krajobrazu.

43 Broker informacji  profesja związana ze zleconym wyszukiwaniem i udostępnianiem informacji. Podstawowe zadania brokera informacji, to: pozyskiwanie informacji, organizowanie informacji, szkolenia w zakresie poszukiwania i organizowania informacji.

44 Doradca inwestycyjny Zawód z ogromną przyszłością. W obliczu ogromnej konkurencji i ogromu czynników decydujących o powodzeniu inwestycji, przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z pomocy doradców.

45 Ekonomista Specjalista od gospodarki narodowej; analizuje sytuację gospodarczą na świecie i w oparciu o coraz to nowe dane przygotowuje prognozy. Gromadzą informacje dotyczące aktualnych trendów i ich skutków. Zebraną zaś wiedzę analizują oraz przenoszą na papier w formie zrozumiałej dla zainteresowanych.

46 Kontroler Finansowy Nowy zawód, zajmujący się negocjowaniem warunków dostaw farmaceutyków, cen, usług pomiędzy reprezentowaną przez siebie kasą chorych a lekarzami, szefami klinik czy firmami farmaceutycznymi.

47 Księgowy pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych.

48 Logistyk Twórca wymyślnych koncepcji logistycznych ograniczających koszty, koordynator przepływu towarów w przedsiębiorstwie i poza jego granice. Rosnąca świadomość ochrony środowiska w przemyśle stawia nowe wyzwania przed logistykami.

49 Psychoterapeuta Zawód „przeżywający swoją drugą młodość”, związany z rozwojem cywilizacji, który to wpływa na izolację ludzi i w niekorzystny na psychikę człowieka. Coraz więcej dolegliwości tłumaczonych jest zaburzeniami psychicznymi.

50 Urzędnik skarbowy Kontroler podatkowej uczciwości obywateli, rosnące zapotrzebowanie związane z narastającą falą przestępstw podatkowych.

51 Moi rodzice i ich zawody -ankieta

52 Została przeprowadzona ankieta wśród rodziców dotycząca zawodów, których się wyuczyli, i które wykonują. W postaci wykresów przedstawimy wyniki badania ankietowego.

53

54

55

56 Spotkanie z doradcą zawodowym -predyspozycje zawodowe

57 Lider grupy zorganizował spotkanie z doradcą zawodowym- panią Bożeną Kowalczuk-Ciachorowską, która również jest naszą polonistką. Zajęcia miały na celu poznanie naszych predyspozycji zawodowych jak i również zainteresowań. Teraz już wiemy kim zostaniemy w przyszłości…

58

59 Źródła wiedzy http://pl.wikipedia http://www.szynwald.pl
Książka „Tablice Szkolne- WOS” wyd. adamantan profesje-ktore-znikaja-z-naszego-zycia/

60


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum Nr 2 w Jankowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google