Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zwiększenie liczby skierowań do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce w 2009 roku Anna Dembińska Mirosława Gracz Sylwia Draszek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zwiększenie liczby skierowań do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce w 2009 roku Anna Dembińska Mirosława Gracz Sylwia Draszek."— Zapis prezentacji:

1 Zwiększenie liczby skierowań do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce w 2009 roku Anna Dembińska Mirosława Gracz Sylwia Draszek Krystyna Król Ameryka, 02 marzec 2009 r.

2

3 Głównym celem projektu jest wzrost liczby skierowań do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce o około 8%, który pozwoli w 100% na zrealizowanie świadczeń wynikających z zawartego na 2009 r. kontraktu z NFZ. Cele szczegółowe opracowanie graficzne i merytoryczne ulotek informacyjnych, wydrukowanie tych ulotek w ilości ok. 5 tys. szt., rozprowadzenie przygotowanych informacji wśród lekarzy kierujących oraz społeczności lokalnej.

4 Etapy działania Opracowanie 3700 szt. ulotek informacyjnych skierowanych do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. Opracowanie 1300 szt. ulotek informacyjnych skierowanych do lekarzy kierujących ze wskazaniemKto może skierować dziecko do naszego szpitala. Stworzenie listy lekarzy i adresów zakładów opieki zdrowotnej, do których należy przesłać przygotowane ulotki informacyjne.

5 Zlecenie Poczcie Polskiej przekazania przygotowanych przez szpital 3700 szt. ulotek informacyjnych skierowanych do lokalnego społeczeństwa na terenie gminy Olsztynek – odpowiedzialny Kierownik RKLS. Przekazanie materiałów informacyjnych lekarzom biorącym udział w organizowanym na terenie szpitala spotkaniu naukowym pn. Różnicowanie astmy oskrzelowej w dniu 25 kwietnia 2009 r. - odpowiedzialni pracownicy marketingu. Przeprowadzenie przez zespół lekarzy szpitalnych ok. 30 rozmów telefonicznych z lekarzami kierującymi do szpitala.

6

7 754 6214 696Ogółem: 75 150 przeprowadzenie przez zespół lekarzy szpitalnych rozmów telefonicznych z lekarzami kierującymi do szpitala w celu przekazania informacji o zakresie usług realizowanych przez szpital oraz zmianach w wymogach NFZ dotyczących uprawnień do wystawiania skierowań 4. 0 1 650 przesłanie informacji dla lekarzy 3. 0 296 nadanie druków bezadresowych (PPUP Poczta Polska ) 2. 0 2 600 przygotowanie ulotek informacyjnych 1. II kw. 2009I kw. 2009 Okres realizacji Koszt całkowity brutto PLN Zakres rzeczowy projektu Lp

8

9 Czynniki sprzyjające kontakty interpersonalne z lekarzami kierującymi; ciekawa tematyka prezentowanych szkoleń na terenie szpitala; działanie na terenie szpitala członków Towarzystw Naukowych, którzy dążą do organizacji szkoleń i konferencji naukowych; dobra opinia na temat szpitala w środowisku lekarskim oraz w środowisku rodziców i opiekunów dzieci.

10 Czynniki utrudniające czynnik ludzki; nawał pracy Lekarzy Medycyny Rodzinnej; ograniczone środki finansowe. Działania mające na celu wykorzystanie okoliczności sprzyjających realizacji projektu organizacja spotkań naukowych; przesłanie materiałów informacyjnych do lekarzy kierujących oraz rodziców dzieci i młodzieży.

11 Kontrola realizacji projektu Miernikiem rezultatu będzie wskaźnik określający średnią miesięczną ilość otrzymanych skierowań do szpitala. Wartość bazowa tego wskaźnika wynosi 510 skierowań (2008r.). Wartość docelowa powinna wynieść minimum 551 skierowań (pierwsze półrocze 2009r.). Monitorowaniem projektu zajmować się będą pracownicy działu RKLS. Ustalenie wielkości wskaźnika możliwe będzie w oparciu o dane pobrane ze szpitalnego programu QKlinika.

12 Zaprezentowanie efektów wdrożonego projektu

13 Średnia ilość skierowań, która wpłynęła do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce w pierwszym półroczu 2009 roku wyniosła 771.

14

15

16

17 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Zwiększenie liczby skierowań do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce w 2009 roku Anna Dembińska Mirosława Gracz Sylwia Draszek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google