Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. Wybieramy przyszłość Październik 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. Wybieramy przyszłość Październik 2013."— Zapis prezentacji:

1 Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. Wybieramy przyszłość Październik 2013

2 Cele Cel strategiczny: Kutnowskie Centrum Zdrowia jako dominujący podmiot leczniczy w północnej części województwa łódzkiego z oddziaływaniem na sąsiednie gminy i powiaty województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. 2

3 Możliwość realizacji celu strategicznego Znaczenie lokalne Szpital w Łęczycy odległy o ok. 25 km (liczba mieszkańców ok.52.000) Szpital w Łowiczu odległy o ok. 45 km (liczba mieszkańców ok.82.000) Szpital w Gostyninie odległy o ok. 24 km (liczba mieszkańców ok.46.000) Powiat Kutnowski – ok.103.000 mieszkańców 3

4 Możliwość realizacji celu strategicznego Położenie Bliskość A1 i A2 Trasy krajowe 60 i 92 przebiegające przez Kutno Lądowisko dla LPR Dogodne połączenia kolejowe (Poznań, Warszawa, Bydgoszcz, Gdańsk) Łódź (docelowo po udrożnieniu połaczeń kolejowych i drogowych) i Berlin (ew. turystyka medyczna, oferta dla kas chorych w Niemczech) 4

5 Cele operacyjne 1.Ustabilizowanie sytuacji finansowej i rozpoczęcie procesu naprawy. 2.Umocnienie i doskonalenie dotychczasowej oferty świadczeń zdrowotnych. 3.Rozwój nowych zakresów świadczeń w oparciu o własne zasoby. 4.Pozyskanie inwestorów w celu współpracy nad zaoferowaniem nowych świadczeń zdrowotnych oraz zagospodarowaniem wolnych powierzchni. 5

6 Cele Cel operacyjny 1: Ustabilizowanie sytuacji finansowej i rozpoczęcie procesu naprawy. 6

7 Możliwość realizacji celu operacyjnego Szanse: Determinacja właściciela Zmęczenie ciągłymi problemami części pracowników Poprawne relacje ze związkami zawodowymi Pozyskanie kredytu restrukturyzacyjnego lub innej formy finansowania długoterminowego Kontrola kosztów i sposobu ich przypisywania do poszczególnych MPK – uzyskanie rzeczywistego obrazu finansowego firmy 7

8 Możliwość realizacji celu operacyjnego Zagrożenia: Gry polityczne Opór przed zmianami kadry kierowniczej w części medycznej Nieprzewidywalne reakcje wierzycieli Brak finansowania długoterminowego 8

9 Cele Cel operacyjny 2: Umocnienie i doskonalenie dotychczasowej oferty świadczeń zdrowotnych. 9

10 Możliwość realizacji celu operacyjn ego Szanse: Neurologia z pododdziałem udarowym – rozpoczęcie tromboliz Deklaracje NFZ rozwiązania problemu nadwykonań w świadczeniach ratujących życie Wdrożenie nowych zasad prowadzenia oddziałów – premiowanie za wynik Analiza otoczenia medycznego szpitala ( lokalizacja, oferta, struktura własnościowa pozostałe determinaty) Rozwój oferty komercyjnej 10

11 Możliwość realizacji celu operacyjnego Zagrożenia: Brak finansowania z NFZ – konieczność rezygnacji z kontraktu udarowego Zmiany zasad kontraktowania NFZ (zmniejszenie kontraktów na leczenie planowe: np.endoprotezy) Utrata części personelu medycznego – konflikt interesów, brak zgody na zmiany Ograniczenia finansowania interny – nowe założenia NFZ 11

12 Cele Cel operacyjny 3: Rozwój nowych zakresów świadczeń w oparciu o własne zasoby. 12

13 Możliwość realizacji celu operacyjnego Szanse: Nowe zamierzenia NFZ – Wentylacja mechaniczna – Rehabilitacja kardiologiczna – Zmiany w kontraktowaniu specjalistyki ambulatoryjnej Uruchomienie działu opieki długoterminowej dla realizacji umów z NFZ, umów z MOPS, opieki komercyjnej Uruchomienie POZ i docelowo NPL 13

14 Możliwość realizacji celu operacyjnego Zagrożenia: Brak środków na dostosowanie pomieszczeń Opóźnienie terminu gotowości – możliwość utraty szans na udział w konkursie ofert NFZ Wrogie działania konkurencji medycznej Brak precyzyjnie opisanego produktu medycznego KSS 14

15 Cele Cel operacyjny 4: Pozyskanie inwestorów w celu współpracy nad zaoferowaniem nowych świadczeń zdrowotnych oraz zagospodarowaniem wolnych powierzchni 15

16 Możliwość realizacji celu operacyjnego Szanse: Rozmowy z potencjalnymi inwestorami w zakresie wspólnych przedsięwzięć lub/i wykorzystania wolnych powierzchni: Allenort, Impel, LuxMed, Enel Med, inne) Podjęcie współpracy w ramach PPP Rozmowy z placówkami medycznymi w zakresie łączenia zamówień i wspólnej oferty komplementacyjnej – KSS zapleczem dla placówek komercyjnych Usługi komercyjne – wynajem powierzchni na działania medyczne i okołomedyczne – przygotowanie programu medycznego 16

17 Możliwość realizacji celu operacyjnego Zagrożenia: Opinia o szpitalu – utrwalony zły wizerunek Duże nakłady finansowe konieczne do rozpoczęcia współpracy Trudności z ustaleniem podziału zysków z nowych inicjatyw Aktywność konkurencji, Brak wsparcia medialnego dla nowych inicjatyw 17


Pobierz ppt "Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. Wybieramy przyszłość Październik 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google