Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regresy Ubezpieczeniowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regresy Ubezpieczeniowe"— Zapis prezentacji:

1 Regresy Ubezpieczeniowe
Teoria i praktyka Maciek Balcerowski www. konusig.wpia.uw.edu.pl 1

2 Rozwój Rynku Ubezpieczeń lata 2003-2009
www. konusig.wpia.uw.edu.pl 2

3 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Podział regresów Regresy Regres typowy Regresy nietypowe www. konusig.wpia.uw.edu.pl 3

4 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Regres typowy jest konstrukcją opartą na mechanizmie subrogacji w rozumieniu art. 518 KC, skierowaną wobec osoby trzeciej tj. pozostającej poza stosunkiem ubezpieczenia. Stosowany jest w ubezpieczeniach majątkowych. Regres nietypowy jest kierowany w ściśle określonych sytuacjach wobec osoby ubezpieczonego, stosowany jest w umowach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. www. konusig.wpia.uw.edu.pl 4

5 Podstawy prawne typowego regresu ubezpieczeniowego
Art. 828 KC Art. 337 § 1 KM Art. 3 ust. 4 pkt. 5 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej www. konusig.wpia.uw.edu.pl 5

6 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Kazus Uwaga uczestnicy proszeni są o wyciszenie komórek i nie rejestrowanie treści za pomocą urządzeń rejestrujących www. konusig.wpia.uw.edu.pl 6

7 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
7

8 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
8

9 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
9

10 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
10

11 I co ma zrobić Pan Krzysztof?
www. konusig.wpia.uw.edu.pl 11

12 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Dla Ułatwienia www. konusig.wpia.uw.edu.pl 12

13 W przypadku odpowiedzialności ubezpieczyciela ex contractu
Nabywa roszczenie z chwilą wypłaty odszkodowania Roszczenie takie samo jak ubezpieczonego ze wszystkimi tego konsekwencjami Z wyjątkiem wyr. SN z 1982 www. konusig.wpia.uw.edu.pl 13

14 Nemo subrogat contra se
Art. 828 § 1 zd. 2 Nemo subrogat contra se www. konusig.wpia.uw.edu.pl 14

15 Co do zasady niedopuszczalne – za M.Krajewskim
Podwójne świadczenie Wyjątkiem byłaby sytuacja z art. 828 § 1 zd. 2 KC , ale tylko do wysokości poniesionej szkody Co do zasady niedopuszczalne – za M.Krajewskim www. konusig.wpia.uw.edu.pl 15

16 Wyłączenia stosowania regresów
Art. 828 § 2 KC Art. 440 KC (ograniczenie) www. konusig.wpia.uw.edu.pl 16

17 Za względnością regulacji M.Krajewski , J. Łopuski
Charakter prawny 828 § 2 KC Za względnością regulacji M.Krajewski , J. Łopuski Za bezwzględnym charakterem regulacji A.Szpunar www. konusig.wpia.uw.edu.pl 17

18 Regres nietypowy – podstawa prawna
art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych www. konusig.wpia.uw.edu.pl 18

19 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Kazus II Znacie zasady www. konusig.wpia.uw.edu.pl 19

20 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
20

21 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
21

22 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
Znów dla ułatwienia www. konusig.wpia.uw.edu.pl 22

23 Czy ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie z OC jeżeli:
www. konusig.wpia.uw.edu.pl 23

24 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
umyślne wyrządzenie szkody lub pozostawanie pod wpływem środków psychotropowych , środków odurzających lub alkoholu www. konusig.wpia.uw.edu.pl 24

25 www. konusig.wpia.uw.edu.pl
kierujący pojazdem wszedł w posiadanie samochodu w wyniku popełnienia przestępstwa www. konusig.wpia.uw.edu.pl 25

26 brak posiadanych uprawnień
www. konusig.wpia.uw.edu.pl 26

27 ucieczka z miejsca zdarzenia
www. konusig.wpia.uw.edu.pl 27

28 Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie ale:
Na mocy art. 43 ustawy... będzie przysługiwał mu do sprawcy regres nietypowy www. konusig.wpia.uw.edu.pl 28

29 Praktyczne sposoby realizacji uprawnienia z regresu
Porozumienia regresowe z regresatami Porozumienia regresowe knock for knock www. konusig.wpia.uw.edu.pl 29

30 Porozumienie knock for knock
www. konusig.wpia.uw.edu.pl 30

31 KOŁO NAUKOWE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH
Dziękuję za uwagę! Maciek Balcerowski


Pobierz ppt "Regresy Ubezpieczeniowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google