Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy i Obrony Cywilnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy i Obrony Cywilnej"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy i Obrony Cywilnej
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

2 CEL Ustawa o samorządzie powiatowym
(Art. 4 ust. 1 pkt 16) nakłada na powiat zadanie wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego na potrzeby m.in. walki z: powodziami, pożarami i innymi nadzwyczajnymi zagrożeniami życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

3 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
Ponadto: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województwa, powiatów i gmin nakłada obowiązek na Starostę jako Szefa Obrony Cywilnej Powiatu zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania.

4 „od ogółu do szczegółu”
Podstawa prawna – „od ogółu do szczegółu” Uchwała nr 309/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie zorganizowania i wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej, Harmonogram oraz zasady i kryteria bezterminowego przekazywania z powiatowego magazynu przeciwpowodziowego o obrony cywilnej sprzętu dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu nowosądeckiego.

5 Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005
Uchwała nr 309/XXX/2005 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2005

6 Kryteria i zasady przyznawania i przekazywania sprzętu dla jednostek OSP
mobilność jednostek OSP, ilość wyjazdów w ciągu poprzednich lat – dane z wydziału operacyjnego KM PSP, posiadanie przeszkolonych funkcjonariuszy do obsługi i konserwacji sprzętu, doposażenie jednostek OSP w brakujący sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczej, równomierne rozmieszczenie sprzętu ratowniczego na terenie powiatu nowosądeckiego, ilość występujących zagrożeń na terenie gminy – na podstawie danych z Wydziału Operacyjnego KM PSP.

7 Dokument „Umowy Użyczenia”

8 Dokument „Protokołu przekazania – MT”

9 ZAANGAŻOWANE INSTYTUCJE
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Komenda Miejska PSP w Nowym Sączu Związek OSP RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Nowym Sączu Gminy Powiatu Nowosądeckiego

10 Rodzaj przekazywanego sprzętu
pompy: szlamowe, pływające, z osprzętem, motopompy, agregaty prądotwórcze, pilarki, radiostacje – sprzęt łączności selektywnej, zestawy sprzętu dla Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania (POADA).

11 systemu selektywnego wywołania na terenie powiatu nowosądeckiego
PRIORYTET NA 2010 r.- Budowa systemu selektywnego wywołania na terenie powiatu nowosądeckiego

12 Rozpatrzenie wniosków ujętych
w zestawieniu na zakup sprzętu – realizacja: Komisja ds. rozpatrywania sprzętu. Skład Komisji: Przewodniczący Komisji: Prezes ZOPZOSP RP w Nowym Sączu, Członkowie: Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Z-ca KM PSP w Nowym Sączu Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Nowym Sączu. Wiceprezesi ZOPZOSP RP w Nowym Sączu Komendanci Zarządów Gminnych OSP

13 Termin składania wniosków o zakup sprzętu dla jednostek OSP:
do dnia 30 września br. Termin rozpatrzenia wniosków w terminie do 15 października br. – realizacja Wydział Spraw Społecznych

14 Na realizację wieloletniego programu „Magazyn” przeznaczono następujące środki:
w latach 2005 – ,00 zł Motopompa pływająca – 3 szt. Radiostacje nasobne – 42 szt. System selektywny – 9 szt. Ubrania koszarowe – 12 kompletów Ubrania specjalne typ UPS/WUS4 – 10 kompletów Motopompa półszlamowa – 4 szt. Odbiorniki GPS -2 szt. Agregat prądotwórczy – 15 szt. Maszt oświetleniowy – 15 szt. Pilarka do drewna – 21 szt. Pompa zatapialna – 12 szt. Pompa szlamowa – 15 sz. Zestaw do nurkowania – 2 komplety Pompa ciągnikowa ŁUKOMET – 1 szt.

15 W obiektywie:

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy i Obrony Cywilnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google