Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 26 - 27 stycznia 2012r. Trzy główne zasady efektywnego doskonalenia nauczycieli Jacek Strzemieczny Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 26 - 27 stycznia 2012r. Trzy główne zasady efektywnego doskonalenia nauczycieli Jacek Strzemieczny Centrum Edukacji Obywatelskiej."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 26 - 27 stycznia 2012r. Trzy główne zasady efektywnego doskonalenia nauczycieli Jacek Strzemieczny Centrum Edukacji Obywatelskiej

2 Na podstawie: Professional Learning in the Learning Profession Linda Darling-Hammond i inni; Published by the National Staff Development Council and the School Redesign Network at Stanford University; February 2009. Zgoda dotyczy treści, warunków i form doskonalenia. W świecie badaczy panuje zgoda na to: JAK POWINNO WYGLĄDAĆ EFEKTYWNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

3 Doskonalenie nauczycieli powinno skupiać się na głównym zadaniu nauczyciela, jakim jest skuteczne opanowanie przez uczniów konkretnych treści i umiejętności. Najlepiej, aby korzystano z różnych metod oceniania sumującego i kształtującego, gdyż pomaga prowadzić do fundamentalnej dla szkoły refleksji: Jakimi metodami nauczać danych treści i umiejętności? Koncentracja na uczeniu się uczniów ZASADA 1 - TREŚĆ 1

4 ZASADA 2 - WARUNKI Zintegrowanie doskonalenia z planowanymi w szkole zmianami (szerszymi reformami i planami rozwoju) Doskonalenie musi być dostosowane do: stosowanej przez dyrektora szkoły lub przez niego zmienianej struktury zarządzania placówką, organizacji pracy rady pedagogicznej, w tym praktyki współpracy nauczycieli w szkole; wprowadzanych w kraju szerszych reform i planów rozwoju danej szkoły; realizowanego w szkole lub zmienianego programu nauczania i oceniania. 2

5 Doskonalenie nastawione na pojedynczego nauczyciela lub składające się tylko z jednorazowego wydarzenia (szkolenia czy warsztatu) jest nieefektywne. WAŻENE ZASADA 2 - WARUNKI

6 Doskonalenie powinno uwzględniać wiedzę na temat – Jak nauczyciele się uczą? i pomagać nauczycielom się zmieniać, czyli doskonalić stosowany przez nich sposoby nauczania. ZASADA 3 - FORMA Połączenie z praktyką nauczania oraz zasadami uczenia się dorosłych 3

7 1 2 3 ZASADA 3 - FORMA modelowanie – pokazywanie nauczycielom nowych praktyk; stworzenie warunków dla nauczycieli do wypróbowania proponowanych praktyk; stworzenie warunków niezbędnych dla refleksji nad skutkami stosowania nowej praktyki i nad zdobytym doświadczeniem. W praktyce oznacza to: Zmiany w praktyce nauczania i skuteczność uczenia się uczniów mają większe szanse na powodzenie, jeśli doskonalenie będzie długotrwałe, spójne i intensywne.

8 DOŚWIADCZENIA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

9 Koncentracja na uczeniu się uczniów ZASADA 1 - TREŚĆ Realizacja i promocja projektów młodzieżowych historycznych, społecznych, kulturalnych, matematyczno-przyrodniczych), prowadzenie serwisu Gimnazjalny Projekt Edukacyjny – Centrum Edukacji Obywatelskiej.

10 Koncentracja na uczeniu się uczniów ZASADA 1 - TREŚĆ Rozwijanie myślenia naukowego na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych obserwacje, eksperymenty, projekty, uczniowskie projekty wzajemnego nauczania – Akademia Uczniowska

11 Koncentracja na uczeniu się uczniów ZASADA 1 - TREŚĆ Wspieranie szkół skoncentrowanych na uczeniu się i nauczaniu stosowanie oceniania kształtującego współpraca nauczycieli w zespołach

12 Koncentracja na uczeniu się uczniów ZASADA 1 - TREŚĆ Poprawa metod nauczania i wykorzystywanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy szkoły warsztaty dla rad pedagogicznych – Akademia SUS, np. szkolenia: Jak motywować uczniów do nauki?, Jak uczyć dobrze i do egzaminu?, Lider oceniania kształtującego, Warsztat pracy młodego nauczyciela.

13 ZASADA 2 - WARUNKI Zintegrowanie doskonalenia z planowanymi w szkole zmianami Zmiany wprowadza dyrektor szkoły - Studia Podyplomowe Liderów Oświaty (z PAFW, Collegium Civitas, OSKKO ) Udział dyrektora we wszystkich projektach (np. obowiązkowe warsztaty dla dyrektorów) – Szkoła z klasą 2.0; Nauczycielska @kademia Internetowa

14 Cykle warsztatów powiązanych z pracą domową – warsztaty SUS Przekazywanie radom pedagogicznym wyników pracy CEO, w tym doświadczeń związanych z nowymi metodami nauczania i oceniania - kursy Nauczycielskiej @kademii Internetowej internetowe NAI, OK. Zintegrowanie doskonalenia z planowanymi w szkole zmianami ZASADA 2 - WARUNKI

15 Lata 1994 – 1999: serie warsztatów wprowadzających program nauczania wiedzy obywatelskiej - KOSS (Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej) ZASADA 3 - FORMA Połączenie z praktyką nauczania i zasadami uczenia się dorosłych wprowadzanie nowych sposobów nauczania warsztat weekendowy praktyczna realizcja scenariusza w klasie szkolnej warsztat weekendowy

16 Uczestnicy – czynni zawodowo nauczyciele wprowadzający poznawane innowacje do swojej praktyki szkolnej Mentoring (coaching) z wykorzystaniem Internetu inspirująca praktyka realizacja zadania w klasie szkolnej refleksja nauczyciela informacja zwrotna mentora z sugestiami zmian ZASADA 3 - FORMA Połączenie z praktyką nauczania i zasadami uczenia się dorosłych

17 ZASADA 3 - FORMA Połączenie z praktyką nauczania i zasadami uczenia się dorosłych Mentorzy, trenerzy – nauczyciele praktycy Obserwacje koleżeńskie – OK (obserwacja, spacer edukacyjny), SUS, AU Szkolenia i konferencje oparte na dzieleniu się dobrymi praktykami nauczycielskimi, dyrektorskimi – konferencje SUS dla dyrektorów, SPLO, AU

18 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Warszawa, 26 - 27 stycznia 2012r. Trzy główne zasady efektywnego doskonalenia nauczycieli Jacek Strzemieczny Centrum Edukacji Obywatelskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google