Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twórcze rozwiązywanie problemów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twórcze rozwiązywanie problemów"— Zapis prezentacji:

1 Twórcze rozwiązywanie problemów
hasło: magis dr Joanna Jonczek

2  "Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie,   ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra   zabawa."                                             Mary Lou Cook © Joanna Jonczek

3 PROBLEM (potencjalne) uczucie DYSKOMFORTU
negatywnie: sytuacja obiektywnie lub subiektywnie trudna, nie pozwalająca na zbyt długie jej ignorowanie, brak domagający się zaspokojenia, presja osób i okoliczności pozytywnie: wyzwanie i szansa, którą chcemy uchwycić i wykorzystać – chęć uniknięcia dyskomfortu, który rodzi się ze świadomości szans niewykorzystanych, z zaburzenia własnego obrazu © Joanna Jonczek

4 Kiedy patrzysz na wielki sukces w biznesie, pamiętaj, że kiedyś ktoś podjął odważną decyzję
Peter Drucker © Joanna Jonczek

5 Rozwiązywanie problemów - model Bransforda-Steina
Identyfikacja odczucie dyskomfortu – uznanie, że problem istnieje Definicja zebranie dostępnych informacji, poszukiwanie korelacji, związków przyczynowo-skutkowych, ustalenie pierwotnych, aktualnych i potencjalnych właścicieli problemu, ustalenie zakresu autonomii i czynników mających wpływ na sytuację (zależne – niezależne; pozytywne – negatywne) © Joanna Jonczek

6 Rozwiązywanie problemów
Eksploracja poszukiwanie rozwiązań  inkubacja świadoma i podświadoma  iluminacja (efekt „acha!”) należy poszukiwać możliwie szerokiego wachlarza rozwiązań (problem ekwifinalności) nie ograniczać się do pierwszego pomysłu © Joanna Jonczek

7 Rozwiązywanie problemów
Akcja O absolutnie żadnym pomyśle nie można z całą pewnością powiedzieć, że jest dobry, dopóki nie podejmie się wysiłku wdrożenia go w życie Ustalenie kryteriów wyboru spośród wygenerowanych rozwiązań Ustalenie szczegółowego planu działania Realizacja © Joanna Jonczek

8 Rozwiązywanie problemów
Lustracja (‘look back’) Określenie kryteriów oceny Monitorowanie procesu realizacji rozwiązań w trakcie i po działaniu Działania korygujące Ocena rezultatów „Nie ma nieudanych eksperymentów – są tylko nieprzewidziane rezultaty” – Buckminster Fuller © Joanna Jonczek

9 Rozwiązywanie problemów
Identyfikacja Definicja Eksploracja Akcja Lustracja © Joanna Jonczek

10 Bariery twórczego myślenia
Mordowanie pomysłów Wszelka (werbalna i niewerbalna) przedwczesna forma oceny i krytyki pomysłów Afekt ojca Emocjonalny związek z pomysłami własnego autorstwa Ukryte założenia Autosugestia polegająca na wyznaczeniu pewnych (nieistniejących obiektywnie) ram, założeń © Joanna Jonczek

11 Bariery twórczego myślenia
Fiksacja Stosowanie tych samych rozwiązań, niezależnie od ich skuteczności Fiksacja funkcjonalna Rozpoznawanie przedmiotów wyłącznie przez pryzmat ich podstawowych funkcji, dla których są nośnikami (nieumiejętność znajdowania substytutów) © Joanna Jonczek

12 Brak fiksacji funkcjonalnej wygląda tak:
© Joanna Jonczek

13 © Joanna Jonczek

14 © Joanna Jonczek

15 © Joanna Jonczek

16 © Joanna Jonczek

17 © Joanna Jonczek

18 Bariery twórczego myślenia
Izolacja wiedzy Nieumiejętność wykorzystania wiedzy z autonomicznych obszarów wiedzy (anty-McGaver’yzm) Ograniczenia emocjonalne Problemy z dystansem, zdolnością do obiektywnego ujmowania rzeczywistości, pozarefleksyjny charakter nabywania stosunku emocjonalnego (najczęściej: pseudoheurystyka dostępności) © Joanna Jonczek

19 Bariery twórczego myślenia
Ograniczenia percepcyjne Problemy wynikające z właściwości ludzkiej percepcji: Sensoryczny charakter bodźca Kontekst, Uprzednie doświadczenia Emocje, popędy nastawienie Problemy wynikające z tendencji organizacyjnych Bliskość Podobieństwo Ciągłość © Joanna Jonczek

20 Policz wszystkie litery ‘F’
FINISHED FILES ARE THE RE- SULT OF YEARS OF SCIENTIF- IC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS © Joanna Jonczek

21 © Joanna Jonczek

22 © Joanna Jonczek

23 © Joanna Jonczek

24 © Joanna Jonczek

25 Czy szare linie są równoległe, czy nie bardzo?
© Joanna Jonczek

26 © Joanna Jonczek

27 © Joanna Jonczek

28 Patrz na czarną kropkę. Po dłuższej chwili
szary obszar naokoło niej zacznie się kurczyć © Joanna Jonczek

29 Skoncentruj wzrok na krzyżyku w środku rysunku
Skoncentruj wzrok na krzyżyku w środku rysunku. Po chwili zauważysz, że różowe plamki zaczną znikać, a na końcu zobaczysz tylko wirującą zieloną plamkę (która na początku jest... różowa). © Joanna Jonczek

30 © Joanna Jonczek

31 © Joanna Jonczek

32 Bariery twórczego myślenia
Ograniczenia kulturowe Kultura jako zbiór archetypów kodowanych w (pod)świadomości Opór wobec zmian Występuje zawsze, niezależnie od pierwotnego nastawienia Każda zmiana wywołuje destabilizację Problem reformy reformy © Joanna Jonczek

33 Dziękuję za cierpliwość i uwagę 


Pobierz ppt "Twórcze rozwiązywanie problemów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google