Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody heurystyczne Dr Joanna Jonczek © Joanna Jonczek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody heurystyczne Dr Joanna Jonczek © Joanna Jonczek."— Zapis prezentacji:

1 Metody heurystyczne Dr Joanna Jonczek © Joanna Jonczek

2 To uproszczony obraz… © Joanna Jonczek

3 Narzędzia heurystyczne E. de. Bono
AMW – Alternatywy, Możliwości, Wybory [D] ukierunkowanie na wielorakie, wielopłaszczyznowe spojrzenie na problem i wielostronne jego zdefiniowanie ZWI – Zalety, Wady, Interesujące [A] przełamywanie barier emocjonalnych oraz ukrytych założeń ZOS – Zbadaj Obie Strony [D] rozpoznawanie istoty rozwiązywanego problemu poprzez wysiłek zrozumienia, jak wygląda rozumienie i perspektywa problemu widziana przez innych jego „właścicieli” Odnajdywanie „obu stron medalu” © Joanna Jonczek

4 Narzędzia heurystyczne E. de. Bono
IPW – Inne Punkty Widzenia [D, E] Analizowanie problemu poprzez zmianę perspektywy, wzięcie pod uwagę specyficznych optyk ZNB – Zgoda, Niezgoda, Bez Znaczenia [D, E] Ustalanie granic konfliktu i sprzeczności w sytuacji problemowej, przezwyciężanie ograniczeń percepcyjnych i emocjonalnych SiN – Skutki i Następstwa [E, A] Prognozowanie rezultatów, które mogą przynieść określone rozwiązania (kompletność rozwiązania, potencjalne trudności w implementacji, potencjalne punkty zapalne, rezultaty niezamierzone) RWC – Rozważ wszystkie czynniki © Joanna Jonczek

5 Brainstorming (wariant klasyczny)
Faza twórcza Przerwa Faza analityczno - krytyczna © Joanna Jonczek

6 Brainstorming (wariant klasyczny)
Faza twórcza dobór zespołu (4-10 osób, mieszany pod kątem wykształcenia i doświadczenia) zdefiniowanie problemu odroczone wartościowanie – na etapie wymyślania pomysłów nie ma absolutne żadnej oceny ani krytyki należy wymyślić możliwie najwięcej pomysłów - ilość przechodzi w jakość budowanie na pomysłach innych osób problem sinusoidalnego rozwoju fazy twórczej © Joanna Jonczek

7 Brainstorming (wariant klasyczny)
Funkcje przerwy Umożliwić włączenie do pakietu rozwiązań owoców inkubacji nieświadomej Czas pozwala nabrać dystansu (przełamywanie barier o charakterze emocjonalnym oraz afektu ojca) © Joanna Jonczek

8 Brainstorming Faza analityczno-krytyczna Wypracowanie kryteriów oceny
Przegląd zaproponowanych rozwiązań Krytyczna analiza i ocena, dostosowanie wybór opcjonalnych rozwiązań © Joanna Jonczek

9 Brainstorming – Phillips 66 Buzz Session
6 zespołów pracujących po 6 minut, następnie sesja wspólna, na której zaprezentowane zostają wypracowane dotychczas warianty rozwiązań, a następnie rozejście się i ponowna praca w małych zespołach. Naprzemienna praca w panelu i sesji zbiorowej trwa tak długo, aż zostanie wygenerowana satysfakcjonująca liczba rozwiązań © Joanna Jonczek

10 Brainwriting – 635 6 osób, 3 pomysły w 5 minut
Każda osoba w grupie otrzymuje arkusz, na którym w ciągu 5 minut zapisuje 3 pomysły. Następnie dokonuje się rotacji arkuszy – każda karta przekazywana jest kolejnej osobie. Procedura trwa tak długo, aż wszystkie 6 arkuszy pomysłów zatoczą pełne koło. W półgodzinnej sesji 1 osoba wymyśla 18 pomysłów, a cała grupa: 108 © Joanna Jonczek

11 Brainstorming – stop & go
po zdefiniowaniu problemu uczestnicy przez 5 minut zastanawiają się w absolutnej ciszy nad potencjalnymi rozwiązaniami, po czym w trzyminutowej sesji następuje ich wypowiadanie; naprzemienny cykl ciszy i dzielenia się pomysłami trwa tak długo, aż uzyskamy zadawalającą liczbę pomysłów © Joanna Jonczek

12 Metoda kruszenia (kartezjańska)
wątpić (poddać w wątpliwość zaistniałą sytuację, zasadność określonych rozwiązań) pokruszyć problem (podzielić go na mniejsze części, segmenty) ustalić kierunek działania (od najprostszych ku trudniejszym) © Joanna Jonczek

13 Twórczość wg W. Gordona to efekt WYMUSZONEGO WYSIŁKU Dwa sposoby:
„udziwnić swojskość” „oswoić dziwność” © Joanna Jonczek

14 Analogie Gordona analogia prosta (rzeczywista) polega na znalezieniu w otoczeniu zjawiska lub przedmiotu funkcjonującego na tych samych zasadach, jakie rozpoznajemy w rozwiązywanym problemie personalna (osobista) daje możliwość wniknięcia w zagadnienie poprzez radykalną zmianę perspektywy oglądu wcielić się w role innych osób, przedmiotów, symboli © Joanna Jonczek

15 Analogie Gordona analogia symboliczna pozwala zjawisko złożone i niezwykłe zastąpić reprezentacją symboliczną w postaci przedstawienia plastycznego lub metafory językowej analogia fantastyczna pozwala na łączenie ze sobą zjawisk o sprzecznej naturze, wymaga ona uwolnienia się od przymusu myślenia logicznego i przemożnego poczucia prawdopodobieństwa © Joanna Jonczek

16 Analiza wartości Istota: oddzielić funkcje od nośnika
zdefiniować potrzebne funkcje dwa słowa: rzeczownik i czasownik sformułowane tak, aby nie sugerować nośników (np. wykonać otwór) określić funkcje: nadrzędne – podrzędne pozytywne – negatywne – neutralne zdefiniować nośniki dla określonych funkcji wprowadzić zmiany © Joanna Jonczek


Pobierz ppt "Metody heurystyczne Dr Joanna Jonczek © Joanna Jonczek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google