Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skąd pochodzą zasady moralne?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skąd pochodzą zasady moralne?"— Zapis prezentacji:

1 Skąd pochodzą zasady moralne?
mgr Tomasz Pawlak

2 Struktura wykładu : 1. Zagadnienia wstępne. 2. Definicja dobra.
3. Źródła poznania moralności. 4. Zasada moralna. 5. Religia i etyka. 6. Życie w społeczeństwie i etyka. 7. Sumienie i etyka. 8. Wnioski.

3 Struktura wykładu : 1. Zagadnienia wstępne. 2. Definicja dobra.
3. Źródła poznania moralności. 4. Zasada moralna. 5. Religia i etyka. 6. Życie w społeczeństwie i etyka. 7. Sumienie i etyka. 8. Wnioski. - o co pytamy? - sformułowanie założeń

4 Struktura wykładu : 1. Zagadnienia wstępne. 2. Definicja dobra.
3. Źródła poznania moralności. 4. Zasada moralna. 5. Religia i etyka. 6. Życie w społeczeństwie i etyka. 7. Sumienie i etyka. 8. Wnioski. - różne definicje dobra - dobro a zasada moralna

5 Struktura wykładu : 1. Zagadnienia wstępne. 2. Definicja dobra.
3. Źródła poznania moralności. 4. Zasada moralna. 5. Religia i etyka. 6. Życie w społeczeństwie i etyka. 7. Sumienie i etyka. 8. Wnioski. - doświadczenie - rozum - intuicja - emocje

6 Struktura wykładu : 1. Zagadnienia wstępne. 2. Definicja dobra.
3. Źródła poznania moralności. 4. Zasada moralna. 5. Religia i etyka. 6. Życie w społeczeństwie i etyka. 7. Sumienie i etyka. 8. Wnioski. - co to jest zasada moralna?

7 Struktura wykładu : 1. Zagadnienia wstępne. 2. Definicja dobra.
3. Źródła poznania moralności. 4. Zasada moralna. 5. Religia i etyka. 6. Życie w społeczeństwie i etyka. 7. Sumienie i etyka. 8. Wnioski. - Bóg jako prawodawca - kodeks etyczny

8 Struktura wykładu : 1. Zagadnienia wstępne. 2. Definicja dobra.
3. Źródła poznania moralności. 4. Zasada moralna. 5. Religia i etyka. 6. Życie w społeczeństwie i etyka. 7. Sumienie i etyka. 8. Wnioski. - prawo naturalne - prawo stanowione - kultura - wychowanie

9 Struktura wykładu : 1. Zagadnienia wstępne. 2. Definicja dobra.
3. Źródła poznania moralności. 4. Zasada moralna. 5. Religia i etyka. 6. Życie w społeczeństwie i etyka. 7. Sumienie i etyka. 8. Wnioski. - jednostka a społeczeństwo - sumienie - etyka niezależna - etyka autonomiczna

10 ? Struktura wykładu : 1. Zagadnienia wstępne. 2. Definicja dobra.
3. Źródła poznania moralności. 4. Zasada moralna. 5. Religia i etyka. 6. Życie w społeczeństwie i etyka. 7. Sumienie i etyka. 8. Wnioski. ?

11 Zagadnienia wstępne : 1. O co pytamy?
- skąd pochodzą takie a nie inne normy moralne? - skąd pochodzi u ludzi tendencja do ich przestrzegania i bycia moralnym? 2. Sformułowanie założeń. - poznaję dobro moralne - dostrzegam zło moralne - chcę być dobrym człowiekiem

12 Definicje dobra : Sokrates - dobro to wiedza - mądrość Platon
- dobro to Dobro samo w sobie (idea Dobra), w której uczestniczą formy dobra zjawiskowego Arystoteles - dobro jest tym, co stanowi właściwy cel ludzkiego dążenia, czyli ostatecznie doskonałość jednostki i szczęście Arystyp - dobro to przyjemność Epikur - dobro to przyjemność umiarkowana przez rozum

13 Definicje dobra : Marek Aureliusz
- dobro jest tym, co zgodne w myśleniu i działaniu z rozumną naturą człowieka; cnota i prowadząca do niej mądrość Tomasz z Akwinu - dobro to Bóg i związek człowieka z Bogiem Immanuel Kant - dobro to zgodność z normą etyczną, czyli tym co wypływa z obowiązku John S. Mill - dobro to pożytek i szczęście możliwie największej liczby ludzi Herbert Spencer - dobro to zgodność życia z tendencjami rozwoju biologicznego

14 Definicje dobra : Albert Schweitzer - dobro jako życie w ogóle
George E. Moore - definicja dobra nie istnieje Władysław Tatarkiewicz - dobro i zło to terminy proste i definicje ich nie istnieją Dobro a zasada moralna. wiedza; mądrość; szczęście; doskonałość, przyjemność; natura; Bóg; pożytek; obowiązek; rozwój; życie i inne…

15 Źródła poznania moralności :
- doświadczenie - rozum - intuicja - emocje

16 Zasada moralna : 1. przyjęta na gruncie danego systemu etycznego najogólniejsza norma (lub ich zespół), określająca wartość najwyższą (summum bonum), z której wyprowadza się normy bardziej szczegółowe, dotyczące postępowania w konkretnych sytuacjach; 2. najogólniejsze kryterium oceny moralnej; 3. mniej lub bardziej uświadomione i uporządkowane przekonanie moralne, kierujące postępowaniem człowieka. (red.) Stanisław Jedynak, Słownik etyczny, UMCS, Lublin 1990 r., s. 266.

17 Religia i etyka : Bóg jako prawodawca. - problem Eutyfrona
- Objawienie jako źródło - zbawienie jako cel najwyższy Kodeks etyczny. - ograniczone ramy kodeksu etycznego - problem interpretacji i zastosowania - kodeks a problemy moralne

18 Życie w społeczeństwie i etyka :
Prawo naturalne. - homo homini lupus czy homo homini frater - ewolucjonizm Prawo stanowione. - obyczaj a prawo - prawo a moralność Kultura. - relatywizm kulturowy w wersji opisowej - relatywizm kulturowy w wersji normatywnej Wychowanie. - przyzwyczajenie

19 Sumienie i etyka : Jednostka a społeczeństwo.
- subiektywizm vs obiektywizm Sumienie. - wrażliwość moralna - świadomość moralna - zdolność do wydawania ocen moralnych Etyka niezależna. - religia - światopogląd - filozofia - obce sumienia Etyka autonomiczna. - autentyczność vs nieautentyczność

20 Wnioski : … S A M O D Z I E L N E

21 Skąd pochodzą zasady moralne :
1. Zagadnienia wstępne. 2. Definicja dobra. 3. Źródła moralności. 4. Zasada moralna. 5. Religia i etyka. 6. Społeczeństwo i etyka. 7. Sumienie i etyka. 8. Wnioski.


Pobierz ppt "Skąd pochodzą zasady moralne?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google