Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

w poszczególnych latach szkolnych Licea ogólnokształcące

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "w poszczególnych latach szkolnych Licea ogólnokształcące"— Zapis prezentacji:

1 Wnioski i rekomendacje na podstawie ewaluacji liceów ogólnokształcących Radziejów, 04.03.2013 r.

2 w poszczególnych latach szkolnych Licea ogólnokształcące
Liczba ewaluacji w liceach ogólnokształcących województwa kujawsko-pomorskiego w poszczególnych latach szkolnych Licea ogólnokształcące Rok szkolny 09/10 10/11 11/12 12/13 Ewaluacje całościowe 1 3 2 Ewaluacje problemowe: 9 4 - efekty 8 - zarządzanie - środowisko - procesy - efekty + zarządzanie RAZEM – 28 6 12

3 1. W szkołach analizuje się wyniki egzaminów, analiz tych dokonują zespoły nauczycieli w celu oceny skuteczności kształcenia i poprawy efektywności, przy czym sposób analizy jest zróżnicowany Prowadzona jest analiza ilościowa i jakościowa wyników egzaminu maturalnego z wykorzystaniem różnych metod. 3. W celu poprawy efektywności kształcenia należy wykorzystywać dane z pogłębionej analizy jakościowej wyników egzaminów zewnętrznych, formułować operacyjne cele i wnioski naprawcze.

4 4.Szkoły kształtują u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów i prezentacji zadań, samodzielność, autonomiczność w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły Uczniowie znają obowiązujące normy społeczne, natomiast poziom respektowania jest zróżnicowany. 6. W celu podniesienia wyników kształcenia należy podejmować systemowe działania ograniczające absencję uczniów.

5 7. Szkoły tworzą bogatą ofertę zajęć dodatkowych. 8
7. Szkoły tworzą bogatą ofertę zajęć dodatkowych Modyfikowane są metody, formy pracy, wynikowe plany nauczania i plany zajęć dodatkowych. 9. W celu poprawy efektywności kształcenia należy wykorzystywać opinie uczniów z zakresie doboru i metod pracy wspomagających ich zainteresowania i motywację.

6 Wszystkie obszary pracy szkół mają wpływ na osiąganie sukcesu, przy czym dla podniesienia jakości pracy szkoły kluczowy obszar stanowią PROCESY

7 OBSZAR - PROCESY Rok szkolny 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 A B C D E 1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy 1 4 2 3 2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej 3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli 5. Kształtuje się postawy 6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

8 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
W szkole wykorzystuje się zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej (D) Procesy edukacyjne są planowane (D) Organizacja procesów edukacyjnych sprzyja uczeniu się (D) Stosowane w szkole metody nauczania sprzyjają uczeniu się (D) Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce (D) Ocenianie uczniów motywuje ich do dalszej pracy (D) W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów (D)

9 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
8.Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane (B) 9.Wnioski z monitoringu są wykorzystywane do planowania procesów edukacyjnych (B) 10. Współpraca nauczycieli i uczniów dotyczy procesów edukacyjnych (B) 11. Nauczyciele stosują zróżnicowanie metody wspierania (B) 12. Nauczyciele stosują zróżnicowane metody motywowania (B) 13. Wnioski z monitorowania osiągnięć uczniów są wdrażane (B) 14. Informacja o postępach w nauce pomaga uczniom uczyć się (B)

10 Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
Nauczyciele znają możliwości swoich uczniów (D). Uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne na miarę swoich możliwości (D). W szkole prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów (B). W szkole prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji (B).

11 Odpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 3803 100
Wybierz zdanie, które najlepiej wyraża Twoją opinię o zajęciach lekcyjnych. Moja szkoła Statystyka odpowiedzi Lp Odpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1 zajęcia w ogóle nie są wciągające i angażujące (7173) 127 3.34 2 niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko (7174) 1210 31.82 3 duża część zajęć (choć nie wszystkie) są wciągające i angażują mnie (7175) 1653 43.47 4 prawie wszystkie lub wszystkie zajęcia bardzo mnie angażują (7176) 367 9.65 5 brak odpowiedzi 446 11.73 suma 3803 100

12 Wybierz zdanie, które najlepiej wyraża Twoją opinię o zajęciach lekcyjnych.
Mój Dzień Lp Odpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1 zajęcia w ogóle nie są wciągające i angażujące (7205) 187 5.68 2 niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko (7206) 1225 37.18 3 duża część zajęć (choć nie wszystkie) jest wciągająca i angażuje mnie (7207) 1440 43.70 4 wszystkie lub niemal wszystkie zajęcia bardzo mnie angażują, tylko nieliczne są nudne (7208) 443 13.44 5 brak odpowiedzi 0.00 suma 3295 100

13 Statystyka odpowiedzi
Wybierz zdanie, które najlepiej wyraża Twoją opinię o zajęciach pozalekcyjnych Moja szkoła Statystyka odpowiedzi Lp Odpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1 zajęcia w ogóle nie są interesujące, wciągające (7213) 255 6.71 2 niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko (7214) 654 17.20 3 sporo zajęć (choć nie wszystkie) są interesujące, wciągające (7215) 1180 31.03 4 niemal wszystkie zajęcia bardzo mnie angażują, tylko nieliczne są nudne (7216) 730 19.20 5 wszystkie zajęcia są bardzo wciągające i angażują mnie (7217) 509 13.38 6 brak odpowiedzi 475 12.49 suma 3803 100

14 Wybierz zdanie, które najlepiej wyraża Twoją opinię o zajęciach pozalekcyjnych.
Mój Dzień Lp Odpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1 zajęcia w ogóle nie są interesujące, wciągające (7232) 328 9.95 2 niektóre zajęcia są wciągające, ale zdarza się to dość rzadko (7233) 755 22.91 3 sporo zajęć (choć nie wszystkie) jest interesujących, wciągających (7234) 1115 33.84 4 niemal wszystkie zajęcia bardzo mnie angażują, tylko nieliczne są nudne (7235) 629 19.09 5 wszystkie zajęcia są bardzo wciągające i angażują mnie (7236) 453 13.75 6 brak odpowiedzi 15 0.46 suma 3295 100

15 Jaka część uczniów jest zaangażowana w zajęcia
Jaka część uczniów jest zaangażowana w zajęcia? Prosimy o wybór jednej odpowiedzi. Obserwacja zajęć Lp Odpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1 mała grupa (kilku uczniów) (7191) 18 5.08 2 duża grupa (około połowy) uczniów (7192) 47 13.28 3 większość uczniów (7193) 80 22.60 4 cała klasa (7194) 155 43.79 5 brak odpowiedzi 54 15.25 suma 354 100

16 Czy szkoła pomaga Ci rozwijać Twoje zainteresowania?
Moja Szkoła Lp Odpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1 zdecydowanie nie (7529) 66 6.63 2 raczej nie (7530) 227 22.79 3 raczej tak (7531) 365 36.65 4 zdecydowanie tak (7532) 151 15.16 5 brak odpowiedzi 187 18.78 suma 996 100

17 Nauczyciele pomagają mi uczyć się, gdy mam trudności z nauką.
Moja Szkoła Lp Odpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1 zdecydowanie nie (8157) 87 8.73 2 raczej nie (8158) 197 19.78 3 raczej tak (8159) 370 37.15 4 zdecydowanie tak (8160) 146 14.66 5 brak odpowiedzi 196 19.68 suma 996 100

18 Czy miałeś(łaś) dziś możliwość postawienia pytania
i poszukiwania odpowiedzi na nie samodzielnie lub w grupie? Mój Dzień  Lp Odpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1 na wszystkich zajęciach (7647) 73 11.21 2 na większości zajęć (7648) 177 27.19 3 na niektórych zajęciach (7649) 308 47.31 4 nigdy (7650) 90 13.82 5 brak odpowiedzi 0.46 suma 651 100

19 Ucząc się dzisiaj czułem(łam) się zaciekawiony(a).
Mój Dzień  Lp Odpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1 zdecydowanie nie (7667) 61 9.37 2 raczej nie (7668) 199 30.57 3 raczej tak (7669) 321 49.31 4 zdecydowanie tak (7670) 70 10.75 5 brak odpowiedzi 0.00 suma 651 100

20 Czy ktoś dzisiaj pomógł Ci się zastanowić czego się nauczyłeś(łaś)?
Mój Dzień Lp Odpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1 Zdecydowanie nie (7696) 108 16.59 2 Raczej nie (7697) 269 41.32 3 Raczej tak (7698) 206 31.64 4 Zdecydowanie tak (7699) 64 9.83 5 brak odpowiedzi 0.61 suma 651 100

21 Dostałem(łam) dzisiaj od nauczyciela wskazówkę, która pomogła mi się uczyć.
Mój Dzień  Lp Odpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1 tak (7952) 360 55.30 2 nie (7953) 291 44.70 3 brak odpowiedzi 0.00 suma 651 100

22 lub innych zajęć poza szkołą?
Czy, aby dostać się do wybranej przez Ciebie szkoły, potrzebujesz korepetycji lub innych zajęć poza szkołą? Moja Szkoła  Lp Odpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1 zdecydowanie nie (8353) 116 11.65 2 raczej nie (8354) 342 34.34 3 raczej tak (8355) 213 21.39 4 zdecydowanie tak (8356) 136 13.65 5 brak odpowiedzi 189 18.98 suma 996 100

23 Czy, aby zapewnić sobie możliwość dalszej nauki w szkole/ uczelni,
do której chce się dostać Pana(i) dziecko, będzie ono potrzebować korepetycji lub innych zajęć poza szkołą? Ankieta dla rodziców Lp Odpowiedź Liczba odpowiedzi % wszystkich 1 zdecydowanie nie (8345) 258 12.78 2 raczej nie (8346) 825 40.86 3 raczej tak (8347) 621 30.76 4 zdecydowanie tak (8348) 286 14.17 5 brak odpowiedzi 29 1.44 suma 2019 100

24 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "w poszczególnych latach szkolnych Licea ogólnokształcące"

Podobne prezentacje


Reklamy Google