Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Niedaleko Koronowa, przy drodze krajowej nr 25 położona jest niezwykle malownicza miejscowość będąca polską stolicą truskawek - Buszkowo, w której od.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Niedaleko Koronowa, przy drodze krajowej nr 25 położona jest niezwykle malownicza miejscowość będąca polską stolicą truskawek - Buszkowo, w której od."— Zapis prezentacji:

1

2 Niedaleko Koronowa, przy drodze krajowej nr 25 położona jest niezwykle malownicza miejscowość będąca polską stolicą truskawek - Buszkowo, w której od 1951 roku istnieje szkoła podstawowa. Historia szkoły sięga 1872 roku, kiedy to pojawiła się pierwsza wzmianka o szkole, zapisana w kronice w języku niemieckim. Wówczas w szkole uczyły się dzieci narodowości niemieckiej. Szkoła Podstawowa w Buszkowie, to szkoła z tradycjami, zadbana, dobrze wyposażona, z rodzinną atmosferą, przyjazna uczniom i rodzicom, ceniona w środowisku. W szkole pracują wysoko wykwalifikowani nauczyciele, zapewniający solidne podstawy kształcenia oraz zaangażowani pracownicy administracji i obsługi.

3 Szkoła Podstawowa w Buszkowie jest placówką samodzielną, w której w roku szkolnym , funkcjonuje 8 oddziałów, w których uczy się 132 uczniów. Jest to wiejska szkoła w powiecie bydgoskim, którą wyróżnia to, że jest postrzegana w środowisku lokalnym, jako szkoła ciepła i bezpieczna, skutecznie ucząca i wychowująca uczniów. Szkoła w Buszkowie jest silnie związana ze środowiskiem lokalnym, jego historią, tradycją i kulturą. Słynie ona także z bardzo przyjaznej wszystkim uczniom i pracownikom atmosfery.

4 Wnioski z ewaluacji: 1. Procesy edukacyjne zachodzące w szkole są planowane z uwzględnieniem podstawy programowej oraz wyników egzaminów zewnętrznych. Są monitorowane i analizowane a wnioski wynikające z ich monitoringu są wykorzystywane w dalszym doskonaleniu i organizowaniu pracy szkoły. Skutkuje to w konsekwencji uzyskiwaniem dobrych efektów nauczania i wychowania przy widocznej tendencji rozwojowej szkoły. 2. Działania zespołowe nauczycieli, dyrektora i pracowników niepedagogicznych oraz współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami sprzyja rozwijaniu aktywności uczniów. 3. Koncepcja pracy jest znana całej społeczności szkolnej, co przekłada się na podejmowanie celowych i świadomych działań w celu jej realizacji.

5 4. Uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele współpracują podczas planowania i modyfikowania procesów edukacyjnych oraz organizacji imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych, co pozytywnie wpływa na kształtowanie postaw uczniów. 5. Nauczyciele motywują i wspierają uczniów, dzięki czemu dzieci samodzielnie inicjują różnorodne działania na rzecz rozwoju własnego i rozwoju szkoły, a także wykazują duże zaangażowanie na zajęciach pozalekcyjnych, np.: muzycznych. 6. Analiza zachowań uczniów oraz starania podejmowane przez pracowników szkoły w zakresie troski o bezpieczeństwo dzieci, wpływają na eliminowanie zagrożeń i wzmacnianie pożądanych postaw uczniów.

6 7. Ciekawa oferta pracy szkoły umożliwia uczniom rozwój ich zainteresowań, pomaga w osiąganiu sukcesów, a także wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów. 8. Dyrektor szkoły wykazuje dbałość o rozwijanie bazy szkoły i pozyskiwanie środków finansowych, co sprzyja efektywnemu nabywaniu wiadomości i umiejętności przez uczniów, a także sprzyja integracji ze środowiskiem lokalnym. 9. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym korzystnie wpływa na rozwój uczniów i wizerunek szkoły jako instytucji dbającej o jakość kształcenia. 10. Konsekwentne wdrażanie wniosków formułowanych na podstawie analizy osiągnięć, prowadzi do wzrostu umiejętności uczniów i wyników na sprawdzianie zewnętrznym oraz wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły.

7 11. Szkoła podejmuje liczne inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego, uwzględniając jego możliwości i potrzeby, oraz współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami, co korzystnie wpływa na rozwój uczniów oraz ukształtowało pozytywny obraz szkoły w środowisku lokalnym. 12. Nauczyciele przeprowadzają szczegółowe analizy osiągnięć uczniów uwzględniające ich możliwości rozwojowe i na wiele sposobów aktywizują swoich uczniów, co powoduje rozwój zarówno uczniów jak i szkoły. 13 Prowadzona na każdym etapie kształcenia systematyczna diagnoza wyników nauczania, sprzyja doskonaleniu systemu kształcenia i wpływa na poprawę nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. 14. Wszyscy uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Szkoła podjęła szereg skutecznych działań dla zapewnienia wszystkim uczniom poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w każdym miejscu na jej terenie, w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę, a także podczas przerw i po zajęciach.

8 15. Szkoła wspiera rodziców w procesie wychowania
15. Szkoła wspiera rodziców w procesie wychowania. Organizuje warsztaty i spotkania informacyjne. Pomaga w rozwiązywaniu życiowych problemów ucznia i jego rodziny. W opinii rodziców szkoła wychowuje uczniów w sposób, który odpowiada potrzebom dzieci i rodziców. 16. Uczniów Szkoły Podstawowej w Buszkowie wyróżnia dobra znajomość i przestrzeganie obowiązujących w szkole norm i zasad, które są jasno określone i przestrzegane przez nauczycieli, a także akceptowane przez podmioty szkoły. Dorośli starają się dawać uczniom dobry przykład przez własne zaangażowanie w podejmowane działania. 17. Rodzice są mocno zaangażowani w życie szkoły, uczestniczą w uroczystościach, imprezach, zajęciach organizowanych przez szkołę. Podejmowane są liczne działania na rzecz integracji rodziców ze szkołą.

9 18. Szkoła aktywnie współpracuje z organizacjami i instytucjami oraz ze środowiskiem w celu podnoszenia jakości pracy, rozszerzania oferty edukacyjnej. Współpraca ta jest bardzo szeroka i pozwala wykorzystywać zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. 19. Część nauczycieli podejmuje współpracę z absolwentami w celu wykorzystania jej procesie nauczania i wychowania. 20. Rodzice są partnerami szkoły, dzielą się opiniami na temat pracy szkoły, uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły. Mają bardzo dobre informacje na temat tego, co się dzieje w szkole. Przyczyniają się do zmian w szkole. 21. Szkoła stanowi centrum życia kulturalnego wsi i regionu.

10

11

12 www.sp-buszkowo.info www.sp-buszkowo.info www.sp-buszkowo.info


Pobierz ppt "Niedaleko Koronowa, przy drodze krajowej nr 25 położona jest niezwykle malownicza miejscowość będąca polską stolicą truskawek - Buszkowo, w której od."

Podobne prezentacje


Reklamy Google