Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego"— Zapis prezentacji:

1 Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi XIX Posiedzenie Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego – II półrocze 2008 r. Olsztyn, luty 2009 r.

2 Stan wdrażania ZPORR w woj. warmińsko-mazurskim na 31.12.2008 r.
103,51 100,18 100,0 95,09 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi mln zł ,06 zł

3 Stan wdrażania Priorytetów ZPORR (stan na 31.12.2008 r.)
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

4 Stan wdrażania ZPORR (31.12.2008r.)
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

5 Stan wdrażania ZPORR (31.12.2008r.) EFRR
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

6 Stan wdrażania ZPORR (31.12.2008 r.) EFS
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

7 Wdrażanie działań ZPORR (stan na 31.12.2008 r.) PRIORYTET 1
104,6% 97,87% 106,11% 104,34% 101,09% 98,64% Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

8 Wdrażanie działań ZPORR (stan na 31.12.2008 r.) PRIORYTET 2
102,9% 100,4% 102,8% 102,3% 102,34% 98,5% 100,2% Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi 79,54%

9 Wdrażanie działań ZPORR (stan na 31.12.2008 r.) PRIORYTET 3
106,6% 102,3% 89,6% 82,3% 105,8% 104,0% 106,4% 104,9% 101% 95,8% Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

10 Alokacja funduszy w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna (kurs z dnia 30.12.2008 1 euro = 4,1465)
P4 – ,26 zł ( ,06 euro) 39,9 % 33,9 % 11,8 % 14,4 % Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

11 Stan wdrażania Priorytetu 4 Pomoc Techniczna (%)
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Projekty pozostałe do rozliczenia -21

12 Wybrane efekty wdrażania ZPORR
(proj. zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na r.) Wskaźniki produktu PRIORYTET 1 Od początku realizacji Programu zmodernizowano ok.32,16 km dróg, a wybudowano – ok. 9,4 km. Wybudowano/zmodernizowano 146,81 km sieci kanalizacyjnych , 82,88 km sieci rozdzielczej wodociągów, 4 oczyszczalnie ścieków oraz 6 stacji uzdatniania wody. Zakupiono 478 szt. sprzętu medycznego dla zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ). Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej lub służącej aktywnym formom wypoczynku, wyniosła nieco ponad ,50 m2. Zainstalowano 4 węzły dostępowe umożliwiające dostęp do sieci szerokopasmowej, podłączono 21 jednostek publicznych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu oraz wybudowano 122 Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

13 Wybrane efekty wdrażania ZPORR
(proj. zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na r.) Wskaźniki produktu PRIORYTET 2 Od początku realizacji Programu wsparciem objęto beneficjentów ostatecznych , w tym stanowiły osoby w wieku lat. Realizowano 225 projektów, w tym najwięcej w ramach Działania 2.2 (95.) oraz Działania 2.1 (42 ). Z projektów stypendialnych w Działaniu 2.2 skorzystało osób. W projektach szkoleniowych wzięło udział łącznie osób, w tym w ramach Działania 2.1, osób w ramach Działania 2.3 oraz 1153 w ramach Działania 2.4. W ramach Działania 2.5, w szkoleniach wzięło udział 786 osób, w doradztwie - 481, natomiast ze wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji skorzystało osoby. W ramach Działania 2.6 realizowano 12 projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

14 Wybrane efekty wdrażania ZPORR
(proj. zakończone i potwierdzone kontrolą wg stanu na r.) Wskaźniki produktu PRIORYTET 3 Od początku realizacji Programu na obszarach wiejskich i podlegających restrukturyzacji (Działanie 3.1 i 3.2) wybudowano/zmodernizowano km sieci rozdzielczej wodociągów, ok. 189,8 km sieci kanalizacyjnych, ok. 69,8 km dróg powiatowych i gminnych (Działanie 3.1, 3.2 i 3.3) Wybudowano/zmodernizowano 9 oczyszczalni ścieków oraz 13 stacji uzdatniania wody. Wyremontowano/przebudowano ok. 8,8 ha powierzchni infrastruktury publicznej na terenie rewitalizowanym (Działanie 3.3) oraz uzyskano 1277,75 m2 powierzchni usługowej w zrewitalizowanych dzielnicach i miastach. W ramach Działania 3.4 wsparciem objęto 192 mikroprzedsiębiorstwa , w tym na obszarach restrukturyzacji przemysłu wsparto 130 firm, na obszarach wiejskich – 62. W ramach Działania 3.5 lokalne zakłady opieki zdrowotnej zakupiły 148 szt. sprzętu medycznego. Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe wyniosła nieco ponad m2. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

15 Dodatkowe informacje dot. stanu wdrażania ZPORR (stan na 31.12.2008 r.)
Ilość podpisanych umów od początku wdrażania – 664 na kwotę EFRR/EFS – ,61 zł; (P1-79, P2-225,P3-360 bez dz.3.4 i 192 w Dz.3.4). Ilość projektów zakończonych i rozliczonych na kwotę EFRR/EFS – ,16 zł, w tym: Priorytet 1 – 77 Priorytet Priorytet 3 – 334 (Dz ) Od początku wdrażania Programu wypłacono ,06 zł: Priorytet 1 – ,07 zł, Priorytet 2 – ,67 zł, Priorytet 3 – ,32 zł. Projekty pozostałe do rozliczenia: Priorytet 1 – 2 projekty Priorytet 2 –1 projekt Priorytet 3 (bez Dz.3.4) – 13 projektów (na koniec XII 2008) i 8 umów podpisanych w styczniu 2009, (w Dz projektów) Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

16 Informacje dodatkowe Komisja Europejska przychylnie odniosła się do wniosku IZ w zakresie wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków ZPORR- do 30 czerwca 2009r. W związku z wydłużeniem okresu kwalifikowalności, ostatecznym terminem złożenia wniosków o płatność od IW do IPoś. jest 30 czerwiec 2009r. Złożenie sprawozdań końcowych z realizacji działań powinno nastąpić w terminie 50 dni od daty zakończenia działań tj. na dzień 19 sierpnia 2009r. ( ostateczny termin) Termin przekazania sprawozdania końcowego z realizacji Programu w województwie do IZ – 75 dni od daty zakończenia Programu tj. do r. Sprawozdanie końcowe przez IZ powinno zostać przygotowane w terminie 170 dni od zakończenia Programu, t, na 17 grudnia 2009 roku Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

17 Dziękuję za uwagę Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Dziękuję za uwagę Opracował: Oddział ZPORR i Interreg WZFE Olsztyn, 17 luty 2009 r.


Pobierz ppt "Komitetu Monitorującego Programy Rozwoju Regionalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google