Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzrost i rozwój gospodarczy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzrost i rozwój gospodarczy"— Zapis prezentacji:

1 Wzrost i rozwój gospodarczy
Ekonomia-konspekt12 Jerzy Wilkin

2 PLAN WYKŁADU TERMINOLOGIA PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO
CZYNNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO MODELE WZROSTU GOSPODARCZEGO WZROST GOSPODARCZY A DOBROBYT

3 WZROST GOSPODARCZY A ROZWÓJ GOSPODARCZY
Wzrost gospodarczy: Proces powiększania efektów gospodarowania, wyrażający się przede wszystkim w zwiększaniu Produktu Krajowego Brutto Produkt Krajowy Brutto – wartość nowo wytworzonych dóbr i usług w danej gospodarce narodowej w ciągu roku Rozwój gospodarczy: złożony proces gospodarczo-społeczny, przejawiający się w przemianach strukturalnych gospodarki oraz poprawie najważniejszych wskaźników charakteryzujących warunki życia społeczeństwa. Syntetycznym wskaźnikiem rozwoju jest stosowany przez UNDP tzw. Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI – Human Development Index)

4 II. PRZEGLĄD STANU FAKTYCZNEGO
Ewolucja PKB w krajach postsocjalistycznych ( ) Źródło: Obliczenia własne w oparciu o Bank Światowy (2002, 2005).

5 Wybrane wskaźniki rozwoju -2004
Kraje HDI Dł. życia PKB, $ PKB-HDI Norwegia 0,965 79,6 38 454 3 Islandia 0,960 80,9 33 051 Australia 0,957 80,6 30 331 11 Irlandia 0,956 77,9 38 827 -1 Szwecja 0,951 80,3 29 541 Kanada 0,950 80,2 31 263 4 Japonia 0,949 82,2 29 951 USA 0,948 77,5 39 676 -6 Szwajcaria 0,947 80,7 33 040 -3 Holandia 78,7 31 789 Polska (37) 0,862 74,6 12 974

6 IV. MODELE WZROSTU DY/Y = DK/Y × 1/k MODEL HARRODA-DOMARA cd. gdzie:
DY/Y – stopa wzrostu produktu krajowego brutto DK/Y – stopa inwestycji k – kapitałochłonność

7 IV. MODELE WZROSTU Y = f(K, L, A) MODEL SOLOWA gdzie:
Y – produkt krajowy brutto K – kapitał L – siła robocza (praca) A – efektywność wykorzystania czynników produkcji (technologia)

8 IV. MODELE WZROSTU Źródła wzrostu PKB w USA w latach 1929-1982
Źródło wzrostu Udział (%) Wzrost zatrudnienia 32 Wzrost wydajności pracy 68 w tym: postęp techniczny 28 wzrost kapitału 19 edukacja 14 wzrost skali produkcji 9 lepsza alokacja zasobów 8 ochrona środowiska i zasobów pracy -9 Źródło: Denison, 1985.

9 Ewolucja struktury gospodarki -200 lat (3 sektory: rolnictwo, przemysł, usługi )

10 Pytania problemowe Wyjaśnij różnice między pojęciem wzrostu i rozwoju gospodarczego W jaki sposób możemy mierzyć wzrost i rozwój gospodarczy? Jak przebiega ewolucja znaczenia różnych czynników wzrostu gospodarczego? Klasyczne modele wzrostu gospodarczego Wykorzystanie Human Development Index dla mierzenia i porównywania rozwoju gospodarczego


Pobierz ppt "Wzrost i rozwój gospodarczy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google