Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM"— Zapis prezentacji:

1 Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM

2 Założenia modelu keynesowskiego
Sztywność cen i płac Popyt kreuje podaż (prawo Keynesa) Gospodarka niestabilna* Niepełne wykorzystanie czynników wytwórczych Iluzja pieniężna Analiza krótkookresowa

3 John Hicks ( ) „Mr Keynes and the Classics: A Suggested Interpretation” (1937) „Value and Capital” (1939) Nagroda Nobla (1972)

4 Model IS - LM : podstawowe zmienne
Y = C + I + G +X ZMIENNE ENDOGENICZNE (ustalane w modelu) C = a + b (1 - t) Y I = e - dR X = g - mY - nR MD = (kY - hR) P ZMIENNE EGZOGENICZNE (ustalane poza modelem) MS i G

5 Algebraiczne wyprowadzenie krzywej IS
1) Y = C + I + G + X G = 200 2) C = ,8 Yd t = 0,2 3) I = r MS = 550 4) X = ,04 Y r P = 1 5) MD = P ( 0,5 Y r ) IS: Y = ,8(1 - 0,2)Y r ,04Y - 500r IS: Y = r

6 Wyprowadzenie krzywej IS
2 AD1 E1 E0 1 AD0 Y r Krzywa IS 1 r0 IS r1 2 Y Y0 Y1

7 Algebraiczne wyprowadzenie krzywej LM
1) Y = C + I + G + X G = 200 2) C = ,8 Yd t = 0,2 3) I = r MS = 550 4) X = ,04 Y r P = 1 5) MD = P ( 0,5 Y r ) LM: MS = MD LM: 550 = P ( 0,5 Y r ) LM: Y = r

8 Wyprowadzenie krzywej LM
Krzywa LM Stopa procentowa MS r r 2 LM MD1 1 IS MD0 M0 M Y0 Y1 Y 1 2

9 Model równowagi makroekonomicznej: IS - LM
Krzywa LM [obrazuje równowagę na rynku pieniężnym] Stopa procentowa r LM Krzywa IS [obrazuje równowagę na rynku dóbr i usług] E0 r0 IS Dochód narodowy Y0 Y

10 Model IS - LM: wpływ ekspansywnej polityki budżetowej na gospodarkę
Krzywa LM [obrazuje równowagę na rynku pieniężnym] Stopa procentowa r LM E1 Krzywe IS [obrazują równowagę na rynku dóbr i usług] r1 E0 r0 IS1 IS0 Dochód narodowy Y0 Y1 Y

11 Wpływ ekspansywnej polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy (OECD 1970-96)

12 Model IS - LM: wpływ restrykcyjnej polityki budżetowej na gospodarkę
Stopa procentowa Krzywa LM [obrazuje równowagę na rynku pieniężnym] r LM E0 Krzywe IS [obrazują równowagę na rynku dóbr i usług] r0 E1 r1 IS0 IS1 Dochód narodowy Y1 Y0 Y

13 Wpływ restrykcyjnej polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy (OECD 1970-96)

14 Nachylenie krzywej LM a efektywność polityki fiskalnej
Stopa procentowa r r2 IS2 r1 r0 IS1 IS0 Dochód narodowy Y Y0 Y1 Y2

15 Restrykcyjna polityka monetarna a tempo wzrostu gospodarczego w USA w latach 1978-1982

16 Model IS - LM: wpływ ekspansywnej polityki monetarnej na gospodarkę
Krzywe LM [obrazują równowagę na rynku pieniężnym] Stopa procentowa r LM0 LM1 E0 r0 E1 Krzywa IS [obrazuje równowagę na rynku dóbr i usług] r1 IS Dochód narodowy Y0 Y1 Y

17 Ekspansywna polityka monetarna a tempo wzrostu gospodarczego w USA w latach 1982-84

18 Mechanizm transmisyjny
AD C + I + G1 E1 C + I + G0 E0 Y MS r r LM r1 E1 E0 r0 IS1 MD1 MD0 IS0 Y M Y0 Y1

19 Efekt Pigou (efekt realnych zasobów)
1 - spadek cen prowadzi do wzrostu realnych zasobów pieniądza Stopa procentowa r LM0 LM1 E0 E2 2 - spadek cen prowadzi także do wzrostu realnej wartości majątku r0 E1 IS1 r1 IS0 Dochód narodowy Y0 Y


Pobierz ppt "Wykład: JAK HICKS TŁUMACZYŁ KEYNESA? - MODEL RÓWNOWAGI IS-LM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google