Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konsekwencje związane z używaniem azbestu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konsekwencje związane z używaniem azbestu"— Zapis prezentacji:

1 Konsekwencje związane z używaniem azbestu

2 Azbest • Azbest chryzotylowy Mg6[Si4O10](OH)8 (z grupy serpentynów) –
najbardziej rozpowszechniony i był najczęściej stosowany, o temperaturze topnienia 1500 – 1550 o C. • Azbest amfibolowy Na2Fe3 2+Fe2 3+ [Si4O11]2(OH,F)2 ( z grupy amfiboli) – występuje w znacznie mniejszych ilościach, o temperaturze topnienia ok o C – odmiany: krokydolit, antofyllit, amosyt i inne. • Odporny na działania wielu chemikaliów, niepalność, izolacyjność cieplna, dźwiękochłonność, odporność mikrobiologiczna. • Wytrzymałość na rozciąganie pojedynczych włókien zbliżona do wytrzymałości włókien ze stali o zbliżonej średnicy. • Włókniste minerały (długość włókien do ok. 10 cm) o doskonałej podzielności, podatne na tkanie i filcowanie.

3 DAWNE, GŁÓWNE WYKORZYSTYWANIE AZBESTU
Klasa I – wyroby o gęstości objętościowej < 1000 kg/m3, o zawartości azbestu > 20 %, o małej ilości spoiwa - wyroby tzw. miękkie. Jako tkanina (zawartość azbestu 12 – 100 %): ubiory i rękawice dla strażaków, hutników i pracowników przemysłu chemicznego, koce gaśnicze, przeciwpożarowe kurtyny teatralne, tkactwo artystyczne, uszczelnienia i szczeliwa Klasa II – wyroby o gęstości objętościowej > 1000 kg/m3, o zawartości azbestu < 20 %, o dużej ilości spoiwa – wyroby tzw. twarde. W budownictwie (zawartość azbestu 12 – 15 %): eternit (cementowo azbestowe płyty), rury do transportu wody i ścieków, płytki podłogowe, elementy stropowe, ścianki działowe, tynki, W motoryzacji – okładziny szczek hamulcowych, tarcze sprzęgłowe (zawartość azbestu 15 – 75 %). W przemyśle chemicznym – elementy urządzeń w produkcji chloru i zasad. W energetyce – uszczelnienia kominów, płyty azbestowo – cementowe w chłodniach, izolacja rurociągów (w połączeniu z gipsem).

4 PRZENIKANIE WŁÓKIEN AZBESTU DO SRODOWISKA
Obróbka mechaniczna materiałów azbestowo cementowych - ciecie, wiercenie, łamanie, szczotkowanie, przemieszczanie (tarcie). Rozpuszczanie przez „kwaśne deszcze” spoiwa cementowego i uwalnianie włókien (Np. z płyt dachowych azbestowo cementowych). Korozja biologiczna – mechaniczne uszkadzanie materiałów na skutek wzrostu głównie glonów i grzybów na powierzchni materiałów azbestowo cementowych. Ścieranie się materiałów zawierających azbest – szczeki i klocki hamulcowe, oraz tarcze sprzęgłowe w pojazdach mechanicznych. Starzenie się materiałów i ich mechaniczny rozpad.

5 Uszczelnienie na złączach tłumików drgań w przewodach wentylacyjnych

6 RURY AZBESTOWO CEMENTOWE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

7 DACHOWE PŁYTY AZBESTOWO CEMENTOWE PO ZDEMONTOWANIU

8 SZNUR AZBESTOWY DO CIEPLNYCH USZCZELNIEN

9 USZCZELNIENIE INSTALACJI CIEPLNEJ SZNUREM AZBESTOWYM

10 WYROBY AZBESTOWE ODPADEM NIEBEZPIECZNYM
„Azbest jest substancja o udowodnionym działaniu rakotwórczym, o poważnym zagrożeniu dla zdrowia przy oddziaływaniu na drogi oddechowe” W pęcherzykach płucnych odkładają się włókna 1 – 10 μm ( w największej ilości bo a 90 % włókna 1 – 5 μm ) wywołując chorobę nowotworowa. Włókna <1 μm są wydychane, a włókna > 10 μm osiadają na śluzówkach i nie docierają do pęcherzyków płucnych.

11 AZBEST W SRODOWISKU Woda transportowana rurami azbestowo cementowymi
zawiera do wł/dm3 (brak danych o szkodliwości takich stężeń). Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) azbestu w wodzie pitnej to wł/dm3. W gruncie poddawanym obróbce mechanicznej (rolnictwo, komunikacja) NDS < 0,02 %. Na stanowisku pracy ( 8 godzin) NDS < wł/m3. Powietrze mieszkalne: kraj < 1000 wł/m3, w Niemczech < 500 wł/m3. NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

12 AZBEST W SRODOWISKU CD. Przebywanie przez 15 miesięcy w środowisku o stężeniu wł/m3 powoduje zmiany w rentgenowskim obrazie płuc. Pryzma płyt azbestowo cementowych w odległości kilku metrów emituje ok wł/m3. Wiercenie otworów w płytach azbestowo cementowych, ich szczotkowanie emituje w odległości 1,5 m ok wł/m3. Przy demontażu nie zwilżonych woda płyt azbestowo cementowych emitowane jest – wł/m3.

13 AZBEST W KRAJU I JEGO USUWANIE
Zużycie azbest w kraju w latach wynosiło ok. 1,5 kg/M/rok. Produkcja płyt azbestowo cementowych w 1980 r – 50 mln m2/rok. Całkowita ilość w/w płyt w kraju ocenia się na 2,5 mld m2. Trwałość płyty azbestowo cementowej ocenia się na ok. 30 lat. Koszt usuwania płyt azbestowo cementowych ok. 20 zł/ m2. Koszt usuwania torkretu (tynk azbestowo cementowy) ok. 50 zł/ m2. Koszt składowania wyrobów azbestowych zł/Mg

14 AZBEST W KRAJU I JEGO USUWANIE
PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW AZBESTOWYCH (M. P., 2003, nr 11, poz. 159) 2003 – 2012 r Mg 2013 – 2022 r Mg 2023 – 2032 r Mg Szacunkowe koszty usuwania wyrobów azbestowych (2003 – 2032r); środki publiczne – 821 mln zł środki prywatne - 48 mln zł środki zagraniczne – 212 mln zł

15 PRACE PRZY DEMONTAU PŁYT DACHOWYCH Z UYCIEM SPECJALNEGO ODKURZACZA

16 POPRAWNY DEMONTA" IZOLACJI CIEPLNEJ Z AZBESTU

17 OPAKOWANE PŁYTY AZBESTOWO CEMENTOWE NA PALETACH PRZED TRANSPORTEM NA SKŁADOWISKO

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konsekwencje związane z używaniem azbestu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google