Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wskaźniki charakterystyczne olejów smarowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wskaźniki charakterystyczne olejów smarowych"— Zapis prezentacji:

1 Wskaźniki charakterystyczne olejów smarowych

2 Wskaźnik lepkości IW (wskaźnik wiskozowy)
Wskaźnik lepkości jest liczbą charakteryzującą zależność lepkości oleju smarowego od temperatury. Oleje o dużym wskaźniku lepkości charakteryzuje mała zmiana lepkości przy zmianie temperatury i tym samym lepiej spełniają wymagania stawiane olejom smarowym aniżeli oleje o małym wskaźniku lepkości. Wskaźnik lepkości można wyznaczyć posługując się wykresem przedstawionym poniżej.

3 Nomogram dla wyznaczania wskaźnika lepkości olejów smarowych
20 30 40 50 60 70 80 100 120 140 160 180 200 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 -40 90 Wskaźnik lepkości Lepkość oleju w temp. 50ºC [cSt] Lepkość oleju w temp. 100ºC

4 Smarność Smarność jest to własność olejów smarowych do zachowania warstewki smaru zabezpieczającej przed powstaniem tarcia suchego. Oleje o dużej smarności są są mniej odporne na utlenianie niż oleje o małej smarności. Duża smarność wymagana jest dla olejów stosowanych w wysoko obciążonych łożyskach i przekładniach. Istnieją różne nieznormalizowane sposoby określania smarności: np. określanie wielkości nacisku potrzebnego do przerwania warstewki oleju lub czasu potrzebnego na jej przerwanie, albo tez stopnia zużycia smarowanych powierzchni.

5 Liczba kwasowa Liczba kwasowa określana jest przez ilość miligramów KOH (wodorotlenku potasu) potrzebną do zneutralizowania kwasów znajdujących się w 1 g oleju smarowego. Liczba kwasowa odnosi się tylko do olejów mineralnych zwykłych. Liczba kwasowa oznaczona jest symbolem TAN,(Total Acid Number) TAN = WAN+SAN, (Weak AN), (Strong AN) WAN – określa kwasy „słabe” nie powodujące korozji, SAN – określa kwasy „silne” powodujące korozję. Liczbę kwasową wyznacza się metodami znormalizowanymi, miareczkując próbki oleju roztworem KOH. Metodą kalorymetryczną (C ) oraz elektrometryczną (E). Podając liczbę kwasową uwzględniamy zastosowaną metodę np. TAN-C, SAN-E

6 Liczba zasadowa Ogólna liczba zasadowa TBN (Total Base Number) wyrażana w mg KOH/g jest to ilość mg KOH, oznaczona jako równoważna pod względem zdolności neutralizacji kwasów dodatkom alkalicznym znajdującym się w 1 g ulepszanego oleju smarowego. Służy do oceny zawartości czynnych dodatków alkalicznych w ulepszanych olejach smarowych. Liczbę zasadową wyznacza się podobnie jak kwasową dwiema metodami tj. kalorymetryczną (C ) lub elektrometryczną (E) z tą różnicą, że miareczkowanie przeprowadza się roztworem kwasu solnego HCl.

7 Liczba zasadowa c.d. Oleje alkaliczne stosowane są głównie w silnikach spalinowych wysokoprężnych, w celu neutralizowania korozyjnie działających kwasów powstających przy spalaniu siarki zawartej w paliwie. Jeżeli zawartość siarki w spalanym oleju napędowym wynosi 0,5-1,5%, to zastosowany olej powinien mieć ogólną liczbę zasadową TBN równą 2-6 mg KOH/g. Dla paliw ciężkich o zawartości siarki do 5% , TBN powinna zawierać się w granicach mg KOH/g zależnie od rodzaju stosowanych dodatków alkalicznych.

8 Liczba zmydlania Ilość mg KOH, potrzebna do zneutralizowania nierozpuszczalnych w wodzie kwasów organicznych oraz zmydlania tłuszczów, estrów i laktonów zawartych w 1 g oleju stanowi liczbę zmydlania wyrażoną w mg KOH/g. Liczbę zmydlania określa się przez całkowite zmydlenie ogrzanej próbki oleju, do której dodano KOH, a następnie przez miareczkowanie kwasem solnym nadmiaru KOH.

9 Liczba zmydlania c.d. Dla olejów natłuszczanych liczba zmydlania jest miarą ilości tłuszczów dodanych do oleju mineralnego, Dla olejów świeżych mineralnych liczba zmydlania jest równa liczbie kwasowej WAN, Dla olejów zwykłych ( nieulepszanych) używanych liczba zmydlania osiąga wartości 2-10 mg KOH/g i jest miarą stopnia zestarzenia się oleju. Dla olejów ulepszanych i natłuszczanych używanych nie można wyciągnąć wniosków odnośnie starzenia się oleju na podstawie znajomości liczby zmydlenia

10 Odporność na emulgowanie
Odporność na emulgowanie, to czas [s] potrzebny do wydzielenia 20 cm3 oleju z wytworzonej w znormalizowany sposób emulsji oleju i wody (silnie rozdrobnionej mieszaniny z wodą). Duża odporność na emulgowanie to krótki czas wydzielania się oleju. Odporność na emulgowanie maleje gdy: rośnie lepkość oleju, w oleju znajdują się dodatki ulepszające np. inhibitory korozji, polepszające smarność.


Pobierz ppt "Wskaźniki charakterystyczne olejów smarowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google